eTFDS 2-2018 net - Side 42God kommunikation
kan aflæses direkte
på bundlinjen
Dansk Selskab for Kommunikation i Sundhedsvæsenet
satte fokus på feedback mellem kolleger på
en nylig temadag.
Af Kirsten Vestergaard
belærende,« lød et af budene fra tilhørerne.
Det kan nok være, at støjniveauet
En anden deltager så den nære
steg, da deltagerne i en temadag
relation til en kollega som den stør-
om kommunikation skulle finde ek-
ste udfordring:
sempler fra hverdagen på den van-
»Når man kender hinanden gen-
skelige kollegiale samtale. Ram-
nem mange år og skal arbejde sam-
merne var Regionshospitalet Ran-
men igen i morgen, så SKAL man jo
ders, og temadagen var sat på skin-
finde en løsning på en uenighed.
ner af Dansk Selskab for Kommuni-
Det kan være en udfordring både at
kation i Sundhedsvæsenet (SKS).
kende hinanden meget godt og
»Når en kollega har gjort noget,
være uenige rent professionelt.«
som ikke er OK, kan man føle sig
lidt forældreagtig, når man skal korrigere. Det er svært at give feedback uden at virke bedrevidende og
42
Målet er ikke at opnå enighed
To af oplægsholderne på temadagen
var psykiater Rikke Wesselhoeft fra
TFDS 2–2018 · S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm