ANVÄNDARVILLKOR


Denna webbplats drivs av Paperturn ApS i Danmark. Genom att använda denna webbplats och komma åt allt innehåll som vi tillhandahåller, samtycker du till fullo och accepterar följande villkor som anges nedan, samt de som beskrivs i vår egen sekretesspolicy .

 

Dessutom förbehåller vi oss rätten att ändra detta avtal i enlighet med utan förvarning och som sådan du bekräftar och accepterar att det är ditt ansvar att granska detta avtal regelbundet, för att bekanta dig med eventuella ändringar. Din kontinuerlig användning av den här webbplatsen efter eventuella ändringar kommer att representera erkännande och acceptans av de ändrade villkoren.
  
INTEGRITETSPOLICY
Eftersom att vi prioriterar ditt privatliv, har vi skapat en separat sekretesspolicy i syfte att förklara hur vi behandlar, hanterar och lagrar din privata information. Denna policy ingår i denna användaravtalet, utan att läsa den i sin helhet klicka här.

*AUTOMATISK FÖRNYELSE

Eventuella årliga prenumerationer förnyas automatiskt i efterföljande ett (1) år därefter, tills och om inte endera Parten ger den andra Parten skriftligt meddelande till slutet av Begynnelsesessionen eller Förnyelsesessionen.


ANSVARSFULL ANVÄNDNING OCH GENOMFÖRANDE AV TJÄNSTEN
Genom att besöka vår hemsida och få tillgång till de resurser som vi tillhandahåller, samtycker du till att använda dessa endast för de avsedda ändamålen tillåts av (a) denna användaravtalet och (b) tillämpliga lagar, förordningar och riktlinjer online. 


Härmed förstår du att:

 • Sekretessen av inloggningsinformation relaterad till något konto tillgång från våra resurser är ditt ansvar och som sådan, är du ansvarig för alla aktiviteter som sker på ditt konto/n
 • För att få tillgång till våra resurser eller fullständig registrering, kan du behöva ge personlig information såsom kontakt, detaljer mm och är överens om att dessa data alltid kommer att hållas uppdaterad.
 • Du accepterar att aldrig försöka få tillgång till eller försöka få tillgång till någon av våra resurser med hjälp av omoraliska eller excentriska metoder; tillgång av detta slag, med hjälp av andra än dem som vi tillhandahåller medel, detta är strängt förbjudet.
 • Du samtycker till att vi kan skicka automatiska e-postmeddelanden från Paperturn.com till dig, när ditt konto skapas.
 • Det är strängt förbjudet att ägna sig åt någon aktivitet som hämmar eller stör våra resurser, inklusive nätverk/servrar där de är belägna eller anslutna.
 • Du är individuellt ansvarig för eventuella konsekvenser, förluster eller skador som vi kan drabbas eller lider på grund av otillåtna verksamhet som bedrivs av dig (ovan) och kan medföra rättsliga åtgärder.
 • Försök att utnyttja, publicera, sälja eller byta någon av våra resurser är strängt förbjudet.

Öppna kommunikationsverktyg såsom dela plattformar, blogginlägg / kommentarer och olika sociala medier grupper kan åstadkommas på vår hemsida. Men du erkänner att vi inte brukar före skärm eller monitor postat innehåll, det vill säga genom att välja att använda dessa verktyg, är det ditt eget ansvar att använda dem på ett ändamålsenligt och etiskt sätt.
Genom att lägga upp information med hjälp av dessa kommunikationsverktyg, accepterar du att inte dela, ladda upp eller på annat sätt distribuera innehåll som:

Är olagligt, kränkande, hotande, kränkande, förnedrande, hotfullt, bedrägligt, vilseledande, invasivt, rasistiskt eller innehåller någon form av olämpligt, suggestiva eller explicit språk;

Olämpligt kontakta någon fysisk eller juridisk person, inklusive företagsrepresentanter och anställda

 • Innehåller alla typer av oönskad eller otillåten reklam,
 • Gör intrång på upphovsrätt, varumärken, patent eller annan äganderätt av någon part.
 • Vi ansvarar inte för innehåll som publiceras av dig eller någon annan 3: e parts användare av vår hemsida. Men något innehåll som laddats med hjälp av vår hemsida öppna kommunikationsverktyg, under förutsättning att det inte inkräktar på eller bryta mot någon 3: e parts varumärken eller upphovsrätt, blir företagets egendom. Detta ger oss en exklusiv licens att modifiera, anpassa och / eller distribuera som vi vill, men detta gäller endast innehåll som publiceras via öppna kommunikationsverktyg och inte de uppgifter som lämnats vid registreringen.
 • Du samtycker till att hålla skadeslös vårt företag och alla medlemsförbund, från och mot alla kostnader, skador och kostnader. Detta inkluderar rimliga advokatkostnader, till följd av brott mot detta användaravtal eller underlåtenhet att uppfylla alla skyldigheter i samband med ditt konto, uppkommer av dig eller någon annan person som använder kontot. Dessutom förbehåller vi oss rätten att ta över den exklusiva försvaret av alla krav som vi har rätt till ersättning enligt detta avtal. Som är rimligt begärt av oss, skall du förse oss med samarbetet bör en sådan händelse uppstå.
 • På vårt, har vi rätt att ta bort innehåll som, enligt vår mening, inte överensstämmer med detta användaravtal, tillsammans med allt innehåll som vi känner är skadlig, kränkande eller bryter mot någon 3: e parts varumärken eller upphovsrätt. Vi är inte ansvariga för fel eller försening i att ta bort sådant innehåll. Du samtycker härmed till att avlägsna och avstå från alla anspråk mot oss, om du lägger upp innehåll som vi väljer att ta bort.
 
UPPSÄGNING AV KONTO
Du kan när som helst välja att avsluta ditt konto när du är inloggad via paperturn.com. I så fall kommer det inte att dras mer pengar från ditt kreditkort.

BIDRAG

Återbetalningar är hedrade för årliga betalningar upp till 3 dagar efter betalning har tagits med ett straff på 2 månader betalning för administration och bokföring avgifter. 

 

Återbetalningar är inte hedrade för månatliga betalningar.

BEGRÄNSNING AV GARANTIER
Genom att använda vår webbplats, bekräftar och samtycker till att alla resurser "är som de är".

 • Därför intygar vi inte för er att:
 • Våra resurser kommer att uppfylla alla dina krav.
 • Den information som erhållits genom att använda våra resurser kommer att vara korrekt och pålitlig.
 • Eventuella fel hos någon av de resurser vi tillhandahåller kommer att repareras.
 • Användning av våra resurser kommer att vara säkra, oavbrutet fungera och vara felfria.

Dessutom samtycker du till att:

 • Allt innehåll som erhållits genom våra resurser sker på egen risk och du är ansvarig för eventuella skador på din dator eller andra enheter för förlust av data till följd av detta.
 • Inga råd eller information, oavsett om underförstådda eller erhålls av dig från vår webbplats eller resurser skall skapa en garanti av något slag, med undantag för dem som uttryckligen beskrivs i detta avtal.
 • Det kan hända att vi använder företagets logotyp som referens på paperturn.com hemsida.

ANSVARSBEGRÄNSNING
I samstämmighet med begränsning av garantier som beskrivs ovan, du uttryckligen acceptera att alla anspråk mot oss kommer att begränsas till det belopp som betalats av dig, om någon, för användning av våra tjänster. Vårt företag kan inte hållas ansvariga för någon direkt eller oavsiktliga förluster eller skador, som kan uppkomma till följd av att använda våra resurser, inställda eller förlust av tillgång till den fulla omfattningen att relevant begränsning av ansvarslagar gäller.

COPYRIGHT/VARUMÄRKEN
All text och branding i samband med www.paperturn.com och hela innehållet i denna webbplats är immateriell egendom av www.paperturn.com och skyddas av relevanta upphovsrätt och varumärkeslagar. Felaktig användning, inklusive men inte specifika för distribution eller reproduktion av innehållet på denna webbplats är strängt förbjudet, om inte uteslutande godkänts av www.paperturn.com.

UPPSÄGNING AV BRUK

Du samtycker till att efter eget gottfinn kan vi stänga av eller avsluta din tillgång till www.paperturn.com, med eller utan förvarning, av någon anledning, inklusive brott mot detta avtal. Varje misstänkt bedrägeri, missbruk eller olaglig verksamhet kan finnas skäl för att avbryta / avsluta kontot och kan hänvisas till lämpliga brottsbekämpande myndigheter. Om detta inträffar, kommer din rätt att få tillgång till våra resurser omedelbart upphöra och vi förbehåller oss rätten att radera data som du kan ha på filen med oss, inklusive konto eller inloggningsuppgifter.

GÄLLANDE LAG
Denna webbplats styrs av www.paperturn.com från vårt kontor i Danmark och kan nås från hela världen. Om lagstiftningen i varje land skiljer sig genom att gå in på vår hemsida, samtycker du till att de stadgar och lagar i Danmark kommer att gälla alla frågor som rör användningen av denna webbplats och alla inköp som görs via denna webbplats.

GARANTI
OM INGET ANNAT ANGES, WWW.PAPERTURN.COM UTTRYCKLIGEN FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER OCH VILLKOR AV ALLA SLAG, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OCH VILLKOR FÖR SÄLJBARHET, ÄNDAMÅLSENLIGHET OCH ICKE-INTRÅNG.
Skapa din blädderbok nu - inga åtaganden. SKAPA MIN GRATIS BLÄDDERBOK