Underbiträden hos Paperturn

För att underlätta leverans av våra tjänster kan Paperturn ApS ("Paperturn", "vi", "vår") anlita och använda vissa underbiträden (”Underbiträden") för att tillhandahålla våra tjänster till våra kunder. 


På denna sida hittar du viktig information om varje underbiträde, var de finns och deras roll. Termer som används på denna sida men som inte förklaras har den innebörd som anges i kundens Regler och villkor för tjänsten ("Avtalet") och i vår Integritetspolicy.


Vi använder för närvarande nedanstående lista över underbiträden för att tillhandahålla infrastrukturtjänster, kundtjänst, administrationstjänster och e-postmeddelanden. Innan Paperturn anlitar ett underbiträde från tredje part genomför Paperturn en due diligence för att utvärdera dennes rutiner för integritet, säkerhet och konfidentialitet, och ingår ett avtal som tillämpar dennes gällande skyldigheter.


 

Underbiträden inom infrastruktur

 

Amazon Web Services, Inc

 • Typ av tjänst: Värdskap och infrastruktur

 • Syfte: Används för webbhotell, lagring av filer och tjänster för säkerhetskopiering.

 • Underbiträdets region: Europeiska unionen

 • Överföringsmetod för data från EU och Storbritannien: SCC

 • Finns det ett databehandlingstillägg (DPA) på plats?: Ja

 • Har det gjorts en konsekvensbedömning av överföringen (TIA)?: Ja

 • Länk till rättslig portal / Integritetsportal(er): AWS Legal Portal


Google LLC

 • Typ av tjänst: Leverantör av molntjänster, statistikrapportering

 • Syfte: Används som en leverantör av molntjänster för statistik om flipbooks

 • Underbiträdets region: Europeiska unionen

 • Överföringsmetod för data från EU och Storbritannien: Angemessenheitsentscheidung UK

 • Finns det ett databehandlingstillägg (DPA) på plats?: Ja

 • Har det gjorts en konsekvensbedömning av överföringen (TIA)?: Ja

 • Länk till rättslig portal / Integritetsportal(er): Google Cloud Terms


Hetzner Online GmBH

 • Typ av tjänst: Värdskap och infrastruktur

 • Syfte: Används för webbhotell, lagring av filer och tjänster för säkerhetskopiering.

 • Underbiträdets region: Europeiska unionen

 • Överföringsmetod för data från EU och Storbritannien: Angemessenheitsentscheidung UK

 • Finns det ett databehandlingstillägg (DPA) på plats?: Ja

 • Har det gjorts en konsekvensbedömning av överföringen (TIA)?: Ej tillämpligt - TIA krävs endast vid överföring av personuppgifter till ett tredje land utanför EES som saknar beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

 • Länk till rättslig portal / Integritetsportal(er): Hertzner Data Privacy Portal

 


Nätverk för innehållsdistribution (CDN)

 

Amazon Web Services, Inc

 • Typ av tjänst: Nätverk för innehållsleverans

 • Syfte: Används för att förbättra leveransen av innehållet i flipbooks.

 • Underbiträdets region: Globalt

 • Överföringsmetod för data från EU och Storbritannien: SCC

 • Finns det ett databehandlingstillägg (DPA) på plats?: Ja

 • Har det gjorts en konsekvensbedömning av överföringen (TIA)?: Ja

 • Länk till rättslig portal / Integritetsportal(er):  AWS Legal Portal

 

Underbiträden för kundtjänst, produktivitet och kommunikation

 

Mailchimp, Inc.

 • Typ av tjänst: E-postleverantör

 • Syfte: Används för att skicka e-postmeddelanden i marknadsföringssyfte

 • Underbiträdets region: USA

 • Överföringsmetod för data från EU och Storbritannien: SCC

 • Finns det ett databehandlingstillägg (DPA) på plats?: Ja

 • Har det gjorts en konsekvensbedömning av överföringen (TIA)?: Ja

 • Länk till rättslig portal / Integritetsportal(er): Mailchimp & the GDPR

 

Mailersend, Inc.

 • Typ av tjänst: E-postleverantör
 • Syfte: Tjänster för avisering via e-post

 • Underbiträdets region: Europeiska Unionen

 • Överföringsmetod för data från EU och Storbritannien: Angemessenheitsentscheidung UK
 • Finns det ett databehandlingstillägg (DPA) på plats?: Ja

 • Har det gjorts en konsekvensbedömning av överföringen (TIA)?: Ej tillämpligt - TIA krävs endast vid överföring av personuppgifter till ett tredje land utanför EES som saknar beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

 • Länk till rättslig portal / Integritetsportal(er): Mailersend Legal Portal

 

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (Braintree)

 • Typ av tjänst: Betalningsportal

 • Syfte: Används för att hantera abonnemang för Paperturns kunder

 • Underbiträdets region: USA

 • Överföringsmetod för data från EU och Storbritannien: SCC

 • Finns det ett databehandlingstillägg (DPA) på plats?: Ja

 • Har det gjorts en konsekvensbedömning av överföringen (TIA)?: Ja

 • Länk till rättslig portal / Integritetsportal(er):  Braintree Legal Portal


Paypal Holdings, Inc.

 • Typ av tjänst: Betalningsportal

 • Syfte: Används för att hantera abonnemang för Paperturns kunder

 • Underbiträdets region: USA

 • Överföringsmetod för data från EU och Storbritannien: SCC

 • Finns det ett databehandlingstillägg (DPA) på plats?: Ja

 • Har det gjorts en konsekvensbedömning av överföringen (TIA)?: Ja

 • Länk till rättslig portal / Integritetsportal(er): PayPal Privacy Hub


HubSpot, Inc.

 • Typ av tjänst: CRM-system

 • Syfte: Används för att underlätta våra interna försäljnings- och supportprocesser (inklusive onlinechatt och kundrelationshantering)

 • Underbiträdets region: USA

 • Överföringsmetod för data från EU och Storbritannien: SCC

 • Finns det ett databehandlingstillägg (DPA) på plats?: Ja

 • Har det gjorts en konsekvensbedömning av överföringen (TIA)?: Ja

 • Länk till rättslig portal / Integritetsportal(er): Hubspot Legal Portal

 

Monday.com, Ltd.

 • Typ av tjänst: Företagsekonomi och projektledning

 • Syfte: Används för intern projektledning inom marknadsföring, försäljning och kundsupport

 • Underbiträdets region: USA

 • Överföringsmetod för data från EU och Storbritannien: SCC

 • Finns det ett databehandlingstillägg (DPA) på plats?: Ja

 • Har det gjorts en konsekvensbedömning av överföringen (TIA)?: Ja

 • Länk till rättslig portal / Integritetsportal(er): Monday.com Legal Portal


Ora PM, Ltd.

 • Typ av tjänst: Programvara för projekthantering

 • Syfte: Används internt för registrering och övervakning av teknisk support, felaktigheter och förfrågningar om nya funktioner

 • Underbiträdets region: USA

 • Överföringsmetod för data från EU och Storbritannien: SCC

 • Finns det ett databehandlingstillägg (DPA) på plats?: Ja

 • Har det gjorts en konsekvensbedömning av överföringen (TIA)?: Ja

 • Länk till rättslig portal / Integritetsportal(er): Ora Legal Portal

 

Dropbox, Inc. (DropboxSign)

 • Typ av tjänst: Hjälpmedel för e-underskrifter

 • Syfte: Används för signering av kontrakt, internt och externt

 • Underbiträdets region: USA

 • Överföringsmetod för data från EU och Storbritannien: SCC

 • Finns det ett databehandlingstillägg (DPA) på plats?: Ja

 • Har det gjorts en konsekvensbedömning av överföringen (TIA)?: Ja

 • Länk till rättslig portal / Integritetsportal(er): Dropbox Legal Center


Slack, Inc.

 • Typ av tjänst: Programvara för kommunikation

 • Syfte: Används för de anställdas interna kommunikation

 • Underbiträdets region: USA

 • Överföringsmetod för data från EU och Storbritannien: SCC

 • Finns det ett databehandlingstillägg (DPA) på plats?: Ja

 • Har det gjorts en konsekvensbedömning av överföringen (TIA)?: Ja

 • Länk till rättslig portal / Integritetsportal(er): Slack Trust & Privacy Center


Visma E-conomic A/S

 • Typ av tjänst: Redovisning och ekonomiska rapporter

 • Syfte: Används för fakturering och ekonomiska rapporter

 • Underbiträdets region: Europeiska unionen

 • Överföringsmetod för data från EU och Storbritannien: N/A

 • Finns det ett databehandlingstillägg (DPA) på plats?: Ja

 • Har det gjorts en konsekvensbedömning av överföringen (TIA)?: Ej tillämpligt - TIA krävs endast vid överföring av personuppgifter till ett tredje land utanför EES som saknar beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

 • Länk till rättslig portal / Integritetsportal(er): Visma Trust Center


Google LLC (Google Workspace)

 • Typ av tjänst: Molntjänster och företagsekonomi

 • Syfte: Administrationsverktyg som används för lagring av filer, interna och externa e-postmeddelanden samt kundmöten

 • Underbiträdets region: Europeiska unionen

 • Överföringsmetod för data från EU och Storbritannien: 

 • Finns det ett databehandlingstillägg (DPA) på plats?: Ja

 • Har det gjorts en konsekvensbedömning av överföringen (TIA)?: Ja

 • Länk till rättslig portal / Integritetsportal(er): Google Cloud Terms


Stripe, Inc.

 • Typ av tjänst: Betalningsportal

 • Syfte: Betalningsgateway för Paperturns kunder för att underlätta försäljning / monetarisering av deras flipbooks

 • Underbiträdets region: USA

 • Överföringsmetod för data från EU och Storbritannien: SCC

 • Finns det ett databehandlingstillägg (DPA) på plats?: Ja

 • Har det gjorts en konsekvensbedömning av överföringen (TIA)?: Ja

 • Länk till rättslig portal / Integritetsportal(er): Stripe Privacy Center


Telavox AB

 • Typ av tjänst: Telekommunikationsleverantör

 • Syfte: För att hantera support och kontaktförfrågningar som tas emot över telefon

 • Underbiträdets region: Europeiska unionen 

 • Överföringsmetod för data från EU och Storbritannien: N/A

 • Finns det ett databehandlingstillägg (DPA) på plats?: Ja

 • Har det gjorts en konsekvensbedömning av överföringen (TIA)?: Ej tillämpligt - TIA krävs endast vid överföring av personuppgifter till ett tredje land utanför EES som saknar beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

 • Länk till rättslig portal / Integritetsportal(er): Telavox Privacy Portal

 

Maetzler Rechtsanwalts GmbH & Co KG (Prighter.com)

 • Typ av tjänst: För att hantera och underlätta förfrågningar från registrerade personer avseende GDPR och andra integritetsbestämmelser samt Paperturns 

 • Syfte: GDPR-representant i Storbritannien

 • Underbiträdets region: Europeiska unionen 

 • Överföringsmetod för data från EU och Storbritannien: N/A

 • Finns det ett databehandlingstillägg (DPA) på plats?: Ja

 • Har det gjorts en konsekvensbedömning av överföringen (TIA)?: Ej tillämpligt - TIA krävs endast vid överföring av personuppgifter till ett tredje land utanför EES som saknar beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

 • Länk till rättslig portal / Integritetsportal(er): Prighter Privacy Policy


Matomo

 • Typ av tjänst: Leverantör av analytisk infrastruktur

 • Syfte: För att tillhandahålla data om analys och prestanda för Paperturns webbplats

 • Underbiträdets region: Europeiska unionen 

 • Överföringsmetod för data från EU och Storbritannien: N/A

 • Finns det ett databehandlingstillägg (DPA) på plats?: Ja

 • Har det gjorts en konsekvensbedömning av överföringen (TIA)?: Ej tillämpligt - TIA krävs endast vid överföring av personuppgifter till ett tredje land utanför EES som saknar beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

 • Länk till rättslig portal / Integritetsportal(er): Matomo Privacy Policy


Uppdateringar

I takt med att vår verksamhet expanderar och utvecklas kan det ske ändringar beträffande de underbiträden vi anlitar. Vårt mål är att informera innehavaren av Kundkontot om eventuella nya underbiträden i den utsträckning som krävs enligt Avtalet.
 

Senast uppdaterad: 01.02.2024  


Skapa din flipbook nu - inga åtaganden SKAPA MIN GRATIS FLIPBOOK
 
cancel