Loggor

Sätt in din/a logga/loggor på ditt konto och/eller på individuella publikationer. Din logga kommer att visas när dina läsare öppnar din blädderbok i blädderboksvisaren.

 

Du har 2 möjligheter när du väljer logga/loggor:

 

1) EN GLOBAL KONTOLOGGA

  • Denna logga kommer att visas på ditt konto och på alla publikationer utan en individuell logga.

  • Besök “Kontoinställningar” och “Global kontologga & ikon” för att lägga till din globala kontologga.

 Paperturn

 

2) INDIVIDUELLA LOGGOR PÅ PUBLIKATIONERNA

  • Med denna möjlighet kan du ladda upp en individuell logga PER publikation, vilken är unik ENBART för den publikationen. Denna funktion är bara tillgänglig med PRO-prenumerationen.

  • Mycket bra för att märka individuella klienter eller idér.

  • Välj den publikation där du vill lägga till en individuell logga. Klicka på “Inställningar” - “Design” och välj “Publikationens logga”.

Paperturn

 

Följande filformat accepteras:

  • .jpg

  • .gif

  • .png

Maximal filstorlek som kan laddas upp är 10MB.

 

 

Klicka på flipbookomslaget nedan för att se den här funktionen i handling:

EMBED - GLO, USA,UK, GER, SE example page, Help guide - Bradley Hall


 


Skapa din blädderbok nu - inga åtaganden. SKAPA MIN GRATIS BLÄDDERBOK