E-katalog

Med Paperturn kan e-kataloger (PDF-filer) automatisk transformeres til online e-kataloger med en dynamik, som gør dem bemærkelsesværdige på digitale platforme. Desuden faciliterer Paperturn, at de online e-kataloger kan danne grundlag for kontakt til (nye) kunder.

 

Opret online e-kataloger

Mange har e-kataloger (PDF-filer) liggende, hvis indhold ønskes publiceret online. Men dette nødvendiggør almindeligvis, at indholdet specifikt programmeres til en online-sammenhæng, hvorfor disse e-katalogers indhold ofte ender med ikke bliver publiceret online. Samtidig betragtes det at publicere selve PDF-filen ikke som en mulighed, da en PDF-fil efter manges opfattelse ikke tager sig godt nok ud online. Paperturn er udviklet til at imødegå dette problem. Med Paperturn transformeres PDF-filer til online e-kataloger med en dynamik, som gør dem bemærkelsesværdige på digitale platforme. Programmeringen, der skaber de online e-katalogerter, sker automatisk i Paperturn, og der er derfor intet krav om aktiv udvikling for at opnå resultatet.

 

Ved transformationen fra PDF-filer til online e-kataloger sker der konkret det, at PDF-filernes sider arrangeres på overskuelig vis, så der vil kunne navigeres mellem dem i en digital viewer. Der skabes en dynamisk brugergrænseflade, som digitale produkter er kendetegnet ved, hvor der hurtigt navigeres fra den ene side til den anden. Derudover er selve fremtoningen af de online e-kataloger kendetegnet ved dynamik, idet en levende "bladre-effekt" kommer til syne, når der navigeres fra en side til en anden. Samlet skabes oplevelsen af online e-katalog, som hører til online, og ikke filer, som er taget ud af deres sammenhæng.

 

De e-kataloger (PDF-filer), der har potentiale til at blive publiceret online, kan med fordel gøres til online e-kataloger vha. Paperturn, så de kan komme ud i markedet og gøre gavn. Paperturn sikrer ikke blot en god fremtoning af online e-kataloger, men også, at de online e-kataloger tildeles gunstige vilkår for, at (nye) kunder får øje på dem.

 

Forøget kontakt til (nye) kunder

De e-kataloger (PDF-filer), som transformeres til online e-kataloger vha. Paperturn, kan potentielt danne grundlag for kontakt til (nye) kunder, fordi de online e-kataloger vha. Paperturn optimeres til at blive fundet i Google. Er der i dit online dokument f.eks. en overskrift indeholdende de ord, som brugere søger efter i Google, så kan disse brugere finde dit online dokument i Google. Dermed kan dine online e-kataloger fungere som "kroge", der ligger ude på internettet og trækker kunder ind uden din aktive indsats.

 

Foruden potentialet for fremtræden i Google kan de online e-kataloger naturligvis inkluderes som indhold på websites, sociale medier osv. Således drages der fordel af allerede eksisterende indhold i stedet for at gennemgå den ofte tidskrævende og omkostningstunge proces, som er nødvendig for at skabe helt nyt indhold.

 Button Free Trial DanishButton Demo Danish

En effektivisering af dine arbejdsprocesser 

De e-kataloger (PDF-filer), der transformeres til online e-kataloger, kan distribueres hurtigt og enkelt. Mens de i udgangspunktet enten skulle vedhæftes i e-mails, udskrives el.lign., er en henvisning til de online e-kataloger nu tilstrækkeligt.

 

 

Sådan skabes online e-katalog

Paperturn er udviklet til, at dets brugere skal kunne generere online e-katalog let og hurtigt. Således er den eneste forudsætning for at skabe et online dokument med Paperturn, at du har et dokument i form af en PDF-fil.

 

Helt gratis kan du komme i gang med anvendelsen af Paperturn og på den måde konkret se, hvordan dine egne e-kataloger kommer til at tage sig ud som online e-kataloger.

Opret dit bladrekatalog nu - ingen forpligtelser OPRET MIT GRATIS BLADREKATALOG
 
cancel