Paperturns tillgänglighetsförklaring för användare med funktionshinder

 

Efterlevnadsstatus - WCAG 2.1 AA-Nivå 

Vi på Paperturn är helt och fullt övertygade om att internet ska vara tillgängligt och åtkomligt för alla, och vi är fast beslutna att tillhandahålla en webbplats och en produkt som är åtkomliga för en så bred publik som möjligt, oavsett omständigheter och förmåga. Med detta sagt håller vi fast vid och följer World Wide Web Consortium’s (W3C) Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1) på AA-nivå.

 

Ytterligare lagstiftning som Paperturn följer

Förutom WCAG 2.1 på AA-nivå följer Paperturns system ytterligare flera internationella lagar & normer för tillgänglighet, däribland: US avsnitt 508, ADA avdelning III, IS5568, EAA / EN301548, ACA / AODA, CVAA, RGAA, ATAG, AUDA, AODA, UNE 139803: 2012, JIS X 8341 & fler.

 

På vad sätt uppnår Paperturn världsomfattande tillgänglighet för funktionshindrade?

Paperturn har utvecklat två delar vilka när de används tillsammans uppnår överensstämmelse. Den första delen är vår förgrundsapplikation, vårt Gränssnitt För Funktionshindrade. Med Gränssnittet För Funktionshindrade, som har både färdiga profiler för funktionshindrade och anpassade tillgänglighetsjusteringar, kan användare omedelbart justera användargränssnitt, utformning och läsbarhet på vår webbplats för att tillgodose sina individuella behov.

 

Den andra delen är vår AI-drivna bakgrundsapplikation. Vår AI-motor justerar vår webbplats HTML och optimerar den för skärmläsare genom att analysera inslagen på vår webbplats uppifrån och ner och ge skärmläsarna meningsfull data med hjälp av ARIA (Accessible Rich Internet Applications) uppsättning av attribut. Applikationen skannar dessutom samtliga bilder på webbplatsen och ger en korrekt och meningsfull bild-föremål-igenkänningsbaserad beskrivning som en ALT-tagg (alternativ text). Den extraherar även texter som är inbäddade i bilden med hjälp av OCR-teknik (Optical Character Recognition). Slutligen optimerar vår AI-applikation vår webbplats och produkt för tangentbordsnavigering, som du kan läsa mer utförligt om nedan.

 

Via dessa två delar är vår webbplats och produkt tillgängliga för personer med synnedsättning, kognitiva funktionshinder, fysiska funktionshinder, synskada, motoriska funktionsnedsättningar, med mera.

 

Paperturns justeringar av gränssnittet för funktionshindrade

 

 • Teckensnittsjusteringar - användare kan öka och minska storlek, ändra typsnitt, justera avstånd, inpassning, radavstånd, med mera.
 • Färgjusteringar - användare kan välja olika färgkontrastprofiler som t. ex. ljus, mörk, inverterad och svartvitt. Dessutom kan användare byta färgscheman för titlar, texter och bakgrunder, med fler än 7 olika färgalternativ.
 • Animationer - användare med epilepsi kan stänga av alla animationer som är igång med ett knappklick. Animationer som styrs av gränssnittet innefattar videor, GIF-bilder och blinkande CSS-övergångar.
 • Markering av innehåll - användare kan välja att markera viktiga delar som länkar och titlar. De kan också välja att bara markera delar som de fokuserar på eller hamnar under pekaren.
 • Stänga av ljud - användare med hörapparater kan drabbas av huvudvärk eller andra problem på grund av automatisk ljuduppspelning. Med det här alternativet kan användare stänga av allt ljud på webbplatsen direkt.
 • Kognitiva funktionshinder - vi använder en sökmotor som är länkad till Wikipedia och Wiktionary så att personer med kognitiva funktionshinder kan få förklarat betydelser av fraser, initialer, slang och annat.
 • Ytterligare funktioner - vi ger användarna möjlighet att ändra markörfärg och storlek, använda utskriftsläge, aktivera ett virtuellt tangentbord och flera andra funktioner.

Skärmläsare och tangentbordsnavigering på Paperturn

Vår webbplats implementerar ARIA-attributtekniken, tillsammans med olika beteendeförändringar, för att säkerställa att synskadade användare som använder skärmläsare kan läsa, förstå och dra nytta av webbplatsen och blädderbokens funktioner. Så snart en användare med skärmläsare besöker på vår webbplats ombeds de direkt att gå in i skärmläsarprofilen så att de effektivt kan bläddra och hantera webbplatsen. På följande sätt täcker vår webbplats några av de viktigaste kraven för skärmläsare samt även för konsolens skärmdumpar av kodexempel:

 

 • Optimering av skärmläsare: vi kör en bakgrundsprocess som lär delarna uppifrån och ner på vår webbplats att säkerställa kontinuerlig efterlevnad även när webbplatsen uppdateras. I den här processen ger vi skärmläsare meningsfull information med hjälp av ARIA-attributet. Till exempel tillhandahåller vi korrekta formulärsetiketter; beskrivningar för användbara ikoner (ikoner för sociala medier, sökning, kundvagn, osv.); vägledning för verifiering av ifyllnad av formulär; de olika delarnas funktioner som t. ex. knappar, menyer, modala dialoger (popup-fönster) med mera.
  Dessutom skannar vår bakgrundsprocess samtliga bilder på webbplatsen och ger en korrekt och meningsfull bild-föremål-igenkänningsbaserad beskrivning som en ALT-tagg (alternativ text) för bilder som inte beskrivs. Det extraherar också text som är inbäddad i våra bilder med hjälp av OCR-teknik (optisk teckenigenkänning). För att när som helst aktivera skärmläsarjusteringar behöver användare bara trycka på tangentbords-kombinationen Alt+1. Användare med skärmläsare får även automatiska meddelanden för att aktivera skärmläsarläget så snart de kommer in på vår webbplats.
  Våra justeringar är kompatibla med alla populära skärmläsare, däribland JAWS och NVDA.

 • Optimering av tangentbordsnavigering: Vår bakgrundsprocess justerar också vår webbplats HTML och lägger till olika beteenden med hjälp av JavaScript-kod så att webbplatsen ska kunna användas via tangentbordet. Detta innefattar möjligheten att navigera på webbplatsen och i blädderböckerna med hjälp av tangenterna Tab och Shift+Tab, hantera rullgardinsmenyer med piltangenterna, stänga dem med Esc, trycka på knappar och länkar med Enter-tangenten, navigera mellan radio och kryssrutor med hjälp av piltangenter och fylla i dem med mellanslagstangenten eller Enter.
  Dessutom finns det för tangentbordsanvändare menyer för snabbnavigering och för att hoppa över innehåll när som helst tillgängliga genom att klicka på Alt+1, eller i form av de första delarna på webbplatsen när de navigerar med hjälp av tangentbordet. Bakgrundsprocessen hanterar också popup-fönster genom att flytta tangentbordets fokus mot dem så snart de dyker upp och inte låta fokus glida undan från dem.
  Användare kan också använda genvägar som “M” (menyer), “R” (rubriker), “F” (formulär), “K” (knappar) och “G” (grafik) för att hoppa till specifika delar.

Funktionshinder som stöds på Paperturns webbsida

 

 • Säker profil för epileptiker: den här profilen gör det möjligt för personer med epilepsi att använda vår webbplats och våra blädderböcker på ett säkert sätt genom att eliminera risken för anfall orsakade av blixtrande och blinkande animationer och riskfyllda färgkombinationer.

 • Profil för personer med synnedsättning: den här profilen justerar vår webbplats och våra blädderböcker så att de tillgängliga för de flesta synnedsättningar som exempelvis försvagad syn, tunnelseende, grå starr, glaukom, med mera.

 • Profil för personer med kognitiv funktionsnedsättning: den här profilen tillhandahåller olika hjälpfunktioner för användare med kognitiva funktionsnedsättningar som autism, dyslexi, CVS så att de lättare ska kunna fokusera på de viktigaste delarna av webbplatsen och blädderböckerna.

 • ADHD-vänlig profil: den här profilen ger en påtaglig minskning av distraktioner och ljud för att underlätta för personer med ADHD och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att bläddra, läsa och fokusera på de väsentliga delarna på vår webbplats och i våra blädderböcker.

 • Profilen för synskadade användare (med skärmläsare): den här profilen justerar vår webbplats och våra blädderböcker och gör dem  kompatibla med skärmläsare som JAWS, NVDA, VoiceOver och TalkBack.

 • Profil för tangentbordsnavigation (personer med motoriska funktionsnedsättningar): den här profilen gör det möjligt för personer med motoriska funktionsnedsättningar att använda vår webbplats och våra blädderböcker med hjälp av tangentbordets Tab, Shift+Tab och Enter-tangenterna. Användare kan också använda genvägar som “M” (menyer), “R” (rubriker), “F” (formulär), “K” (knappar) och “G” (grafik) för att hoppa till specifika delar.

Paperturns åtgärder för att stödja tillgänglighet

Vi har vidtagit följande åtgärder för att säkerställa tillgängligheten till vår webbplats och produkt:

 • Inkluderat tillgänglighet som en del av vår uppdragsbeskrivning

 • Tagit med tillgänglighet i vår upphandling

 • Utsedd en person med ansvar för tillgänglighet

 • Ger våra anställda kontinuerlig utbildning inom tillgänglighet

 • Skapat och distribuerat vår VPAT

Paperturns kompatibilitet med webbläsare och hjälpteknik

Eftersom webbsides-tillgänglighet är ett huvudsakligt fokus för oss har vi arbetat mycket hårt för att kunna stödja alla de större webbläsare och hjälptekniker som utgör över 95% av marknaden, däribland: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer (dvs 11 eller högre), JAWS och NVDA (skärmläsare), både för Windows- och MAC-användare.

* Observera att vår tillgänglighetsteknik ej har stöd för äldre/icke-stödda versioner av webbläsare.

 

 

Voluntary Product Accessibility Statement (VPAT)

Som en del av vårt åtagande om tillgänglighet tillhandahåller vi ett VPAT-dokument som utvärderar tillgängligheten för vår webbplats och produkt enligt WCAG 2.1-standard. Du hittar vår VPAT här.

 

Anteckningar, kommentarer och feedback

Trots att vi gjort vårt bästa för att alla ska kunna anpassa webbplatsen efter de behov de har kan det ändå förekomma sidor eller avsnitt som inte är helt tillgängliga, håller på att bli tillgängliga eller saknar en adekvat teknisk lösning för att göra dem tillgängliga. Vi förbättrar dock ständigt vår tillgänglighet, lägger till, uppdaterar och förbättrar alternativ och funktioner och utvecklar och tar till oss ny teknik. Allt detta är tänkt för att kunna uppnå den optimala tillgänglighetsnivån enligt de tekniska framsteg som görs. Om du vill nå vår tillgänglighetsansvarige eller har kommentarer eller frågor kring vårt arbete för tillgänglighet kan du kontakta vårt tillgänglighets-team på accessibility@paperturn.com. Vi försöker alltid svara inom tre arbetsdagar.


Skapa din flipbook nu - inga åtaganden SKAPA MIN GRATIS FLIPBOOK
 
cancel