Paperturns Förklaring till Modern Slavery Act

 

Om Paperturn

Paperturn är ett molnbaserat SaaS-företag med en prisbelönt mjukvaruprodukt, plattform och tjänst som gör det möjligt för företag att skapa, dela, tjäna pengar på och mäta innehåll via online flipbook. 


Vi har vårt huvudkontor i Danmark och är ett engagerat team som tillhandahåller programvara för blädderböcker online till tusentals kunder i över 50 länder världen över, inklusive Storbritannien, USA, Kanada, Australien, Tyskland och Frankrike.


Uttalande om Modernt Slaveri

Även om vår omsättning för närvarande ligger under det lagstadgade kravet för ett offentligt uttalande om modernt slaveri, anser vi att det är viktigt att visa vårt engagemang för att säkerställa att modernt slaveri inte äger rum inom vår organisation.

 

Därför är vi fast beslutna att följa lagar som UK Modern Slavery Act 2015, Modern Slavery Act 2018 (Australien) och andra liknande globala lagar som syftar till att bekämpa modernt slaveri och människohandel.

 

Paperturns åtagande att avskaffa modernt slaveri

Paperturn har en nolltoleranspolicy mot modernt slaveri, inklusive människohandel och tvångsarbete. Vi har följande processer på plats för att stärka vårt åtagande att stoppa modernt slaveri:


  • Innan vi anlitar en ny leverantör kräver vi att de bekräftar att de inte är, inte har varit och inte kommer att vara inblandade i Modernt Slaveri genom vår riskbedömning av leverantörer.

  • Vi utbildar regelbundet vår personal i alla våra policyer, inklusive vår policy mot slaveri och människohandel.

  • Vi övervakar och granskar riskerna för modernt slaveri i vår verksamhet och våra leveranskedjor på årsbasis.

 

Vår leveranskedja

Som ett SaaS-företag "tillverkar" inte Paperturn i traditionell mening med hjälp av fabriker. Våra "leverantörer" är huvudsakligen tjänsteleverantörer (t.ex. datacenter som hostar vår lösning, andra SaaS-leverantörer, marknadsföringsföretag och professionella tjänsteföretag (t.ex. advokatbyråer, löneutbetalningsföretag och revisorer)). Som nämnts ovan måste alla våra leverantörer intyga att de inte ägnar sig åt modernt slaveri, inte har gjort det och inte kommer att göra det, och vi litar på att de gör egenrevisioner eller övervakar sina egna leveranskedjor på löpande basis.


Paperturns risker för modernt slaveri och åtgärder som vidtagits för att hantera dessa risker

Vi anser att vår risk för modernt slaveri i allmänhet är låg, särskilt på grund av den sektor där vi är verksamma (SaaS/tech), våra leverantörskedjors karaktär och de värderingar som våra anställda, entreprenörer, konsulter och leverantörer måste följa. Om Paperturn skulle bli medveten om några problem relaterade till slaveri eller människohandel kommer vi dock att rådgöra med vårt juridiska team för att säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas, vilket kan omfatta att rapportera denna information till myndigheter och avsluta vår relation med en leverantör som bedriver sin verksamhet på ett sådant sätt.


Detta uttalande görs i enlighet med avsnitt 54(1) i Modern Slavery Act 2015 och utgör vårt uttalande om slaveri och människohandel för räkenskapsåret 2024.

 CEO Signature

Whitney Jorgensen

CEO på Paperturn ApS


 

Skapa din flipbook nu - inga åtaganden SKAPA MIN GRATIS FLIPBOOK
 
cancel