Produktuppdateringar

Fler alternativ läggas till för IP-whitelisting

02-Nov-2018

För extra flexibilitet och säkerhet inom IP-whitelisting kan du nu ange en kombination av specifika IP-adresser, jokertecken och inställningsområden till vitlista.

7 nya språk till din blädderboksvisare

23-Okt-2018

Vi har just lagt till 7 nya språk till din blädderboksvisare: Ryska, bulgariska, portugisiska (europeisk och sydamerikansk) , italienska, holländska och kinesiska.

När besökarna öppnar blädderboken kommer de att se sitt språk visat på menyalternativen. För att ändra blädderboksvisarens språk ska du välja Inställningar - Redigera - Språk För Blädderboksvisare.

Nerladdningsstatistik adderad

19-Okt-2018

Vi har lagt till en statistik till din inbyggda blädderboksstatistik som visar hur många gånger dina besökare laddade ner din blädderbok som PDF. Ju mer statistisk insikt desto bättre - eller hur?

NYA DESIGN & INSPIRATIONSSIDOR

19-Jul-2018

Vi tänkte det var dags för lite uppfräschning! Vi har omdesignat vår första sida liksom vår kontaktsida och “startguide”. Vi har också skapat exempel / inspirations-sidor vilka demonstrerar vad du kan göra med dina blädderböcker likväl som belyser några bra exempel på klienters blädderböcker. Du kan hitta dessa sidor i huvudet på hemsidan under rubriken “exempel”.

Polsk språkuppdatering

04-Jun-2018

Paperturns flipbook-viewer är nu tillgänglig på polska.

Inbäddad centrering

01-Maj-2018

Vi har uppdaterat vårt inbyggda system så att när som helst du bäddar in dina flipböcker på webbplatsen centrerar de sig automatiskt för att dig en mer estetiskt tilltalande upplevelse.

* Obs! Om du har innehåll på din introsida (sidan före publikationssidan) kommer den inbäddade flipbooken inte att centreras automatiskt.

Uppdatering av visuell kvalitet

01-Feb-2018

Vi har precis släppt en ny spännande uppdatering som ger dig ännu skarpare, tydligare klarhet på både text och bild i din blädderbok - även när den är i utzoomat läge eller i "visningsläge". Imponera på dina kunder och skapa nya affärer med den mest högkvalitativa klarhet och skärpa på den digitala blädderboksmarknaden!

*Obs! Den här uppdateringen kommer bara att träda i kraft på nyuppladdade blädderböcker. För befintliga blädderböcker måste du ladda upp / skriva över den befintliga blädderboken för att ändringarna ska träda i kraft

Mer statistik!

28-Feb-2018

Vi har lagt till en hel del användbar statistik - specifik för varje publikation du laddar upp - för att informera dig om vem som tittar på din publikation och hur de ser den. Vi har skarp information om trafikkällan (kom användarna till din publikation via SoMe, din webbplats eller en delad länk?), publik (från var i världen tittar tittarna på din publikation?), enhet (blev din publikation sedd från en mobiltelefon, surfplatta eller dator?) och slutligen, vilken webbläsare som användes för att se din publikation (Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer?). Vi vet att hemligheten till framgångsrik marknadsföring är att noggrant identifiera målmarknaden och att anpassa marknadsföringsinsatserna utifrån de uppgifter man förses med. Glad jakt!