Paperturns efterlevnad av California Consumer Privacy Act (CCPA) och California Privacy Rights Act (CPRA)

 

På den här sidan beskriver vi California Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA) och California Privacy Rights Act (CPRA) och hur Paperturn uppfyller de aktuella kraven. Eftersom CPRA inte är någon separat, ny lag, utan ett tillägg till CCPA, hänvisar vi helt enkelt till lagstiftningen som "CCPA".

 


CCPA - Vad är det?

California Consumer Privacy Act of 2018 ger konsumenterna mer kontroll över den personliga information som företagen samlar in om dem. CCPA ger konsumenterna vissa rättigheter när det gäller deras personuppgifter, bland annat:


 • Rätten att radera personlig information som samlats in från dem;

 • Rätten att få veta vilka personuppgifter som ett företag har samlat in om dem och hur dessa används och delas;

 • Rätten att välja bort försäljning och delning av deras personliga uppgifter.

 • Rätten att inte bli diskriminerad när de utövar sina rättigheter enligt CCPA.


I november 2020 godkände Kaliforniens väljare Proposition 24, CPRA, som ändrade CCPA och lade till nya integritetsskydd vilka trädde i kraft den 1 januari 2023. Från och med den 1 januari 2023 har konsumenterna nya rättigheter utöver de ovan nämnda, till exempel:


 • Rätten att korrigera felaktiga personliga uppgifter som ett företag har om dem, och

 • Rätten att begränsa användningen och utlämnandet av känsliga personliga uppgifter som samlats in om dem.


Verksamheter som omfattas av CCPA har flera skyldigheter, bland annat att bemöta konsumenternas begäran om att utöva dessa rättigheter och att ge konsumenterna vissa upplysningar om sina rutiner avseende integritetsskydd, till exempel genom att publicera en integritetspolicy.Gäller CCPA för Paperturn?

Enligt lagstiftningen gäller CCPA generellt för företag som uppfyller ett eller flera av följande villkor:(i) har en bruttointäkt på över 25 miljoner dollar;

(ii) årligen köper, tar emot, säljer eller delar med sig av personliga uppgifter för mer än 100 000 konsumenter, hushåll eller enheter i kommersiellt syfte;

(iii) får 50 procent eller mer av sin årliga inkomst från försäljning och delning av konsumenternas personliga uppgifter.Även om CCPA inte officiellt gäller för Paperturn, eftersom vi inte uppfyller ett eller flera av ovanstående villkor, har vi ändå åtagit oss att följa dem, vilket beskrivs nedan.Hur uppfyller Paperturn kraven i CCPA?

 • Paperturns roll definieras som en "tjänsteleverantör" enligt CCPA, där vi behandlar personuppgifter enbart för våra kunders räkning (i dessa fall "verksamheten");
 • Har fastställt Paperturns roll som en ”Verksamhet" där vi behandlar personuppgifter om konsumenter i Kalifornien för våra egna syften. På grund av den typ av tjänster som Paperturn tillhandahåller är vår verksamhet vanligtvis undantagen från tillämpningen av CCPA, eftersom Paperturn a) inte säljer personuppgifter från konsumenter i Kalifornien (eller från andra registrerade personer för den delen) och b) erhåller sådan information i samband med B2B-relationer och B2B-tjänster;

 • Paperturn tillhandahåller redan tekniska och organisatoriska åtgärder för att på ett lämpligt sätt kunna utöva andra föreslagna konsumenträttigheter som är liknande rättigheter som medges enligt GDPR (t.ex. rätten till information, radering och avregistrering);

 • Har uppdaterat vår integritetspolicy för att se till att den i tillräcklig mån är i linje med CCPA:s konsumenträttigheter och branschens standardrutiner;

 • Har infört ytterligare ändringar i Paperturns tillägg gällande databehandling (DPA) och interna rutiner för att ta hänsyn till de specifika kraven i CCPA (t.ex. när det gäller företagsroller, maximal svarstid och verifieringsprocess för registrerade personer, samt de åtaganden som krävs av en tjänsteleverantör gentemot verksamheten enligt CCPA);

 • Vi har rutiner när det gäller hantering av misstänkta brott mot personuppgifter, begränsning av användning, utlämnande och lagring av personuppgifter samt regelbunden utbildning om integritetsskydd för alla våra berörda medarbetare.


Vi följer noga utvecklingen kring CCPA och AG:s förslag till förordningar. Vi följer också utvecklingen av lagstiftningen både i Kalifornien och i andra amerikanska delstater.


Om du har ytterligare frågor kring Paperturns integritetsprogram och vårt pågående arbete med CCPA är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud & integritetsgrupp på dpo@paperturn.com.

Skapa din flipbook nu - inga åtaganden SKAPA MIN GRATIS FLIPBOOK
 
cancel