eTFDS 2-2018 net - Side 21Opskrift på moderne mesterlære
Ingrediens
Handling
Ansvar
Sørg som ledelse for, at alle tager ansvar for at få skabt de gode rammer for mesterlæren. Herunder også løbende forventningsafstemning og relevant introduktion
til alle arbejdsopgaver, samt at alle »lærer fra sig« med konstruktiv løbende feedback til yngre kolleger
Målbeskrivelse/
Sørg for at nærmeste leder og en medarbejder kender krav i stillingens
givne krav
mål- eller funktionsbeskrivelse
Learning by doing
Sørg for at medarbejderne får lov og adgang til relevante arbejdsopgaver, og at de
får en tæt, løbende feedback fra mere erfarne kolleger
Adgang til centrale opgaver
Sørg for at sikre en arbejdstilrettelæggelse, der tager afsæt i løbende, opdateret
kendskab til både organisationens driftsbehov samt ønsker til arbejdsopgaver fra
de enkelte medarbejdere. Sørg hele tiden for at »matche« disse to ting, så langt det
er muligt, inden for driftsrammerne
Løbende vurdering
Gennemfør en løbende »arbejdspladskompetencevurdering« af den enkelte medar-
af hver enkelt
bejder som afsæt for at få placeret medarbejderen relevant på flowkurven og i lø-
medarbejders status
bende vækst
Mesterlæren er vejen frem for at skabe dygtige medarbejdere rustet til den virkelige verden.
af ledelsen. En vigtig ingrediens i
en opdateret status for, hvor medar-
sats til kundens eller patientens
den sammenhæng er, at ledelsen lø-
bejderne er i deres karriere- og
bedste, og at indsatsen værdsættes
bende forventningsstemmer og har
kompetenceudvikling. De personer,
Ansatte elsker at yde en god ind-
T E M A · TFDS 2–2018
21

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm