eTFDS 2-2018 net - Side 531
2
3
4
5
Aldrig
Sjældent
Nogle gange
Som regel
Altid
Del 1: Partnerskab / fælles beslutningstagen
1
Når vi arbejder i et team2, indebærer det, at alle teammedlemmer …
1
Bliver enige om målene for hver patient, vi plejer, behandler og rehabiliterer3
1
2
3
4
5
2
Følger de mål, som er besluttet
1
2
3
4
5
3
Involverer patienterne i at sætte mål for plejen, behandlingen og rehabiliteringen
1
2
3
4
5
4
Lytter på patienternes ønsker for deres mål, når plejen, behandlingen og
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
rehabiliteringen planlægges af teamet
5
Mødes regelmæssigt for at diskutere patienters pleje, behandling og
rehabilitering
6
Er enige om, at organisationen støtter op omkring teamsamarbejdet
7
Koordinerer de sundhedsmæssige og sociale tilbud (fx økonomi, aktivitet,
husarbejde, bolig, tilknytning til lokalsamfundet) baseret på patientens behov
8
Anvender forskellige kommunikationsformer (fx breve, e-mails, elektroniske
patientjournaler, telefon, uformelle samtaler mv.)
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 2–2018
53

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm