eTFDS 2-2018 net - Side 29
ÅRSMØDE
Hvordan holder vi
patienter uden for
sygehusvæsenet?
Hvordan holder vi
patienter
uden for sygehu
svæsenet?
– Fremtide
ns sundhedsvæse
n og fremtidens
ledere i sundhedsv
æsenet
ÅRSMØDE
Fri visitering
Afdeling
Tværfaglig samarbe
jde
Diabetes
– Fremtidens sundhedsvæsen
og fremtidens ledere i sundhedsvæsenet
Geriatri
Forskning
Roller
Indrømmet – vi har i år en lidt provokerende titel på vores årsmøde, men
vi hører dagligt om eksisterende og kommende udfordringer, som bliver
større og større. Flere ældre, flere med kroniske sygdomme, stigende forventninger og krav fra patienter og borgere, nye teknologiske muligheder
og ny medicin. Hvad kunne være løsninger på nogle af disse udfordringer,
og hvad med fremtidens ledere i sundhedsvæsenet? Skal de, udover de
klassiske og traditionelle kompetencer, have indsigt og talenter for innovation, netværksledelse, brugerinddragelse og meget andet?
Garantier
Brugere
Ledelse
Onsdag den 6. juni
2018 til fredag den
8. juni 2018
på Best Western Plus
Hotel Svendborg,
Centrumpladsen 1,
5700 Svendborg
Den første dag sætter vi fokus på muligheder og effekter indenfor:
• Sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme
• Organisering, samarbejde, roller og opgavevaretagelse
• Innovation, teknologi og teknik
Årsmødet afholdes
Med andre ord – hvad kan disse 3 områder bidrage med til at mindske presset
på især sygehusvæsenet? Men gevinster og nyskabelser kommer ikke af sig
selv – det kræver ledelse – derfor fortsætter vi fredag med fokus på fremtidens
ledere i fremtidens sundhedsvæsen.
Hotel Svendborg,
Velkommen til årsmøde i DSS 2018!
Onsdag den 6. juni 2018 til
fredag den 8. juni 2018 på
Best Western Plus
Centrumpladsen 1
5700 Svendborg
Klik her
for program
S U N D H E D S V Æ S E N E T L I G E N U · TFDS 2–2018
29

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm