Paperturn Trust Center

Ingenting är viktigare för oss än våra kunders framgång och skyddet av deras data.

Hos Paperturn säkerställer och skyddar vi data för tusentals företag över hela världen genom att 

anpassa oss till marknadens strängaste säkerhetsåtgärder.

 

LADDA NER SÄKERHETSWHITEPAPER

Dataskydd på högsta nivå

Paperturn tar säkerheten på stort allvar – fråga bara de många 

Fortune 100- och Fortune 500-företag som litar på oss med sin data. 

Vi använder en kombination av säkerhetsfunktioner i företagsklass 

och omfattande granskningar av våra applikationer, system och 

nätverk för att säkerställa att din data är skyddad. Det innebär 

att varje kund kan vara lugn – även vi själva.

 

 

Godkände branschens bästa praxis och ramverk

Paperturn följer strikta internationella standarder och regler för att hålla din data säker.


 


 

Säkerhet för molninfrastruktur

Paperturns tjänst är värd på AWS (EU-West-1) med dedikerade implementeringar för katastrofåterställning (DR) etablerade i olika regioner.


 

Penetreringstester

Vi genomför sårbarhetsskanningar dygnet runt och genomgår årliga penetreringstester utförda av oberoende tredje parter.


 

Dataskydd

Som standard krypterar Paperturn data i vila och data i överföring som en del av våra grundläggande säkerhetskontroller.


 

Nätverks- och server­säkerhet

Våra servrar är baserade på den senaste versionen av Amazon Linux, härdat enligt CIS-standards. Vi separerar produktions- och testmiljöer.


 

Åtkomstkontroll

Vi följer principen om minsta privilegium och behörigheter baserade på roller, använder multifaktorautentisering och tillämpar strikta säkerhetspolicyer.


 

Intrångsdetektion och -förebyggande åtgärder

Vår Amazon Web Application Firewall (WAF) filtrerar, övervakar och blockerar applikationstrafik för att förhindra attacker.

 

Uppfyll dina efterlevnadskrav med Paperturn

 

I enlighet med EUs och Storbritanniens GDPR

 

Vårt globala integritetsprogram bygger på de mest omfattande och avancerade dataskyddsreglerna i världen, där EUs GDPR fungerar som vår "nordstjärna". Vi är både i enlighet med EUs och Storbritanniens GDPR, och har en intern DPO på högsta nivå inom vår organisation.

 

LÄS MER


 

Människohandel och slaveri

 

Vi åtar oss att följa lagar såsom Modern Slavery Act 2015 (Storbritannien), Modern Slavery Act 2018 (Australien) och andra liknande lagstiftningar världen över, vilka syftar till att bekämpa modern slaveri och människohandel. 

 

LÄS MER

 

ISO 27001

Paperturn använder bästa praxis och branschstandarder för att uppfylla kraven enligt allmänt accepterade säkerhets- och integritetsramverk inom branschen. Även om vi ännu inte har fått en formell ISO-certifiering, så är det planerat enligt vår vägkarta för 2024.

 

Hållbarhetsförklaring

På Paperturn erbjuder vi en miljövänlig SaaS-lösning som gynnar både företag och miljön. Vårt hållbarhetsuttalande beskriver Paperturns ansträngningar för att minska vår ekologiska påverkan och främja en grönare framtid.

ERKÄNT AV FÖRETAG I ÖVER 50 LÄNDER GLOBALT

 

Besök vår rättslig portal

Vår rättsæig portal innehåller alla policys, procedurer och dokumentation 

du behöver för att uppfylla dina juridiska och efterlevnadskrav.

 

GÅ TILL DEN RÄTTSLIG PORTALEN  

Customize Privacy
 
cancel