Hur du lägger till ytterligare användare till ditt flipbookskonto (Team) 

Om du arbetar i en verksamhet där fler än en person behöver tillgång till att redigera dina flipbooks är Paperturns teamfunktion lösningen! Du kan enkelt samarbeta med dina kollegor och externa partners och samtidigt ha kontroll över vem som ska ha tillgång till vad genom att tilldela rättigheter och användarroller till dina teammedlemmar. 

**Observera att teamfunktionen endast kan användas med vår Pro-prenumeration. Varken vår kostnadsfria 14-dagars provperiod eller vår Bas-prenumeration ger tillgång till den här funktionen.**Då sätter vi igång!

 

Hur du lägger till nya teammedlemmar till ditt flipbookskonto

STEG 1: Klicka först på "Kontoinställningar" och därefter på fliken "Team". Om du vill bjuda in en ny användare, klicka på ”BJUD IN NY ANVÄNDARE". * Observera att du kan ha upp till 10 användare per konto.

En användares kontoinställningar har öppnats. Fliken "Team" och alternativet "Bjud in en användare" har markerats.

 

 

STEG 2: Ange e-postadressen till den person som du vill lägga till i teamet, tilldela personen en roll (du kan välja mellan Observatör, Redaktör, Administratör) och klicka sedan på ”SKICKA INBJUDAN".

Popupfönstret "Bjud in en användare" öppnas och visar fältet ”e-post" tillsammans med de tre olika rollerna för teamets medlemmar.

 

Det finns fyra olika roller som medlemmarna i ditt team kan tilldelas:  

 

  • Ägare - Ägare har full tillgång till kontot och har rätt att radera kontot. Ägaren får all kontorelaterad kommunikation, t.ex. fakturering, påminnelser, marknadsförings-meddelanden osv. Ägaren är också den enda som har rätt att överföra äganderätten till någon annan i teamet. Det kan bara finnas en ägare per konto. 
  • Administratör - Administratören har full tillgång till kontot, men har inte behörighet att radera kontot. 
  • Redaktör - Redaktörer har rätt att skapa, redigera och dela flipbooks samt att se statistik.. De har inte tillgång till faktureringsinformation, kan inte ändra prenumerationer eller byta teammedlemmar. 
  • Observatör - Observatörer har endast tillgång till att se flipbooks, se statistik, dela dem på sociala medier och infoga dem på hemsidan. De kan inte skapa eller redigera flipbooks och har inte tillgång till några andra funktioner på kontot.
 
STEG 3: Din teammedlem kommer få en inbjudan via e-post för att ansluta sig till ditt konto. Om en teammedlem ansluter sig till ditt konto visas han/hon som användare under fliken "Team". Om de inte ansluter sig till ditt konto kommer inbjudan att anges som "väntande". Du har också möjlighet att skicka inbjudan på nytt eller ta tillbaka deras inbjudan.

Skärmbild av fliken team som visar att en ny medlem har lagts till i teamet.

 

Skärmbild av fliken Team som visar en pågående inbjudan till en medlem.

 

Hur du tar bort en medlem från teamet

Du kan enkelt ta bort en medlem från ditt konto om du är ägare eller administratör. Bredvid varje teammedlem finns en ”RADERA"-knapp som raderar användaren. Detta kan inte göras ogjort, men du kan alltid bjuda in dem igen om du vill göra det vid en senare tidpunkt. 

En användares kontoinställningar har öppnats tillsammans med fliken team. Alternativet ”TA BORT" har markerats.

 

Hur du redigerar rättigheterna för en teammedlem

Du kan enkelt ändra en teammedlems behörigheter om du är ägare eller administratör genom att klicka på knappen "REDIGERA" bredvid deras namn. 

 Under fliken "Team" har alternativet "REDIGERA" markerats.

 

Ett popupfönster öppnas och du har då möjlighet att ändra deras roll/rättigheter. När du är klar klickar du på "SPARA". Användarens behörighetsnivå uppdateras därefter automatiskt.  Popupfönstret "Redigera användarbehörigheter" visas. Knappen ”SPARA” har markerats.

 

Hur du överför äganderätten till kontot till en annan teammedlem

Det är endast ägaren av konton som kan överföra äganderätten till en annan person, och den personen måste vara en befintlig medlem i teamet. Om personen du vill ha inte redan är medlem i teamet måste du först bjuda in honom/henne att gå med i teamet. 
 
STEG 1: Om du vill överföra äganderätten till en annan teammedlem, klicka på knappen "REDIGERA" bredvid den person som du vill överföra äganderätten till. 

 

 Under fliken "Team" har alternativet "REDIGERA" bredvid användaren markerats.

 

STEG 2: I popupfönstret "Redigera användarbehörigheter" väljer du "ägare" som användartyp och klickar sedan på "SPARA".

 

Popupfönstret "Redigera behörigheter på användarnivå" visas. Alternativet "ägare" har valts och "SPARA" har markerats. 

 

STEG 3: Innan du kan överföra äganderätten måste du bekräfta ditt val genom att klicka på "BEKRÄFTA".

 

Ett popup-fönster visas där användaren uppmanas att bekräfta överföringen av äganderätten till kontot.

 

Så här växlar du mellan konton om du har en användare på flera Paperturn-konton
 

Om din e-postadress är kopplad till flera Paperturn-konton kan du enkelt växla mellan kontona genom att klicka på “Kundikonen” i det övre vänstra hörnet på din dashboard. Här kan du välja vilket konto du vill växla till. 


Fliken "Kontoinställningar" är öppen. I det övre vänstra hörnet visas en rullgardinsmeny med andra tillgängliga konton.

 

Om du arbetar med många medlemmar i ett team eller har många flipbooks kanske det är intressant med våra flipbookstaggar som underlättar organiseringen av dina flipbooks. 

Skapa din flipbook nu - inga åtaganden SKAPA MIN GRATIS FLIPBOOK
 
cancel