Privatliv og

Cookies

Denne cookie- og privatlivspolitik gælder for alle ydelser, som tilbydes af Paperturn.com.

Ved brug af den af Paperturn.com leverede ydelse samt oprettelse af profil på websitet giver kunden (herefter ”Kunden”) Paperturn.com en række oplysninger, herunder personoplysninger. Disse oplysninger registreres af Paperturn.com.
 
Ved brug af websitet accepterer Kunden således nærværende privatlivs- og cookiepolitik samt indsamling af oplysninger om Kunden.
 
Paperturn.com er forpligtet til at overholde gældende regler for behandling af personoplysninger, herunder indsamling, brug, opbevaring, deling og beskyttelse af disse oplysninger, samt Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr (”Cookie-bekendtgørelsen”).
 
Instruks
Paperturn.com behandler kun personoplysninger i overensstemmelse med nærværende cookie- og privatlivspolitik og Paperturn.com’s forretningsbetingelser i øvrigt.
 
Kundens køb af ydelser fra Paperturn.com samt oprettelse af profil på websitet antages at udgøre en instruks fra Kunden til Paperturn.com om behandling af oplysninger i overensstemmelse formålet, idet formålet med behandlingen er levering af ydelsen i henhold til aftale mellem Paperturn.com og Kunden.
 
Paperturn.com behandler alene personoplysninger med det formål at levere, forbedre og udvikle de tilbudte ydelser.
 
De personoplysninger Paperturn.com indsamler om Kunden, bruges først og fremmest til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.
Har Kunden givet samtykke til at modtage direkte markedsføring, herunder nyheder og tilbud m.v., kan Paperturn.com også bruge de indsamlede oplysninger til at målrette den markedsføring Kunden modtager.
Kategorier af personoplysninger
Idet levering af ydelsen kræver en profil, er det nødvendigt for Kunden at oprette en sådan.
 
Til brug for oprettelse af profilen indsamles oplysning om brugernavn, password, Kundens navn (navn på kontaktperson, såfremt Kunden er erhvervsdrivende), adresse, telefonnummer, e-mailadresser, andre kontaktoplysninger samt kreditkortoplysninger til brug for fakturering.
 
Når Kunden anvender websitet, registreres automatisk en række serverlogfiler som blandt andet kan indeholde oplysninger om IP-adresse, browsertype, browsersprog, dato og klokkeslæt for anmodninger og et eller flere cookies, der kan identificere Kundens browser.
 
Når Kunden sender e-mails til eller på anden måde kommunikerer med Paperturn.com, er Paperturn.com berettiget til at opbevare disse henvendelser med det formål at kunne besvare disse samt forbedre Paperturn.com’s ydelser.
 
Kundens personoplysninger videregives ikke til tredjemand, medmindre Kunden udtrykkeligt har samtykket til denne videregivelse, eller Paperturn.com i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at videregive oplysningerne.
 
Paperturn.com indsamler ligeledes ikke-identificerbare oplysninger i form af statistik om brugen af websitet, herunder f.eks. antal viste sider. Disse oplysninger opbevares og behandles af Paperturn.com, men deles ikke med tredjeparter uden Kundens samtykke.
 
Adgang til personoplysninger
Adgangen til personoplysninger er begrænset til Paperturn.com’s medarbejdere og underleverandører/databehandlere, der som led i deres ansættelse eller levering af ydelser til Paperturn.com har brug for at have adgang til de pågældende oplysninger. Alle medarbejdere og underleverandører/databehandlere er underlagt tavshedspligt.
 
Kundens rettigheder og ansvar
Når Kunden registrerer oplysninger på websitet, står Kunden inde for, at Kunden, såfremt dette er relevant, har det nødvendige samtykke til at overføre de pågældende oplysninger.
 
Kunden har til enhver tid mulighed for selv at slette eller korrigere afgivne personoplysninger.
 
Hvis Kunden ønsker indsigt i samtlige de oplysninger, som er registreret om Kunden hos Paperturn.com, skal Kunden rette henvendelse til Paperturn.com via e-mail. Er der registreret forkerte data, eller har Kunden andre indsigelser, kan Kunden rette henvendelse på samme måde. Kunden har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret og kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven, ligesom Kunden til enhver tid er berettiget til at anmode Paperturn.com om at slette eller korrigere personoplysninger.
 
Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal Kundens personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Paperturn.com opbevarer de personlige oplysninger, Kunden afgiver, hos en databehandler, som udbyder denne hosting service.
 
Paperturn.com’s interne sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres i øvrigt løbende for at afgøre, om personoplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til Kundens rettigheder.

Al data, som videregives til databehandlere, transmitteres via krypteret SSL-forbindelse.
 
Sletning af oplysninger
Når Kundens profil har været inaktiv i 2 år, slettes de af Kunden registrerede personoplysninger på Kundens profil og Paperturn.com behandler således ikke længere Kundens personoplysninger.
 
Når Kunden køber tjenester på websitet, har Paperturn.com dog brug for Kundens personoplysninger som dokumentation, indtil ydelsen er betalt og leveret og fristen for betalinger er udløbet. Derefter kan oplysningerne arkiveres. Disse oplysninger slettes, når der ikke længere er et formål med arkiveringen.

Tilmelder Kunden sig Paperturn.com’s nyhedsbrev, eller har Kunden i øvrigt givet samtykke til, at Paperturn.com Kunde Kundens oplysninger til markedsføringsmæssige formål, gemmes Kundens oplysninger højst to år efter ydelsen er afmeldt.
 
Cookies
Paperturn.com anvender cookies, når Kunden besøger websitet og samtykker til anvendelsen af cookies. Cookies anvendes for at gøre Paperturn.com i stand til genkende og identificere Kunden som bruger af websitet gennem sporing af Kundens adfærd på websitet.
 
Kundens adfærd på websitet analyseres via Google Analytics, som således gør det muligt for Paperturn.com at følge Kundens adfærd på websitet.
 
Når Kunden besøger websitet modtager Kunden automatisk en eller flere cookies. Hvis Kunden ikke ønsker at modtage cookies, kan Kunden klikke her: http://minecookies.org/cookiehandtering/ for at få en vejledning om, hvordan Kunden undgår at modtage cookies og sletter de cookies, der ligger på Kundens harddisk.
 
Cookies, som sendes til Kunden fra websitet, opbevares højst 24 måneder fra Kundens seneste anvendelse af websitet. Hver gang Kunden genbesøger websitet, forlænges perioden.
 
Ændringer i cookie- og privatlivspolitik
Paperturn.com er til enhver tid berettiget til at ændre nærværende cookie- og privatlivspolitik. Kundens rettigheder indskrænkes dog aldrig uden Kundens forudgående skriftlige samtykke.
 
Sidst opdateret 8. februar 2018.

 
14 dages prøvetid Prøv nu
Har du set nok? Lad mig købe