API

Genom att använda Paperturn API system så kan du söka igenom alla dina PDF blädderböcker direkt från din hemsida och automatiskt visa länkar till dina nyaste publikationer.


API dokumentation

Se Paperturn API dokumentation och exempel.


Hur du aktiverar API tillgång på ditt konto

För att aktivera eller hitta koden som krävs, gå till:
Konto >> Kontoinställningar >> API tillgångsinformation
Paperturn


Tryck på plus-tecknet vid API tillgångsinformation så som visas nedan:
Paperturn
Skapa din blädderbok nu - inga åtaganden. SKAPA MIN GRATIS BLÄDDERBOK