Prospektformulär i din blädderbok

Du kan aktivera ett prospektformulär i din blädderbok, vilket kräver att användarna anger sin information (som namn, e-post eller telefonnummer) innan de kan se din blädderbok. Det gör att du kan samla in prospekt i din publicering, följa vem som har tillgång till den och mäta hur de interagerade med den. 

 

Följ stegen nedan för att aktivera ett prospektformulär i din blädderbok:

 

STEG 1: Välj vilken blädderbok du vill aktivera prospektformulär i. 

 

STEG 2: Välj "Prospektformulär" i blädderbokens meny. 

 

STEG 3: För att aktivera prospektformuläret måste du kryssa i "AKTIVERA PROSPEKTFORMULÄR". Efter aktivering kan du fylla i fälten som du vill. 


 

Notera - formulärets titel, e-post och knapptext är obligatoriska. Detsamma gäller aktiva fält i ditt prospektformulär samt godkännandet av Paperturns sekretesspolicy (då vi samlar in, förvarar och hanterar privat data).

 

STEG 4: När du har angett önskad text kan du se hur formuläret kommer se ut när användarna öppnar din blädderbok. Detta kan du göra i "Förhandsvisning av prospektformulär" nedanför  inmatningsfälten.    

 

NOTERA* Om du vill inaktivera prospektformuläret i din blädderbok bockar du av "AKTIVERA PROSPEKTFORMULÄR" högst upp på sidan.
Skapa din blädderbok nu - inga åtaganden. SKAPA MIN GRATIS BLÄDDERBOK