SERVICEVILKÅR

 

Dette websted drives af Paperturn ApS i Danmark. Ved at bruge denne hjemmeside og få adgang til alt indhold vi leverer accepterer du fuldt ud, at overholde de vilkår og betingelser der fremgår nedenfor. Også dem der er skitseret i vores separate privat politik. 

 

Desuden forbeholder vi os ret til at ændre denne aftale i overensstemmelse hermed uden varsel og du anerkender og accepterer, at det er dit ansvar jævnligt at gennemgå denne aftale, med henblik på at gøre dig bekendt med eventuelle ændringer . Med din stadige brug af dette websted accepterer du,  at eventuelle ændringer til nedenstående betingelser vil forekomme.
   

POLITIK

Da dit privatliv er vigtigt for os , har vi skabt en særskilt privat politik, for at forklare, hvordan vi behandler , håndterer og opbevarer dine private oplysninger. Klik her for at læse mere.

 

AUTOMATISK FORNYELSE

Alle årlige abonnementer bliver automatisk fornyet hvert år, indtil aftalen ændres af en af parterne. Dette med skriftlig system varsel ved udgangen af en periode.
  

ANSVARLIG BRUG OG AFVIKLING

Ved at besøge vores hjemmeside og få adgang til de ressourcer, vi leverer, accepterer du at anvende disse udelukkende til de formål , der er tilladt ved (a) denne brugeraftale og ( b ) gældende lovgivning, regler og online retningslinjer. Du har derfor forståelse for, at :

 
 • Fortroligheden i  login- oplysninger i forbindelse med enhver konto adgang til vores ressourcer er dit ansvar, og som sådan , er du ansvarlig for alle aktiviteter, der foregår under med din konto.
 • Ved at få adgang til vores ressourcer med fuldstændig registrering, er du nødt til at afgive personlige oplysninger såsom kontaktoplysninger , etc. og er underforstået med, at disse data altid vil blive holdt ajour af dig som bruger .
 • Du accepterer ikke at få adgang, eller forsøge at få adgang, til nogen af vores ressourcer ved hjælp umoralske eller uaftoriserede metoder. Kun de adgangsmetoder vi leverer er acceptable. Anden form for adgang er strengt forbudt bl.a. hacking.
 • Du accepterer, at der bliver sendt automatiske e-mails fra Paperturn.com ved oprettelse af konto.
 • Det er strengt forbudt at deltage i nogen aktivitet , som hæmmer eller forstyrrer vores ressourcer , herunder netværk / servere, hvor de er placeret eller tilsluttet
 • Du er individuelt ansvarlig for eventuelle konsekvenser , tab eller skader , som vi måtte pådrage eller lider på grund af uautoriserede aktiviteter, som du udfører (forklaret ovenfor) og kan medføre strafferetligt eller civilretligt ansvar.
 • Forsøg på at udnytte , genudsende, sælge eller handle nogle af vores ressourcer er strengt forbudt.
 • Åbne kommunikationsværktøjer såsom deling platforme , blogindlæg / kommentarer og forskellige sociale medier grupper kan findes på vores hjemmeside. 
 • Vi anerkender, at vi normalt ikke overvåger indsendt indhold , hvilket betyder, ved at vælge at bruge disse værktøjer , er det dit eget ansvar at bruge dem på en hensigtsmæssig og etisk måde. 
 • Ved at poste information ved hjælp af disse kommunikationsredskaber , accepterer du ikke at dele, uploade eller på anden måde distribuere indhold, der:
  Er ulovlig , misbrugende, truende, ærekrænkende , nedværdigende, truende, svigagtig , bedragerisk , krænkende , racistisk eller indeholder nogen form for upassende , suggestive eller eksplicitte sprog;

 • Efterligner enhver enhed eller person, herunder selskabets repræsentanter og medarbejdere ;
 • Indeholder enhver form for uopfordret eller uautoriseret reklame;
 • Krænker nogen copyright , varemærker, patenter eller anden ejendomsret af enhver art.
 • Vi påtager os intet ansvar for materiale indsendt af dig eller andre 3. parts brugere på vores hjemmeside.  Du skal sikre, at materialet du uploader ikke krænker eller overtræder nogen 3. parts varemærker eller ophavsrettigheder. Dette giver os en eksklusiv licens til at ændre, tilpasse og/eller ekskludere materiale, som vi finder passende , men dette gælder kun for materiale indsendt via åbne kommunikationsværktøjer og ikke til oplysningerne under registreringen

 

Du accepterer at skadesløsholde vores virksomhed og alle datterselskaber, fra og mod alle udgifter , skadeserstatninger og omkostninger. 

Dette omfatter også advokathonorarer , som følge af enhver overtrædelse af denne brugeraftale eller manglende opfyldelse af forpligtelser i forbindelse med din konto.

Det er også dit ansvar, at du ikke lader andre personer bruge din konto, da du er eneansvarlig for denne. 

Desuden forbeholder vi os ret til at overtage det forsvar der skal udføres mod ethvert krav. Som det er rimeligt anmodet af os, skal du give os muligheden for samarbejde, hvis en sådan begivenhed opstår.

 

På vores skøn, har vi ret til at fjerne indhold, der efter vores opfattelse , ikke er i overensstemmelse med denne brugeraftale , sammen med ethvert indhold, som vi føler er skadelige, krænkende eller overtræder nogen 3. parts varemærker eller ophavsrettigheder. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle fejl eller forsinkelse i at fjerne sådan indhold. Du giver hermed samtykke til fjernelse og give afkald på ethvert krav mod os , hvis du sender indhold, som vi vælger at fjerne.

 

OPSIGELSE AF KONTO

Du kan til enhver tid vælge at opsige din konto, når du er logget ind via paperturn.com. I så fald vil du ikke blive fratrukket flere penge på dit kreditkort. 

 

TILBAGEBETALINGER
Tilbagebetaling kan foretages ved årlige abonnementer op til 3 dage efter betaling er gået igennem, dog med betaling for 2 måneder der primært dækker administration og regnskabsafgifter. 


Tilbagebetalinger foretages ikke for månedlige abonnementer.

 

GARANTIBEGRÆNSNING

Gennem brug af vores hjemmeside, anerkender og accepterer du , at alle ressourcer er 'som de er ' . Derfor har vi ikke bekræftet for dig, at :

 • Vores ressourcer vil opfylde alle dine krav.
 • Oplysninger, som fås ved at bruge vores ressourcer vil være korrekte og troværdige.
 • Eventuelle fejl i de ressourcer, vi leverer , vil blive repareret.
 • Anvendelse af vores ressourcer vil være sikker , uafbrudt og fejlfri.

Derudover accepterer du, at :

 

 • Alt indhold der forefindes gennem vores ressourcer sker på egen risiko, og du er ansvarlig for eventuelle skader på din computer eller andre enheder for eventuelle tab af data som følge af dette.
 • Ingen rådgivning/information eller mangel heraf, givet til dig fra vores hjemmeside, skal skabe en garanti af nogen art , bortset fra dem, der udtrykkeligt er beskrevet i denne aftale 
 • at vi måske bruger dit logo som reference på paperturn.com websitet

BEGRÆNSNING AF ANSVAR

I sammenfald med begrænsning af garantier , som skitseret ovenfor, accepterer du udtrykkeligt, at ethvert krav mod os, vil blive begrænset til det beløb, betalt af dig, for vores ydelser.  Vores virksomhed vil ikke blive holdt ansvarlig for eventuelle direkte eller tilfældige tab eller skader , der kan opstå, som et resultat af at bruge vores ressourcer. Hvis paperturn er offline eller ufunktionsdygtig, så kan der ikke rejses erstatningskrav mod paperturn.com samt selskaberne bagved.

 

COPYRIGHT / VAREMÆRKER

Al tekst og branding i forbindelse med www.paperturn.com og det fulde indhold af denne hjemmeside er www.paperturn.com ejendom og er beskyttet af de relevante ophavsretlige og varemærkelovgivningen. Uhensigtsmæssig brug samt gengivelse af indhold fra denne hjemmeside er strengt forbudt , medmindre det udelukkende er godkendt af www.paperturn.com .

 

AFSLUTNING AF BRUG

Du accepterer , at vi kan suspendere eller opsige din adgang til www.paperturn.com , med eller uden varsel , uanset årsag , herunder brud på denne aftale . Enhver mistanke om svigagtig, misbrug eller ulovlig aktivitet kan være grunde til at suspendere / afslutte din konto og kan henvises til relevante retshåndhævende myndigheder. Skulle dette ske , vil din ret til at få adgang til vores ressourcer straks ophøre, og vi bevarer retten til at slette data, som du kan have på din konto hos os, herunder også konto eller login-oplysninger .

 

LOVVALG

Denne hjemmeside er kontrolleret af www.paperturn.com fra vores kontor i Danmark og kan tilgås fra hele verden . Da lovgivningen i de enkelte lande er forskellige, accepterer du, at vedtægter og lovgivningen i Danmark vil gælde for alle spørgsmål vedrørende brugen af ​​denne hjemmeside og eventuelle køb foretaget via denne hjemmeside.

 

GARANTI

Medmindre andet fremgår, FRASIGER WWW.PAPERTURN.COM UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER OG BETINGELSER AF NOGEN ART, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE. HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHED , EGNETHED TIL FORMÅL SAMT IKKE-OVERTRÆDELSE .


 

Opret dit bladrekatalog nu - ingen forpligtelser OPRET MIT GRATIS BLADREKATALOG