Online portfolio

Hvis du allerede har en PDF-fil med din portfolio, kan du ud fra denne fil automatisk opnå en stærk online løsning vha. Paperturn. Har du f.eks. tidligere fået trykt din portfolio, kan du bruge PDF-filen derfra og opnå en online portfolio - helt uden programmering m.v. Specielt faciliterer Paperturn, at du med din nye online portfolio når ud til flere kunder.


Skab en online portfolio

Ud fra den PDF, du har, kan der med Paperturn fremstilles en online portfolio, der har karakter af et e-katalog. PDF'ens sider bliver sat op over for hinanden, således at indholdet fremstår overskueligt og præsentabelt, og når der bladres mellem siderne, fremstår en fængende bladre-effekt. Ydermere vil din online portfolio automatisk optimeres til at blive eksponeret over for dine (nye) kunder.

 

Ingen programmering nødvendig 

Paperturn er udviklet til, at du skal kunne opnå en online portfolio uden at gennemgå en omstændelig proces. Det vil sige, at den programmering, der skal til for at få din eksisterende PDF gjort til en online portfolio, laves automatisk i Paperturn. På den måde kan du bevare og udnytte alt det arbejde med layout osv., der er lavet til den eksisterende PDF. Ydermere sikres der med Paperturn en opsætning, som gør, at hver enkel side i din online portfolio får tildelt sin egen URL, således at du vil kunne henvise direkte til specifikke sider i din online portfolio - på samme måde som du ville kunne henvise til specifikke sider på et website. Endvidere skal du ikke tænke på hosting af din online portfolio, da Paperturn også varetager dette.

 

I kontakt med flere (nye) kunder 

Efter, at dit materiale har været igennem den øjeblikkelige transformation med Paperturn, har du en online portfolio klar, som kan udbredes online. Du kan integrere den online portfolio i din eksisterende online kommunikation, hvormed du styrker din eksisterende kommunikation og opnår eksponering af din nye online portfolio. Eksempelvis kan du lave en signatur i dine e-mails, der indeholder et link til din online portfolio. Du kan også dele den online portfolio på sociale medier som Facebook, Dribbble, Twitter, Linkedin o.lign. Naturligvis kan hele portfolien deles, men det vil også være muligt at linke til specifikke sider, f.eks. til præsentation af et konkret stykke arbejde.

 

Delingen på de sociale medier skulle gerne foranledige en selvforstærkende effekt, så din online portfolio spreder sig som ringe i vandet. Altså som modsætning til en trykt, fysisk portfolio, hvis potentiale for deling og udbredelse i sagens natur er stærkt begrænset.

 

Enhver, der har uddelt trykte, fysiske portfolier, og har været ambitiøs med uddelingen, har oplevet at løbe tør for eksemplarer. Dette problem er du i sagens natur ude over med din online portfolio - denne består i "uendeligt oplag".

 

Kontakten til dine (nye) kunder er selvfølgelig ikke udelukkende foranlediget af dine egne aktiviteter på sociale medier mv. Din online portfolio kan også blive fundet i Google; Paperturn faciliterer, at din online portfolio kommer frem i Google på de søgeord, du ønsker.

 

 

Sådan skabes din online portfolio 

Som nævnt er transformationen en automatisk, hurtig proces, hvormed du opnår en online portfolio, der er fængende i sit udtryk, og som har fordelagtige vilkår for at skabe kontakt til dine (nye) kunder. Alt, der skal til, er at uploade din eksisterende PDF.

Create your flipbook now - no strings attached START MY FREE TRIAL