Virksomhedsinformation 

En PDF-fil med virksomhedsinformation kan transformeres til online virksomhedsinformation, som fremtræder særdeles professionelt og præsentabelt, og som samtidig skaber en anledning til at tiltrække kunder. Resultatet frembringes helt uden krav om en aktiv konstruktion - Paperturn skaber automatisk online virksomhedsinformation med udgangspunkt i din PDF-fil.


Online virksomhedsinformation

Hvis blot du har en PDF-fil med virksomhedsinformation til rådighed, så kan du automatisk vha. Paperturn generere online virksomhedsinformation, som fremtræder særdeles professionelt og præsentabelt. Virksomhedsinformation indeholder ofte nogle af de mest grundlæggende og væsentlige informationer om en virksomhed, hvorfor en præsentabel og professionel fremtræden er afgørende.

 

Den online virksomhedsinformation vil opnå en sådan fremtræden, at den visuelt fremstår som et katalog, hvis sider bevæger sig i glidende bevægelser, når der bladres mellem dem.

 

Hvis du f.eks. har en PDF-fil indeholdende information om din virksomheds kontaktoplysninger (adresse, telefonnummer m.v.), nøgletal, firmastruktur, ejerforhold o.l., så kan du drage fordel af at skabe online virksomhedsinformation med Paperturn. Ikke alene opnås online virksomhedsinformation med en fordelagtig fremtræden; Paperturn vil tilmed bidrage til, at den online virksomhedsinformation gøres til genstand for kontakt med kunder.

 

En anledning til at tiltrække kunder 

Idet Paperturn danner den online virksomhedsinformation, opnås favorable betingelser for at tiltrække opmærksomhed fra potentielle kunder online. Bl.a. tildeles den online virksomhedsinformation favorable betingelser for at opnå synlighed i Google, når brugere søger i Google efter nøgleord, som fremgår af den online virksomhedsinformation. Hvis en bruger f.eks. søger i Google efter et forretningsområde, der er beskrevet i din online virksomhedsinformation, så vil Paperturns bearbejdning bidrage til, at din online virksomhedsinformation bliver fundet ved denne søgning. Således bliver den online virksomhedsinformations rolle ikke blot at informere, dens rolle bliver også at udgøre en anledning til at tiltrække opmærksomhed fra potentielle kunder.

 

Foruden potentialet for at blive fundet i Google, er skabelsen af online virksomhedsinformation vha. Paperturn en måde at opnå kvalitetsindhold til et website på. Således kan et website opdateres med nyt kvalitetsindhold, uden at der skal engageres en tekstforfatter, en grafiker o.l., fordi dette nye indhold baserer sig på en eksisterende PDF-fil.

 

Relevant opmærksomhed

Den online virksomhedsinformations muligheder for udbredelse begrænser sig naturligvis ikke til dens publikation på et website; den online virksomhedsinformation vil f.eks. ofte også være yderst relevant at dele på LinkedIn. Mange virksomheder har problemer med at finde kvalitetsindhold til dette medie, hvor virksomheder og deres ansatte er repræsenteret. Denne online virksomhedsinformation skabt vha. Paperturn vil være ideel at dele på LinkedIn, eftersom virksomhedsinformation er meget saglig information i tråd med LinkedIns ånd. Når følgere på LinkedIn ser det delte materiale, skabes der opmærksomhed omkring din virksomhed på en saglig måde, hvilket i bedste fald udmønter sig i kundehenvendelser. I hvert tilfælde er der tale om en relevant opmærksomhed, som opnås ved at dele den online virksomhedsinformation, da den online virksomhedsinformation er i tråd med LinkedIns ånd.

 

 

Sådan skabes online virksomhedsinformation 

Paperturn er udviklet med det formål, at det skal være nemt at skabe online virksomhedsinformation. Derfor skal der i anvendelsen af Paperturn ikke foretages en aktiv konstruktion af den online virksomhedsinformation - resultatet frembringes vha. automatiserede processer. Således er det at skabe online virksomhedsinformation blot et spørgsmål om at oprette en Paperturn-konto og derefter uploade en PDF-fil.

Create your flipbook now - no strings attached START MY FREE TRIAL