eTFDS 2-2018 net - Side 4Livtag med rekruttering
og fastholdelse i hovedstaden
Syv storstilede indsatser og et tocifret millionbeløb skal gøre det mere
attraktivt at være sygeplejerske på Region Hovedstadens medicinske afdelinger.
En stor del af ansvaret hviler på ledernes skuldre.
Udfordringerne betød, at regi-
projektets leder og specialkonsulent
onsrådet i 2016 gav grønt lys for en
i Region Hovedstaden Anette Hinsby
Lederunderstøttelse, nye karriere­
kortlægning af området og efterføl-
Frandsen.
veje og en oprustning af forsknings-
gende en egentlig handlingsplan,
og læringskulturen.
der i årene 2016-2018 skal styrke og
speciel, er, at dens syv indsatser
Af Frank Ulstrup
»Det, der gør handlingsplanen
brande det medicinske område og
kommer hele vejen rundt i forhold
indsatser, som Region Hovedstaden
samtidig sikre tydelige karriereveje
til uddannelsessøgende, medarbej-
i samarbejde med Dansk Sygepleje-
for sygeplejerskerne. Til projektet
derperspektivet, karriereveje, forsk-
råd i hovedstaden har sat i søen for
har regionsrådet afsat 12,2 mio.
ning, kultur og ledelse, og at der
at styrke rekruttering og fasthol-
kroner inklusive driftsmidler i perio-
hele vejen igennem er fokus på pa-
delse af sygeplejersker på det medi-
den.
tienten og på den stærke faglighed,
Det er tre ud af syv overordnede
cinske område.
Initiativets baggrund er den hyppige personaleudskiftning og den
gennemgående lave anciennitet
blandt sygeplejerskerne, som i en
årrække har præget mange af Region Hovedstadens medicinske afdelinger.
4
TFDS 2–2018 · T E M A
som mange sygeplejersker efter-
Hele vejen rundt
Det er ikke bare omfanget af de afsatte midler og det faktum, at regionsrådet så specifikt har målrettet
ressourcerne, der er unik. Selve
handlingsplanen er også noget ud
over det sædvanlige, lyder det fra
spørger. Én af kortlægningens centrale pointer var netop, at faglighed
og kvalitet styrker både rekruttering
og fastholdelse, så de faktorer skal
uden tvivl styrkes,« siger Anette
Hinsby Frandsen.
Af kortlægningen fremgik det

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm