Hur du gör din PDF tillgänglig för personer med funktionsnedsättning

Med tillgängliga dokument kan alla följa och förstå informationen som presenteras. Ett dokument eller en applikation anses tillgänglig om den lever upp till vissa tekniska kriterier och kan användas av människor med funktionsnedsättningar. Detta innefattar tillgång för användare som är synskadade, har motoriska funktionsnedsättningar, hörselnedsättning, synstörningar, kognitiva funktionshinder, åldersrelaterade funktionsnedsättningar, med mera.

 

Även om Paperturns blädderbokssystem är fullständigt tillgängligt och förenlig med WCAG 2.1 på AA-nivå, USA:s paragraf 508, ADA Title III, med mera så finns det ändå några viktiga aspekter som du kan ha i åtanke när du skapar dina original-PDF:er för att göra din blädderbok 100% åtkomlig för personer med funktionsnedsättningar.

 

Generella tips på hur du skapar en tillgänglig PDF:

 

1. Tydlig struktur och logisk läsordning

För att läsa text och presentera den på ett sätt som blir begripligt för användaren behöver din PDF har en tydlig struktur och följa en logisk läsordning. Du kan skapa en tydlig struktur genom att använda dokumenttaggar för att specificera läsordningen och fastställa rubriker, delar, paragrafer, tabeller och andra inslag i din PDF. Dokumenttaggar gör det också möjligt ändra storlek på din PDF och omskapa flödet så att det visas i större storlek eller på mobila enheter.

 

2. Valbar & sökbar text

Om ditt dokument till största delen består av skannade bilder med text i är de till naturen otillgängliga. Detta beror på att en text som finns inne i en bild inte kan läsas eller extraheras av programvarutekniken för hjälpmedel (som exempelvis skärmläsare). Dessutom kan dina tittare inte välja eller redigera texten eller ändra PDF:ens tillgänglighet. Om du måste använda skannade bilder, se då till att använda Optical Character Recognition (Maskinläsning, eller OCR-teknik) för att konvertera text inuti bilder till valbar text.

 

3. Beskrivande hyperlänkar

Alla hyperlänkar som finns medtagna i din PDF ska förmedla tydlig och korrekt information om vart de leder så att läsaren vet detta utan att behöva klicka på den.

 

Visste du?

Paperturn tillhandahåller ett superenkelt sätt att ta med beskrivande hyperlänkar i din blädderbok: lägg bara till en titel till den länk du medtagit med hjälp av vår blädderboksredigerare och den visas som en text när du för musen över den. Skärmläsare känner igen den här texten och ger information om vart länken leder. Ta en titt i vår hjälpguide för att se detaljerade instruktioner om hur du gör för att använda den här funktionen.

 

4. Språk och titel för PDF-dokumentet

När du skapar din PDF-fil, se då till att du har ställt in språket på det språk dokumentet skrivs på. Genom att ställa in rätt språk kan vissa skärmläsare växla till talsyntesprogrammet  så det kan uttala innehåll korrekt på olika språk. Genom att du tillhandahåller en titel för dokumentet kan användaren enkelt hitta och identifiera dokumentet.

 

5. Mindre färg, högre kontrast och läsbara teckensnitt

 Det är en tumregel att se till att texten i din PDF har hög kontrast, till exempel svart text på vit bakgrund eller vit text på svart bakgrund. Det är också bra att använda ”enkla” teckensnitt som Arial, Comic Sans MS eller Verdana som är minst 14 pixlar stora. Du kan använda fetstil om du vill framhäva eller markera information men så långt som möjligt bör du undvika kursiv stil och versaler. Avståndet mellan textraderna bör vara minst 25 till 30 procent av punktstorleken så att läsarna lättare kan flytta blicken till nästa textrad.

 

6. Alternativa textbeskrivningar föinslag som inte är text

Alla inslag som inte är text, som till exempel bilder, ikoner och videor, bör ha ett textalternativ (Alt-text/Alt-tag). Alt-text är en skriftlig kopia som återger innehållet och funktionen hos en bild, symbol eller ikon till personer med synnedsättning eller kognitiva funktionsnedsättningar så att skärmläsaren effektivt kan återge innehållet till sina användare.

 

Allt videoinnehåll bör innehålla transkriptioner så att personer med syn- och hörselnedsättning kan förstå vad som händer i videon. Transkriptioner bör innehålla dialogen, ange vem som talar och beskriva all information som inte ges i talad form utan genom ljud (som exempelvis ljudeffekter). 

 

Hur kan jag öka tillgängligheten för min PDF till och med ännu mer?

De förslag vi ger ovan är de viktigaste aspekterna du bör tänka på när du skapar en tillgänglig PDF-fil. Du kan hitta ännu mer detaljerad information om hur du förbättrar tillgängligheten för dina PDF-filer genom att läsa vårt blogginlägg om tillgänglighet eller genom att att gå till vår Frivilliga Produktbedömning, där du hittar beskrivningar och förklaringar av vart och ett av WCAG 2.1-kraven.

 

Tillgänglighetskontroll

Om du skulle vilja kontrollera hur tillgängliga dina PDF-filer verkligen är kan du använda någon av de många tillgänglighetskontroller som finns på nätet, till exempel Acrobat PRO DC - Tillgänglighetskontroll. De här programmen söker igenom dokumenten och letar efter vanliga inslag som behöver åtgärdas ytterligare, som till exempel saknad alt-text för bilder, formulärfält, tabeller osv. För en efterlevnadskontroll kan du ta en titt på Paragraf 508's checklista.

 

Klicka på flipbookomslaget nedan för att se denhär funktionen i handling:

Copy of Disability-Friendly Website  (8)

Skapa din flipbook nu - inga åtaganden SKAPA MIN GRATIS FLIPBOOK
 
cancel