eTFDS 2-2018 net - Side 22der står for de løbende/månedlige
situation, som både virksomhed,
uddannelse på eksempelvis en sy-
arbejdsskemaer, bør have viden om
medarbejder/uddannelsessøgende
gehusafdeling. Dermed kan man
dette. Målet er hele tiden at have
og kunde/patient kan nyde godt af.
lave en klar forventningsafstemning
alle i flow, hvilket illustreres af nedenstående figur.
Drift og uddannelse
hånd i hånd
Drift og uddannelse skal gå hånd i
hånd. Det skaber en win-win-win-­
Den uddannelsesansvarlige på
i så god tid som mulig før tiltræ-
arbejdspladsen kan med stor fordel
delse i stillingen. Dette kan let og
personligt kontakte de nyansatte for
enkelt gennem en telefonsamtale.
at byde dem velkommen og finde
Hermed kan uddannelserne
ud af, hvad de interesserer sig for,
skræddersys, så de passer til den
og hvad de har af kompetencer, in-
enkelte ansattes behov og ønsker.
den de starter deres ansættelse og
Dette vil være en fordel for både ar-
Flow: Den naturlige balance mellem udfordringer og færdigheder
(Knoop 1997 efter Csikszentmihalyi, 1991)

Angst
Høj
A3
A4
W
O
FL
Udfordring
A1
Lav
A2
0
0
22
Lav
TFDS 2–2018 · T E M A
Kompetence
Høj
Kedsomhed
Flowkurven
Det er vigtigt, at
alle medarbejdere
er i flow, så de
hele tiden kan udvikle sig for at
kunne håndtere
tiltagende komplekse arbejdsopgaver, der svarer
til deres kompetenceniveau


PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm