Hur du infogar, raderar och skriver över sidor i din flipbook

 

Med flipbookens redigeringsverktyg kan du infoga, radera och skriva över enskilda sidor i din flipbook - vilket gör att du enkelt kan anpassa din flipbook efter att du laddat upp den.


 


Hur du sätter in en sida i din flipbook


Du kan sätta in en sida var som helst i din flipbook med hjälp av våra redigeringsverktyg. Du kan sätta in hur många sidor du vill så länge de PDF-sidor du infogar in inte överstiger 512MB.


STEG 1: Välj den flipbook i vilken du vill lägga till en sida. I flipbookens inställningar, klicka på fliken “LÄNKAR / VIDEO OCH SEO”.


Paperturns panel visar dina blädderböcker och flikarna LÄNKAR/VIDEO
 

 

STEG 2:  Miniatyrerna av alla sidorna i din flipbook visas till vänster på skärmen. Mellan varje sida finns det en liten knapp – “+Infoga sida”. Klicka på den knappen där du vill infoga din nya sida.

Klicka på sidan “sätt in” i Paperturns redigerare.

 

STEG 3:

(3.1) I pop-up-fönstret som visas, klicka på “VÄLJ FIL” och välj den PDF-fil som som du vill sätta in en sida från.


Klicka på knappen “VÄLJ FIL” i det pop-up-fönster som kommer upp.* VIKTIGT: Om de PDF-sidor du lägger till har andra dimensioner än de i din ursprungliga PDF-fil får de olika proportioner så att de nya sidorna kan se förvrängda ut.

(3.2) Välj den sida från filen som du vill sätta in och klicka på “OK”..
Välj en sida från rullgardinsmenyn och klicka på “OK”.

(3.3) När du valt sida får du en förhandsvisning av den och vårt system ber dig bekräfta ditt val genom att klicka på “SÄTT IN”.

En översikt av den insatta sidan

 

Den nya sidan som lagts till visas omedelbart i din flipbook.

Den insatta sidan visas i redigeraren

 

STEG 4: När du är klar med att sätta in bilder i din flipbook, klicka på “X” längst upp till höger för att stänga redigeraren och återgå till dina publikationer.


*OBS: Det kan ta en eller ett par minuter att sätta in en sida. För närvarande går det bara att sätta in en sida i taget, men vi arbetar med att förbättra den här funktionen så att du kan lägga till fler sidor på samma gång.

Hur du tar bort en sida i din flipbookSTEG 1: Välj den flipbook du vill ta bort en sida från. Klicka på fliken “LÄNKAR / VIDEO OCH SEO”.
Paperturns panel visar dina blädderböcker och flikarna LÄNKAR/VIDEO

 

STEG 2: Miniatyrerna av alla sidorna i din flipbook visas till vänster på skärmen. Klicka på den sida du vill radera från din flipbook. Klicka sedan på “RADERA SIDA” i menyn till höger.

 I Paperturns redigerare väljer du sidan du vill radera. 

 

Ett pop-up-fönster ber dig bekräfta ändringen. Klicka på “OK” för att bekräfta att du vill ta bort sidan.

Klicka “OK” för att radera sidan


*OBS: När du väl har tagit bort sidan kan du inte ångra dig. 


STEG 3: När du är klar med att ta bort sidor från din flipbook, klicka på “X” högst upp till höger för att stänga redigeraren och återgå till dina publikationer.

Hur du skriver över en sida i din flipbook


STEG 1: Välj den flipbook där sidan finns som du vill skriva över. Klicka på fliken “LÄNKAR / VIDEO OCH SEO”.
Paperturns panel visar dina blädderböcker och flikarna LÄNKAR/VIDEO


STEG 2: Miniatyrerna av alla sidorna i din flipbook visas till vänster på skärmen. Klicka på den sida du vill skriva över. Klicka sedan på “SKRIV ÖVER SIDA” i menyn till höger.


I Paperturns redigerare, välj sidan du vill skriva över och klicka på “SKRIV ÖVER SIDA”

*OBS: När du väl har skrivit över en sida kan du inte ångra dig. 

STEG 3:

(3.1) I pop-up-fönstret som visas, klicka på “VÄLJ FIL” och välj den PDF-fil som som du vill ersätta den valda sidan med.


Klicka på knappen “VÄLJ FIL” i det pop-up-fönster som kommer upp.

 


* VIKTIGT: Om de PDF-sidor du skriver över med har andra dimensioner än de i din ursprungliga PDF-fil får de olika proportioner så att de nya sidorna kan se förvrängda ut.

(3.2) Välj sedan i rullgardinsmenyn den sida i filen som du vill skriva över från. Klicka därefter på “OK”.


Välj en sida från rullgardinsmenyn och klicka på “OK”.


När du valt sida får du en förhandsvisning av både de nya och gamla sidorna. Om du är säker på dina nya ändringar, bekräfta ditt val genom att klicka på “Skriv över”.

 

Översikten av både gamla och nya sidor visas..


STEG 4: När du är klar med att skriva över sidor i din flipbook, klicka på “X” högst upp till höger för att stänga redigeraren och återgå till dina publikationer.


Skapa din flipbook nu - inga åtaganden SKAPA MIN GRATIS FLIPBOOK
 
cancel