Integritetspolicy

Tack för att du använder Paperturn. Denna policy förklarar vad, hur och varför vi samlar in information när du besöker vår hemsida eller använder våra tjänster. Den förklarar också de specifika sätt på vilka vi använder och utlämnar denna information. Vi värdesätter ditt förtroende och tar din integritet på största allvar.

 

1. DEFINITIONER INOM DENNA POLICY

Paperturn-tjänsten eller tjänsten (”Oss", ”Vi")

Det är vi! Vår tjänst består av vår hemsida (www.paperturn.com) och alla relaterade funktioner, egenskaper och gränssnitt som har samband med flipbooks och digital publicering på nätet.

 

Innehåll

Alla flipbooks, PDF-filer, bilder, text, ljud och annat material som läggs upp på eller nås via Paperturn-tjänsten.


Registrerad(a) person(er) (även kallad(e) ”Du", ”Användare" & ”Tittare")

I de flesta fall är det du, Användaren, en kund hos Paperturn. Du som person tillhandahåller oss dina personliga uppgifter för att kunna använda Paperturns tjänster. Registrerade personer kan också vara "tittare" - de personer som läser och interagerar med det flippboksinnehåll som du skapar.


Personuppgiftsansvarig

I de flesta fall är detta vi. Vi är de personer som ansvarar för sådant som insamling av personliga uppgifter i samband med skapandet av ett konto, insamling av samtycke, hantering av återkallelse av samtycke, möjliggörande av åtkomsträtt m. m. Under vissa omständigheter kan du som Användare också fungera som Personuppgiftsansvarig när du samlar in och behandlar dina Tittares personliga uppgifter. Vi refererar specifikt till dessa situationer i avsnitt 7.


Personuppgiftsbiträde

Personuppgiftsbiträdet är en person eller organisation som behandlar dina personliga uppgifter på uppdrag av oss för specifika ändamål - till exempel våra revisorer, våra marknadsföringspartners, våra molntjänstleverantörer osv. Under vissa omständigheter kan vi vara en Personuppgiftsbiträde i stället för Personuppgiftsansvarig. Vi hänvisar specifikt till dessa situationer i avsnitt 7.


Personliga uppgifter (även kallade "uppgifter")

All information som rör en identifierbar fysisk person (”registrerad person"); en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en online-identifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella och sociala identitet.


Användningsdata

Information som automatisk samlas in via Paperturn (eller tredjepartstjänster som används av Paperturn), som kan omfatta: IP-adresser och domännamn för de datorer som används av de användare som använder Paperturn, URI-adresser (Uniform Resource Identifier), tiden för begäran, den metod som används för att skicka begäran till servern, storleken på den fil som tas emot som svar, den numeriska koden som anger statusen för serverns respons (lyckat resultat, fel, osv.), ursprungsland, funktioner i den webbläsare och det operativsystem som Användaren använder, olika tidsangivelser per besök (t.ex, den tid som ägnas åt varje sida i Paperturn) och uppgifter om den väg som följs inom Applikationen med särskild hänvisning till sekvensen av besökta sidor, samt andra parametrar rörande enhetens operativsystem och/eller Användarens IT-miljö.


Cookies

Cookies är små datafiler som laddas ner till din dator eller mobila enhet när du besöker en webbsida eller en applikation. För en fullständig översikt över cookies, se vår Cookiepolicy


2. OMFATTNING

Denna Integritetspolicy gäller för alla uppgifter som vi har samlat in, eller samlar in, om och/eller från dig, enligt våra Användarvillkor. Denna Integritetspolicy gäller för alla tjänster som erbjuds av Paperturn ApS, som digitalt företräds av www.paperturn.com  (nedan kallat ”Paperturn").


3. TYPER AV UPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN

 

a) Information som du frivilligt tillhandahåller till oss: När du registrerar dig för och använder Paperturn, kontaktar vår kundtjänst eller vårt försäljningsteam, skickar oss ett e-postmeddelande, fyller i ett lead-formulär, skickar oss ett meddelande i chatten eller kommunicerar med oss på något sätt, tillhandahåller du frivilligt den information som vi samlar in. Denna information kan omfatta: ditt eller din kunds namn, fysisk adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, kreditkortsuppgifter samt detaljer som kön, yrke, plats, köphistorik och andra demografiska uppgifter.

 

b) Information som vi samlar in automatiskt: När du använder Paperturn kan vi komma att samla in information om ditt besök på vår webbsida, din användning av tjänsterna och din webbläsning. Denna information kan omfatta: din IP-adress, ditt operativsystem, ditt webbläsar-ID, din surfaktivitet och annan information om hur du har interagerat med Paperturn eller andra webbsidor. Vi kan komma att samla in denna information genom användning av cookies eller med hjälp av andra spårningstekniker. Se vår Cookiepolicy

 

c) Information från din användning av Tjänsten: Vi får information om hur och när du använder Paperturn. Denna information kan till exempel innefatta din IP-adress, tid, datum, webbläsare som används och aktiviteter som du har utfört i programmet. Denna typ av information hjälper oss att förbättra Paperturns tjänster.

 

d) Cookies och spårning: Cookies är små datafiler som placeras på din dator eller mobila enhet när du besöker en webbsida. Cookies används ofta av leverantörer av onlinetjänster för att (till exempel) få sina webbsidor eller tjänster att fungera, eller för att de ska fungera mer effektivt, samt för att tillhandahålla rapporteringsinformation och data som används för marknadsföring och riktade annonser. Du kan se hur vi använder cookies, vilka uppgifter vi samlar in och ändra dina inställningar eller stänga av dem via vår Cookiepolicy.

 

e) Anonyma användningsuppgifter: Paperturn samlar in anonyma användningsuppgifter när en Användare eller Tittare interagerar med vår Tjänst, till exempel: antal visningar och nedladdningar, typ av enhet, webbläsartyp, länkar som klickats, geografiskt läge och hänvisningskälla.

4. VAD VI ANVÄNDER DINA UPPGIFTER TILL

Vi kan komma att använda de personliga uppgifter som vi samlar in via Paperturn eller tredjepartskällor av en rad olika anledningar, bland annat:


 • För att tillhandahålla vår flipbokstjänst online till dig och dina tittare.

 • För att fakturera och inkassera pengar som du är skyldig oss. Vi kan till exempel informera dig om tillfälliga eller permanenta ändringar av våra Tjänster, t.ex. planerade avbrott, eller skicka dig meddelanden om konto, säkerhet och efterlevnad, såsom nya funktioner, versionsuppdateringar, utgåvor, meddelanden om oegentligheter samt ändringar av denna integritetspolicy.

 • För att kommunicera med dig om ditt konto och erbjuda kundtjänst.

 • För att tillhandahålla information till företrädare och rådgivare, däribland advokater och revisorer, för att hjälpa oss att följa rättsliga, redovisningsmässiga och säkerhetsrelaterade krav.

 • För att svara på rättsliga förfrågningar från offentliga myndigheter, bland annat för att uppfylla krav på nationell säkerhet och brottsbekämpning.

 • För att tillhandahålla, stödja och förbättra Paperturn.

 • För våra dataanalysprojekt. Våra dataanalysprojekt använder uppgifter från Paperturn-konton och användarvanor för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster. Vi använder dessa uppgifter för att kunna göra mer välgrundade förutsägelser, beslut, produkter och marknadsföringserbjudanden för våra användare.

 • I marknadsförings- & remarketingssyfte. Vi kan komma att kombinera Personliga uppgifter med annan information som vi samlar in eller inhämtar om dig (t.ex. information som vi får från våra tredjepartspartners) för att kunna betjäna just dig, t.ex. för att leverera en produkt eller tjänst i enlighet med dina önskemål eller förbehåll, eller för annonsering och målgruppsanpassning i enlighet med denna integritetspolicy. När vi på detta sätt kombinerar personlig information med annan information behandlar vi den som personlig information och följer alla de säkerhetsåtgärder i denna integritetspolicy som är tillämpliga på personliga uppgifter.

 • Andra syften. För att utföra andra rättmätiga affärsändamål samt andra rättsliga ändamål som vi kommer att meddela dig om.


5. VÅR RÄTTSLIGA GRUND FÖR ATT SAMLA IN DESSA UPPGIFTER

Vi samlar in och behandlar dina uppgifter under följande förutsättningar:


 • När du ger oss ditt uttryckliga samtycke.

 • För att vi ska kunna fullgöra vårt avtal (tillhandahålla Paperturns tjänster till dig).

 • För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter i Danmark och EU.

 • För att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk, om nödvändigt.


6. LAGRING AV UPPGIFTER

För användare behåller vi dina personliga uppgifter enligt beskrivningen i föregående avsnitt av denna Integritetspolicy så länge du har ett aktivt konto hos oss. Så snart ditt konto är raderat vidtar vi åtgärder för att avlägsna alla dina personliga uppgifter från våra system och tredjepartsleverantörer inom 90 dagar ("buffertperioden"). Efter buffertperioden raderas alla uppgifter permanent och oåterkalleligt från våra system, med undantag för de uppgifter som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga, lagstadgade och skattemässiga skyldigheter. För tittare raderas dina personliga uppgifter permanent från vårt system när användaren raderar sitt konto eller den flipbook som är kopplad till din datainmatning.


7. NÄR PAPERTURNS ANVÄNDARE SAMLAR IN PERSONLIGA UPPGIFTER FRÅN SINA TITTARE

Med vissa av Paperturns funktioner (lead-formulär/kundvagn) kan en Paperturn-användare samla in data från sina tittare och ladda ner de insamlade uppgifterna i CSV-format. I sådana fall blir Paperturn-användaren personuppgiftsansvarig och Paperturn blir Personuppgiftsbiträde. Detta eftersom användaren utövar den övergripande tillsynen över syftet med och metoderna för uppgiftsbehandlingen (de bestämmer vad som ska behandlas från deras tittare och varför), medan Paperturn endast underlättar insamlingen av uppgifter ur ett tekniskt perspektiv och agerar på användarens vägnar.


I den rollen är användarna ansvariga för att ha rätt tillstånd och samtycke för att samla in och bearbeta uppgifter om sina tittare, och samtidigt se till att deras sätt att bearbeta uppgifterna är förenligt med denna Integritetspolicy. 


Om du som Tittare frivilligt har lämnat personliga uppgifter till någon av våra Användare via dessa funktioner och vill utöva dina datarättigheter (se Avsnitt 11 nedan), ska du kontakta Användaren direkt. Om du kontaktar oss kan vi radera eller uppdatera dina uppgifter inom skälig tid efter att ha meddelat Användaren om din begäran.


Vi behåller endast de Uppgifter som vi behandlar för vår Användares räkning så länge som nödvändigt för att tillhandahålla våra Tjänster eller för att uppfylla våra juridiska förpliktelser, lösa tvister, förhindra felaktig användning och se till att våra Avtal efterlevs.


Den sorts personliga uppgifter som Paperturn-användare kan samla in från sina tittare: 

Vilka Personliga uppgifter som samlas in beror helt och hållet på de fält som användaren uppmanar Tittaren att fylla i. Exempel på detta kan dock vara: Tittarens e-postadress, fullständiga namn, företag, adress, telefonnummer m. m. Tänk på att du som Tittare inte är skyldig att fylla i någon information utan att du frivilligt och efter eget gottfinnande tillhandahåller dina uppgifter.


Som Användare bör du känna till att din användning av den insamlade Personliga informationen begränsas till:


 • Underlätta användningen av dina tjänster;

 • Skicka meddelanden med information eller reklam;

 • Erbjuda supportt;

 • Tillhandahålla, upprätthålla och förbättra de tjänster du erbjuder.

Användningen och lagringen av insamlad personlig information omfattas dessutom endast av de villkor som anges i denna Integritetspolicy. Varje brott mot dessa villkor kan medföra att Paperturn upphäver dina rättigheter att använda dessa insamlingsfunktioner, att ditt konto avslutas och i vissa fall att rättsliga åtgärder vidtas.

 

8. VÅRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER

När vi delar med oss av personliga uppgifter till tredje part vidtar vi åtgärder för att skydda dina uppgifter genom att kräva att dessa tredje parter ingår ett avtal med oss som kräver att de använder de personliga uppgifter som vi överför till dem på ett sätt som överensstämmer med denna integritetspolicy och gällande sekretesslagar.

 

Paperturns aktuella lista över underbiträden som anlitas för att behandla personuppgifter hittar du här. 

 

 

9. SKYDD AV UPPGIFTER

Vi upprätthåller tekniska, fysiska och administrativa säkerhetsåtgärder som utformats för att i rimlig utsträckning skydda dina personliga uppgifter mot förlust, felaktig användning, obehörig åtkomst, utlämnande och ändringar.  Säkerhetsåtgärderna innefattar: brandväggar, datakryptering, egna servrar, fysiska åtkomstkontroller till våra datacenter & kontor, kontroll av behörighet för åtkomst till information, skydd mot scriptinjektion och SSL-klassificering av A+ servrar.

 

Vi är måna om att säkra våra system och tjänster, men du är själv ansvarig för att skydda och upprätthålla integriteten för dina lösenord och uppgifter i samband med registrering av konton/profiler och för att kontrollera att de personliga uppgifter vi har om dig är korrekta och aktuella. Vi ansvara inte för att skydda sådana personliga uppgifter som vi delar med tredje part - läs deras egna integritetspolicyer för ytterligare information om hur de arbetar med dataskydd.

 

10. MEDDELANDE OM SÄKERHETSÖVERTRÄDELSE

Vi vidtar alla åtgärder för att skydda dina personuppgifter från oavsiktliga eller avsiktliga incidenter som äventyrar säkerheten. I den beklagliga och osannolika händelsen att en säkerhetsöverträdelse leder till obehörigt intrång i vårt system som väsentligen påverkar dig, informerar vi både dig och den behöriga tillsynsmyndigheten om överträdelsen inom 72 timmar efter att vi fått kännedom om den.  Vi informerar dig också om de åtgärder vi vidtagit för att så snart som möjligt åtgärda intrånget. 

 

11. ANVÄNDARENS RÄTTIGHETER

Som registrerad har du rätt till åtta (8) användarrättigheter enligt GDPR. Information om hur du hanterar dina rättigheter återfinns nedan i avsnitt 12. I de flesta fall tar vi inte ut några avgifter för att tillmötesgå dina önskemål; vi tar dock ut en rimlig avgift för våra administrationskostnader om vi anser att din förfrågan är uppenbart ogrundad eller överdriven. Vi informerar dig alltid innan vi behandlar din begäran om vi måste ta ut en avgift. Vi förbehåller oss även rätten att avslå uppenbart ogrundade eller överdrivna förfrågningar. 

 

RÄTTEN ATT BLI INFORMERAD

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina uppgifter. 

 

RÄTTEN ATT FÅ ÅTKOMST 

Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi samlar in om dig. 

 

RÄTTEN ATT RADERA

Du har rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas.

 

RÄTTEN TILL BEGRÄNSAD BEHANDLING 

Under vissa omständigheter har du rätt att begränsa behandlingen av dina personliga uppgifter. Om du utnyttjar denna rättighet kan det hända att vi inte kan tillhandahålla delar av eller fullständiga tjänster till dig.

 

RÄTTEN ATT INVÄNDA

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personliga uppgifter. 

 

RÄTTEN TILL KORRIGERINGAR

Du har rätt att korrigera felaktiga och ofullständiga personliga uppgifter.  

   

RÄTTEN TILL DATAPORTABILITET

Under vissa omständigheter har du rätt att kopiera, överföra eller flytta dina personliga uppgifter. 

 

RÄTTEN ATT UNDVIKA AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE

Du har rätt att få garantier mot automatiserat beslutsfattande. Som en ansvarsfull tjänst använder vi oss inte av automatiserat beslutsfattande eller profilering.

 

12. HUR DU HANTERAR DINA UPPGIFTER MED PAPERTURN

Hur du utövar dina rättigheter som registrerad enligt GDPR

Om du vill utöva någon av dina rättigheter som registrerad enligt GDPR, klicka här. Observera att en inskränkning eller ett återkallande av ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter i vissa situationer kan innebära att kontot fungerar sämre eller att vi inte kan erbjuda dig vår tjänst.

 

Hur du uppdaterar dina personliga uppgifter

Du kan när som helst ändra eller korrigera dina personliga uppgifter / din kontoinformation hos Paperturn genom att logga in på ditt Paperturn-konto och uppdatera dina uppgifter (*Observera att vissa ändringar kan påverka hur ditt konto fungerar).

 

Hur du raderar dina uppgifter från Paperturn 

Om du vill radera alla dina uppgifter från Paperturn kan du helt enkelt radera ditt konto. Observera att denna åtgärd är oåterkallelig och innebär att du måste radera ditt befintliga konto och allt som finns lagrat på ditt konto (flipbooks). När du har raderat ditt Paperturn-konto tar vi bort dina personliga uppgifter från våra system och från tredjepartsbehandlare inom de tidsramar som anges i avsnitt 6 ("Datalagring").

 

Hur du väljer bort e-postmeddelanden från Paperturn

Som kund hos Paperturn får du två sorters e-postmeddelanden från oss - systemmeddelanden och marknadsföringsmeddelanden. Du kan när som helst ändra eller avstå från att ta emot marknadsföringsmejl genom att klicka på knappen för att avsluta din prenumeration längst ner i e-postmeddelandet. När det gäller våra systemmejl kan du inte välja bort dessa eftersom de är obligatoriska rättsliga meddelanden, betalningsmeddelanden och systemmeddelanden i samband med din användning av Paperturns tjänst.

 

Hur du väljer bort behandling från tredje part

Du kan enkelt ändra dina inställningar eller välja bort behandling från tredje part när du använder vår tjänst. Du kan göra detta via dialogrutan för cookies på vår hemsida eller genom att gå till vår Cookiepolicy och ändra ditt samtycke.

 

13. REPRESENTATION FÖR REGISTRERADE PERSONER I STORBRITANNIEN (UK GDPR)

Vi är måna om din integritet och dina rättigheter som registrerad användare och har därför utsett Prighter Group och dess lokala partner som vår representant för integritetsskydd och din kontaktpunkt. Med Prighter kan du enkelt utöva dina rättigheter i fråga om integritet (t.ex. begäran om att få åtkomst till eller radera personliga uppgifter). Om du vill kontakta oss via vår representant Prighter eller utöva dina rättigheter som registrerad användare, klicka här

 

Prighter Privacy Certificate - UK GDPR

 

14. PAPERTURN OCH CALIFORNIA CONSUMER PRIVACY ACT (CCPA) 

Detta avsnitt innehåller ytterligare information om de personliga uppgifter som vi samlar in om konsumenter i Kalifornien och de rättigheter som dessa har enligt California Consumer Privacy Act (CCPA), ändrad genom California Privacy Rights Act (CPRA).


Även om CCPA inte officiellt gäller för Paperturn, eftersom vi inte uppfyller ett eller flera av de villkor som anges i lagen, har vi ändå åtagit oss att följa den, så som beskrivs nedan.


Enligt Kaliforniens lag måste vi specificera de kategorier av personliga uppgifter som vi samlar in och utlämnar för vissa ”affärsmässiga ändamål", t.ex. till tjänsteleverantörer som hjälper oss att med våra tjänster och marknadsför våra produkter, och till andra enheter som beskrivits i tidigare avsnitt i denna integritetspolicy. Vi samlar in dessa uppgifter för de affärsmässiga och kommersiella ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy och vi säljer inte under några som helst händelser de personuppgifter som vi samlar in.


Vi kan också komma att dela personlig information (i form av identifierare och information om internetaktivitet) med tredjepartsannonsörer för att rikta annonser på webbplatser, i applikationer och i tjänster som inte tillhör Paperturn. Dessutom kan vi tillåta tredje parter att samla in personlig information från våra webbplatser eller tjänster om dessa tredje parter är behöriga tjänsteleverantörer som har gått med på våra avtalsenliga begränsningar när det gäller lagring, användning och utlämnande av sådana personliga uppgifter, eller om du använder våra webbplatser eller tjänster för att interagera med tredje parter eller ber oss att lämna ut din personliga information till någon tredje part.


Med förbehåll för vissa begränsningar ger CCPA konsumenter i Kalifornien rätt att begära ytterligare information om de kategorier eller specifika delar av personliga uppgifter som vi samlar in (inklusive hur vi använder, utlämnar eller kan komma att sälja dessa uppgifter), att radera sina personliga uppgifter, att välja bort all "försäljning", att känna till och välja bort delning av personliga uppgifter för annonsering på webbplatser som inte tillhör Paperturn, och att inte bli diskriminerade för att de utövar sina rättigheter.


Konsumenter i Kalifornien kan begära information i enlighet med sina rättigheter enligt CCPA, som i hög grad följer rättigheterna enligt GDPR, genom att fylla i det här formuläret. Vi verifierar din begäran med hjälp av den information som är kopplad till ditt konto, inklusive din e-postadress. Offentlig legitimation kan krävas. Konsumenter kan också utse en auktoriserad företrädare som kan utöva dessa rättigheter för deras räkning. Auktoriserade ombud måste lämna in ett bevis på att de är auktoriserade.

 

15. FRÅGOR & UNDRINGAR

Om du har några frågor eller kommentarer, om du undrar hur vi har hanterat ett integritetsärende eller om du vill utöva dina rättigheter i fråga om integritet kan du kontakta vårt dataskyddsombud (DPO) på dpo@paperturn.com. Du kan också skicka oss en begäran med rekommenderat brev till:

 

Paperturn

Attn. Data Protection Officer

Klokkestøbervej 16

5230 Odense M, DANMARK 

 

16. TILLÄGG AVSEENDE DATABEHANDLING (DPA)

Vi ger alla våra kunder möjlighet att underteckna ett Databehandlingstillägg (DPA) hos oss. Att underteckna ett DPA innebär ingen ändrad praxis när det gäller skyddet av din integritet eller dina uppgifter. Alla som använder vår tjänst omfattas av samma höga normer vad gäller integritet och säkerhet.


Om du vill ha upprätta ett DPA hos oss kan du skriva under här.

 

17. ÄNDRINGAR AV DENNA POLICY

Vi kan när som helst och från tid till annan ändra denna Integritetspolicy. Den senaste versionen av Integritetspolicyn framgår av datumet längst ner i denna Integritetspolicy. Alla uppdateringar och ändringar träder i kraft omedelbart efter tillkännagivandet som vi kan ge på vilket sätt som helst, inklusive, men ej begränsat till, genom att publicera en reviderad version av denna Integritetspolicy eller annat meddelande på webbsidan. Vi rekommenderar att du regelbundet går igenom denna Integritetspolicy för att hålla dig informerad om ändringar som påverkar dig eftersom din fortsatta användning av Webbsidan innebär att du fortsatt samtycker till att följa denna Integritetspolicy. 

 

 

SENAST UPPDATERAD: 22.2.2023 


 

Skapa din flipbook nu - inga åtaganden SKAPA MIN GRATIS FLIPBOOK
 
cancel