eTFDS 2-2018 net - Side 54Validering og afprøvning
Formålet med valideringen af redskabet var at undersøge, om et redskab fra Canada kan anvendes og er
relevant for medarbejdere i et dansk
sundhedsvæsen.
Under valideringen og afprøvningen undersøgte vi:
• Teammedlemmernes oplevelser af
at anvende redskabet
• Betydningen af et teams samarbejder med patienter og borgere i
beslutningsprocesser, der vedrører den enkeltes forløb
• Redskabets relevans og anvendelighed i forskellige områder og
sektorer i sundhedsvæsenet.
I undersøgelsen indgik kvalitative
interviews med forskellige sundhedsprofessionelle, der arbejder i
interprofessionelle teams. Fokusgruppeinterviews blev anvendt til at
opnå uddybende viden om:
• Hvilken betydning det har for
samarbejdet og beslutninger, at
patienter/borgere er med i teamsamarbejdet
•H
vilke betydninger det har for
kvaliteten, når teams involverer
patienter/borgere i samarbejdet
!
Undersøgelsen
For at undersøge, om redskabet
kunne anvendes i forskellige
områder og sektorer i sundhedsvæsenet, indgik teams fra to forskellige hospitaler, fra en kommune og fra en psykiatrisk afdeling. I undersøgelsen indgik
medarbejdere og teams fra:
• Neurologisk afdeling på
Glostrup/Rigshospitalet
• Geriatrisk afdeling på Aarhus
Universitetshospital
• Pleje- og Rehabiliteringscentret
Torstorp i Høje Taastrup Kommune
• Psykiatrisk afdeling SL3 på
Slagelse Sygehus
Undersøgelsens faser
Oversættelse
AAITCS blev oversat
til dansk ved hjælp af
af back translation
metoden to gange.
Udfyldning af
Evaluering af
Interprofessionelt
Teamsamarbejde
– Dansk version
Deltagerne udfyldte
først skemaet
individuelt.
Teamet havde der­
efter en dialog om
deres scoringer og
teamsamarbejdet.
54
TFDS 2–2018 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U
Overflade­validitet
og
indholdsvaliditet
13 individuelle kvalitative semistruktu­
rerede interviews
med sundhedsprofessionelle fra
6 forskellige profes­
sioner, som kom fra
hospitaler, kommune
og psykiatrien.
Uddybning
Med 2 interprofessionelle teams (Glostrup/ Rigshospitalet og
Aarhus Universitets­
hospital med 5 forskellige professioner).
Disse teams arbejdede systematisk med
at have patienterne
med i deres teamsamarbejde.

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm