eTFDS 2-2018 net - Side 57
Når der udarbejdes fælles mål i
Om forfatterne
samarbejde med patienten og borgeren, øger det kvaliteten i opgaveløsningen, hvilket giver bedre og
mere sammenhængende forløb.
Netop dette blev fremhævet som en
vigtig strategi i den nationale kvalitetsdagsorden.3
Opsummering af resultater
Samlet viste valideringen af redskabet Evaluering af Interprofessionelt
teamsamarbejde, at redskabet kan
anvendes inden for forskellige områder og sektorer i det danske sundhedsvæsen. Alle teams var enige
om, at det gav mening og var relevant i teams på både hospital, i
kommunalt regi og inden for psykiatrien.
Undersøgelsen viste, at redskabet fik medarbejderne til at fokusere på kvaliteten af deres teamsamarbejde, og at dialogen skabte
læring på tværs af professioner.
Desuden fik deltagerne nye erkendelser om, at patienter og borgere
bør indgå endnu mere som partnere
i teamet og involveres mere aktivt i
teamsamarbejdet og i alle beslutninger i forløbet.
Annette Winther Erichsen
Udviklingskonsulent i Region Hovedstadens Enhed
for Kompetenceudvikling og Uddannelse, sundhedsprofessionelle.
Uddannet ergoterapeut med 8 års klinisk erfaring.
Har i 16 år arbejdet med kompetence- og organisationsudvikling inden for det private arbejdsmarked, sundhedsvæsenet og i professionshøjskoleregi. Uddannet facilitator, proceskonsulent, MEd.
og lektor. Hovedansvarlig for uddannelsesaktiviteter inden for interprofessionel læring og samarbejde.
Annette.winther.erichsen@regionh.dk
Anette Lykke Nielson
Uddannelseskonsulent i Region Hovedstadens
Enhed for Kompetenceudvikling og Uddannelse,
sundhedsprofessionelle.
Uddannet sygeplejerske med 10 års klinisk erfaring. Har i 20 år arbejdet med kompetence- og
organisationsudvikling bredt i sundhedsvæsenet.
Uddannet facilitator, systemisk supervisor og certificeret IPMA-seniorprojektleder. Hovedansvarlig for
uddannelsesaktiviteter inden for interprofessionel
læring og samarbejde.
Anette.lykke.nielson@regionh.dk.
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 2–2018
57

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm