Paperturns Bæredygtighedserklæring

 

Hos Paperturn tror vi på kraften i bæredygtighed og er forpligtet til at have en positiv indvirkning på miljøet. Formålet med denne side er at give et indblik ind  i Paperturns bestræbelser for bæredygtighed og tydeliggøre de initiativer, vi har iværksat for at reducere vores miljømæssige påvirkning og fremme en mere miljøvenlig fremtid.

 

Derfor betyder bæredygtighed  noget for Paperturn

Hos Paperturn forstår vi, at de valg, vi træffer i dag, har vidtrækkende konsekvenser for fremtidige generationer. Vi er dedikerede til at minimere vores miljømæssige fodaftryk og bidrage til en mere bæredygtig fremtid. Vores engagement strækker sig til alle aspekter af vores drift. At give vores kunder bæredygtige muligheder er en afgørende del  af vores mission. Vores platform er bevidstdesignet til at hjælpe virksomheder i deres overgang til digitale publikationer, en transformation, der ikke kun reducerer papiraffald, men også bidrager væsentligt til reduktionen af deres CO2-udledning. Vi er dedikeret til løbende forbedringer, hvor vi konstant forfiner vores praksis, indfører innovative teknologier og tilpasser vores strategier, så de altid er på linje med de nyeste trends og bedste praksis. Denne forpligtelse sikrer, at vi ikke kun opfylder de nuværende bæredygtighedsstandarder, men også stræber efter at sætte nye standarder i jagten på en grønnere og mere bæredygtig fremtid.

 

Vi tager affære: Paperturns nuværende bæredygtighedsinitiativer

Ikon for bæredygtighed


Bæredygtighed med vores/igennem vores Flipbook-softwareløsning

Bæredygtighed er dybt forankret i vores kernemission, som drejer sig om at tilbyde et softwareprodukt, der fremmer bæredygtig praksis i virksomheder. Ved at levere en digital udgivelsesløsning, der tilskynder til onlineudgivelse frem for traditionelt print, spiller vi en afgørende rolle i at reducere den miljøpåvirkning, der er forbundet med papirproduktion og -distribution. Vores engagement i bæredygtighed er et håndgribeligt, dagligt valg, der hjælper med at redde træer, reducere affald og minimere CO2-udledning. For hvert bladrekatalog, vi skaber, bidrager vi til en grønnere fremtid, og det er et ansvar, vi helhjertet påtager os. 

Ikon for bæredygtighed


Bæredygtighed med grønne datacentre

Hos Paperturn har vi truffet et bevidst valg om at samarbejde med Amazon om vores cloud-hosting og infrastrukturtjenester. Ved at udnytte Amazons datainfrastruktur sikrer vi pålideligheden, skalerbarheden og sikkerheden af vores tjenester. Amazons engagement i bæredygtighed stemmer overens med vores egne værdier, da de hele tiden arbejder på at indføre nye miljøvenlige initiativer. I 2022 kom 90% af den elektricitet, Amazon brugte, fra vedvarende kilder. Hvert år returnerer genopfyldningsprojekter, der enten er afsluttet eller i gang, 2,4 milliarder liter vand til lokalsamfundene. Desuden forbedrer Amazon konstant sin effektivitet, hvilket indebærer optimering af brugen af elektricitet og køling i sine datacentre ved at skalere og forudsige deres ydeevne. Denne proaktive tilgang gør det muligt for dem at sænke energikravene til drift af disse datacentre. Forskning viser, at når virksomheder migrerer deres lokale workloads til Amazon Web Services (AWS), kan de reducere det CO2-aftryk, der er forbundet med disse belastningspunkter, betydeligt. I første omgang kan denne reduktion være på næsten 80 %, og den kan nå helt op på 96 %, når AWS udelukkende kører på 100 % vedvarende energi. Ved at tilpasse sig Amazons ambitiøse bæredygtighedsmål og deres fokus på vedvarende energi, energieffektivitet, ansvarligt vandforbrug og affaldsreduktion drager Paperturn ikke kun fordel af deres engagement i miljømæssig ansvarlighed, men også af den positive indvirkning, det har på vores egen bæredygtighedsindsats.

Ikon for bæredygtighed

 

Bæredygtighed i Paperturns forretningspraksisser

 Miljømæssig ansvarlighed er kernen i vores mission. Hos Paperturn lægger vi stor vægt på miljøvenlige metoder, der minimerer vores miljømæssige fodaftryk, herunder fremme af energieffektiv drift, implementering af affaldsreduktionsstrategier og bæredygtigt indkøb af materialer og ressourcer. Vi forstår, at enhver handling tæller, og ved at prioritere disse praksisser sigter vi mod at gå foran med et godt eksempel og vise vores engagement i at bevare planetens ressourcer for fremtidige generationer. 

 

Paperturns sociale ansvar

Hos Paperturn omfatter vores engagement i bæredygtighed ikke kun miljømæssige initiativer, men også en stærk dedikation til socialt ansvar. Ligestilling og mangfoldighed er kerneværdier hos Paperturn og er mere end bare ord for os. Inden for vores egne fire vægge stræber vi efter at skabe en arbejdsplads, hvor alle føler sig i stand til at bringe deres fulde, autentiske selv på arbejde. Vores ansættelses- og livscyklusprocesser er designet til at forhindre diskrimination af vores medarbejdere, uanset kønsidentitet eller -udtryk, seksuel orientering, religion, etnicitet, alder, neurodiversitet, handicapstatus, statsborgerskab eller ethvert andet aspekt, der gør dem unikke. Vi mener, at en mangfoldig og retfærdig arbejdsstyrke ikke kun øger vores organisatoriske styrke, men også viser vores oprigtige engagement i bæredygtighed i alle facetter.

 

Papirløs for en bæredygtig fremtid

Vores engagement i bæredygtighed går hånd i hånd med de tjenester, vi leverer. Som et næsten papirløst kontor (vi bruger kun papir, når det er absolut nødvendigt) har vi helhjertet omfavnet den digitale revolution. Det passer perfekt sammen med vores kernetilbud af digital publiceringssoftware. Samtidig bruger vi digitale værktøjer som Google Suite til oprettelse og lagring af dokumenter. Som et papirløst kontor er vi dedikerede til at reducere papiraffald og minimere vores miljømæssige fodaftryk.

Affaldshåndtering hos Paperturn

Vi er dedikerede til at praktisere ansvarlig affaldshåndtering på Paperturn-kontoret. Vi har etableret et affaldssorteringssystem, der involverer separate skraldespande til genanvendelige og ikke-genanvendelige materialer. Disse skraldespande er kategoriseret i specifikke affaldstyper som papir og pap, plast, glas og organisk affald. Derudover deltager vi aktivt i genbrugsinitiativer som f.eks. pantprogrammer, der sikrer, at plastflasker og dåser returneres til bestemte pantautomater i supermarkederne. Denne tilgang hjælper os med at reducere mængden af affald, der ender på lossepladsen. Vi tror på, at vi skal passe på vores miljø, og ved at genbruge og sortere affald gør vi vores del for at holde vores arbejdsplads ren og grøn.  For os handler det om at udvise ansvarlighed og træffe bæredygtige valg i forhold til, hvordan vi håndterer vores affald.


Færre rejser og mulighed for fjernarbejde

Derudover minimerer vi unødvendige rejser i forretningsøjemed. Vores medarbejdere prioriterer digitale kommunikationsværktøjer og virtuelle møder, hvilket reducerer behovet for hyppige rejser. Når det er nødvendigt at rejse, opfordrer vi til brug af offentlig transport, når det er muligt. Ved at give vores medarbejdere mulighed for at arbejde hjemmefra har vi reduceret behovet for daglig pendling og den dermed forbundne CO2-udledning betydeligt. Denne praksis er ikke kun i overensstemmelse med vores forpligtelse til miljømæssig ansvarlighed, men giver også vores team mulighed for at opnå en sundere balance mellem arbejde og privatliv. Desuden giver det os mulighed for at operere med et mindre fysisk fodaftryk, hvilket reducerer vores energiforbrug. Ved at omfavne miljøvenlig forretningspraksis sigter vi mod at være et godt eksempel i vores branche og inspirere til positiv forandring hos vores medarbejdere og partnere.


Røgfrit arbejdsmiljø hos Paperturn

Som en del af vores løbende bæredygtighedsindsats hos Paperturn er vi stolte af at håndhæve en streng ikke-rygepolitik på vores arbejdsplads. Denne politik handler ikke kun om at fremme et sundere og mere sikkert miljø for vores medarbejdere og besøgende, men er også i overensstemmelse med vores forpligtelse til miljømæssig ansvarlighed. Ved at forbyde rygning på vores område bidrager vi til en renere indendørs luftkvalitet, reducerede sundhedsrisici og forebyggelse af brandfare.
 

Vi tager skridt mod en grønnere fremtid: Paperturns fremtidige bæredygtighedsinitiativer

Ikon for bæredygtighed

Investeringer i vedvarende energi
Vi er i gang med at udforske bæredygtige energiløsninger for at drive vores kontordrift mere effektivt. Vores fokus på at mindske vores CO2-udledning og omfavne vedvarende energikilder står centralt i vores bæredygtighedsindsats. Vi overvejer aktivt muligheder som solenergi - solpaneler på vores kontortag - for at gå over til en mere miljøvenlig tilgang til at forsyne vores arbejdsplads med strøm. Dette initiativ afspejler vores dedikation til ansvarlig og miljøbevidst forretningspraksis og understreger vores engagement i en grønnere og mere bæredygtig fremtid.

Ikon for bæredygtighed

Vi styrker vores team for grønnere fremtid 
Vi er glade for at kunne dele vores planer for et initiativ, der har til formål at give vores medarbejdere værdifuld viden og færdigheder inden for bæredygtighed. Vi anerkender den stigende betydning af bæredygtighed i dagens verden, og vi er dedikerede til at tilbyde omfattende træning og læringsmuligheder, der vil gøre det muligt for vores teammedlemmer at blive aktive fortalere for miljømæssig ansvarlig praksis. Gennem disse programmer vil vores medarbejdere få indsigt i bæredygtig adfærd, energieffektivitet, affaldsreduktion og ansvarlig ressourceforvaltning. Denne forpligtelse til uddannelse i bæredygtighed er ikke kun i overensstemmelse med vores virksomhedsværdier, men understreger også vores tro på, at en velinformeret og engageret arbejdsstyrke er nøglen til at få en positiv indvirkning på planeten.

Ikon for bæredygtighed

Vores forpligtelse til gennemsigtighed i bæredygtighed

Gennemsigtighed er en grundlæggende søjle i vores engagement i bæredygtighed hos Paperturn. Vi tror fuldt og fast på, at åben og ærlig kommunikation er nøglen til at opbygge tillid og ansvarlighed hos vores kunder, partnere og interessenter. Vi er dedikerede til at dele vores bæredygtighedsmål, fremskridt og endda de udfordringer, vi støder på undervejs. Ved at dele disse oplysninger inviterer vi alle til at være en del af vores bæredygtighedsrejse, holde os ansvarlige og inspirere os til at stræbe efter løbende forbedringer.

 

Omfavnelse af bæredygtighed: Vores vision for en grønnere digital fremtid

Hos Paperturn er vores vision for en mere bæredygtig fremtid fyldt med optimisme og formål. Vi tror på, at vi ved at omfavne og udvide vores bæredygtighedsinitiativer kan spille en afgørende rolle i omformningen af landskabet for digital publicering. Vores engagement i miljømæssig ansvarlig praksis, energieffektivitet og ansvarlig ressourceforvaltning er drevet af troen på, at små ændringer i dag kan skabe betydelige, positive forandringerr i morgen.


Vi er optimistiske med hensyn til det transformative potentiale i vores handlinger, ikke kun inden for vores organisation, men også med hensyn til at inspirere til positive forandringer i vores branche og andre steder. Ved at reducere papiraffald, minimere vores CO2-fodaftryk og fremme en bæredygtighedskultur ønsker vi at bidrage til en verden, hvor digital publicering er synonymt med miljøbevidsthed. Vores rejse mod bæredygtighed er en rejse mod en lysere, mere ansvarlig fremtid, og vi inviterer dig til at slutte dig til os i denne spændende bestræbelse. Sammen kan vi gøre en stor forskel og bane vejen for en bæredygtig, digital fremtid.

 CEO Signature

Whitney Jorgensen

CEO 


 

Opret dit bladrekatalog nu - ingen forpligtelser OPRET MIT GRATIS BLADREKATALOG
 
cancel