Ändra språket i blädderboksvisaren

Vår blädderboksvisare finns tillgänglig på mer än 14 större språk (engelska, kinesiska, portugisiska, tyska, spanska, franska, danska osv.).  

Du kan imponera nuvarande internationella kunder med en upplevelse konstruerad specifikt för deras språkliga behov eller expandera in på nya internationella marknader med vår blädderboksvisare på flera språk.

Se nedan för de steg du ska ta för att ändra Paperturns visarspråk:

STEG 1: Välj den blädderbok du vill ändra visarspråk för.


STEG 2: Välj “Inställningar” och välj sedan fliken kallad “Redigera”.

 


 

STEG 3: På högra sidan av ändringsfönstret ska du välja fliken “Språk för blädderboksvisare” och använda rullmenyn för att välja det språk som du vill att blädderboksvisaren ska använda.

 


 

STEG 4: Klicka på Spar.

 


 

STEG 5: Du är färdig! Du kan öppna din blädderbok i visaren för att se visarens språk ändras.

 


 

 *Notera: Observera att ändra språk för tittaren ändrar INTE språket i själva publikationen.

 

 

Skapa din blädderbok nu - inga åtaganden. SKAPA MIN GRATIS BLÄDDERBOK