Folder

En PDF-fil med en folder kan på få minutter omdannes til en online folder. Denne online folder er karakteriseret ved en dynamisk fremtoning, som står i modsætning til en almindelig fils "sterile" og anonyme fremtoning. Endvidere har den online folder særligt gode forudsætninger for at nå ud til (nye) kunder.

 

Online folder

Med Paperturn kan en PDF-fil med en folder omdannes til en online folder, som adskiller sig fra en fil ved visuelt at have karakter af en "rigtig" (fysisk) folder. Dermed bevares den charme, der forbindes med og forventes af en folder, og der undgås det "sterile" og anonyme udtryk forbundet med en almindelig fil.

 

Paperturn sikrer, at en PDF-fil gennemgår en gennemgribende forandring, således at PDF-filen omdannes til en online folder. Det betyder konkret, at PDF-filens sider sættes op, så de fremstår som værende hæftet sammen i en folder. Dermed kan der bladres mellem siderne på autentisk vis. Denne oplevelse understøttes væsentligt af, at siderne visuelt bevæger sig efter musens bevægelser, når der bladres mellem dem.

 

Udover, at den online folder fremtræder som en "rigtig" (fysisk) folder og dermed bevarer den charme, der forbindes med og forventes af en folder, så sikres også en høj grad af overskuelighed. Overskueligheden kommer bl.a. af, at der i den online folder kan aktiveres en oversigt, der viser samtlige af dens sider. Således kan alle folderens sider ses på én gang i miniature-format, og der kan klikkes direkte ind på en ønsket side. Denne egenskab spiller sammen med det forhold, at en folder typisk er relativt kortfattet og dermed er overskuelig i sit udgangspunkt.

 

Forståelse for dine budskaber 

Eftersom foldere ofte er relativt kortfattede, egner de sig særdeles godt til digitale, online platforme, fordi brugere online generelt foretrækker denne kortfattede og præcise information. En online folder vil således på en meget direkte måde kunne dykke ned i det behov, som brugere står med på digitale, online platforme. Med denne præcision højnes forståelsen af den online folders budskaber, eftersom budskaberne står skarpt nok til at trænge igennem. Det springende punkt er således blot at få den online folder udbredt på de digitale platforme.

 

Udbredelse på et væld af digitale platforme 

En online folder skabt med Paperturn har særligt gode forudsætninger for at nå ud til (nye) kunder via de forskellige digitale platforme. Hvis du f.eks. har en online folder, der præsenterer din virksomheds kerneforretning, kan denne blive fundet af brugere i Google, således at (nye) kunders opmærksomhed rettes mod din virksomhed.

 

Ud over Google kan den online folder udbredes på en lang række andre digitale platforme såsom din virksomheds website, Facebook-side og LinkedIn-side. En tendens i fortsat vækst er den omfattende anvendelse af LinkedIn. Selvom mange erhvervsledere har masser af forbindelser på LinkedIn, mangler de kvalitetsmateriale at dele; materialet skal gerne have en høj standard på dette udpræget professionelle medie. Her kan en online folder have et enormt potentiale som effektivt materiale, der vil være til nytte for mange forbindelser på LinkedIn.

 

 Button Free Trial DanishButton Demo Danish

Sådan skabes en online folder 

Omdannelsen af en PDF-fil til en online folder er klaret på få minutter, og det er helt uden krav om, at der skal foretages særlige indstillinger el.lign. Paperturn er udviklet specifikt til at skabe en online folder hurtigt og let.

 

Teknologien bag Paperturn er kompleks, hvorfor Paperturn sørger for hosting m.v. af den online folder. Hvis blot du har en PDF-fil, kan du skabe en online folder vha. Paperturn.

Opret dit bladrekatalog nu - ingen forpligtelser OPRET MIT GRATIS BLADREKATALOG
 
cancel