Optimala uppladdningsspecifikationer

Läs nedan för att lära dig mer om de önskade och rekommenderade uppladdningsspecifikationerna för din PDF-fil på Paperturn.

 

Obligatoriska uppladdningsspecifikationer

 

 • Måste vara en .PDF-fil - inga andra filformat accepteras/är kompatibla

 • Hela PDF-filen måste vara en enstaka sidspridning (om du använder en PDF-fil med både en- och dubbelsidig spridning kan dina sidor se förvrängda ut när de konverteras till blädderbok, och länkningen kommer inte att fungera korrekt)

 • Sidorna måste alla ha samma bredd och höjd

 • Maximal filstorlek är 512 MB. Du kan ha ett obegränsat antal sidor, så länge filen är 512 MB eller mindre.

 

Optimala uppladdningsspecifikationer

 

 • TEXTSTORLEK: Dokument som är designade för webbanvändning bör i allmänhet ha större text än för tryck, med gyllene standarden att kunna visa din design på en fysisk enhet; vi rekommenderar emellertid en absolut minsta typsnittsstorlek på 14px (endast synlig när du använder zoomfunktionen), med optimal storlek 22px för enkel läsning utan att använda zoomfunktionen.

 

 • FORMAT: Måtten på din blädderbok handlar om personliga preferenser; de optimala dimensionerna för bästa visningsupplevelse på bildskärmar med standardformat 16:9 och 16:10 är dock 1047x1200px (per sida). I lekmanna termer är en sida i horisontellt format en som är längre än den är hög.

 

 • BILDER: Exportera bilderna som du använder i din PDF-fil som bilder för webben.

 

 • TIPS FÖR EXPORT AV EN PDF-FIL MED LÄNKAR

  • Kom ihåg att inkludera ”www.” När du skriver länken.

  • Skrivfel orsakar trasiga länkar eller kan leda användare till fel webbplats.

  • Om du använder Adobe InDesign väljer du File > Export och sparar som Adobe PDF (Interactive).

   • Adobe PDF (Interactive) -formatet är till för att spara PDF-filer med den interaktivitet som lagts till i InDesign, som länkar, knappar, video med mera.

InDesign-panel som visar hur man sparar som interaktiv pdf


  • Om du använder Adobe InDesign och väljer att exportera PDF-filen som Adobe PDF (Print), kom ihåg att inkludera hyperlänkar.

InDesign-panel som visar var hyperlänkar från PDF sparas


 

Överförs inte länkarna till din blädderbok från en PDF som du skapat i InDesign? 


Paperturn försöker alltid importera alla länkar från din PDF-fil, men om URL:erna i PDF-filen inte är konfigurerade som hyperlänkar kan det hända att de inte importeras korrekt till din blädderbok. Följ nedanstående steg för att se till att dina länkar blir korrekt överförda.


Så här omvandlar du URL:er till hyperlänkar i InDesign:


 • Klicka på "Typ", sedan på "Hyperlänkar & Korshänvisningar" och därefter på "Konvertera URL:er till hyperlänkar”. 
 • Klicka på "Konvertera alla" i rutan som visas. 
 • InDesign informerar dig om hur många poster som ersatts. Klicka på "Ok" och sedan på ”Klar”. 
 • Exportera din design som en PDF-fil med hyperlänkar. 

How to convert URLs to hyperlinks in InDesign

 How to convert URLs to hyperlinks in InDesign

 

Härifrån kan du ladda upp din nya PDF-fil på nytt till Paperturn för att se till att länkarna har överförts. Du kan också använda vår överskrivningsfunktion om du vill behålla samma URL som din tidigare blädderbok.

Skapa din blädderbok nu - inga åtaganden. SKAPA MIN GRATIS BLÄDDERBOK