Fra pdf til e-bog 

PDF-filen med din bog kan på få minutter blive til en egentlig e-bog. Dette kan lade sig gøre ved hjælp af den online software, som Paperturn har udviklet til formålet. Ingen download af software kræves - hvis blot du har en PDF-fil klar, kan resultatet nås online.

 

Konvertering fra PDF til e-bog 

Vha. den online software, som Paperturn tilbyder, kan din PDF omdannes til en egentlig e-bog. Det indebærer bl.a., at siderne ikke bare er statiske som i en almindelig PDF, men derimod tildeles en dynamisk bladre-effekt, der visuelt fremstår som i en rigtig bog. Derudover sker der i processen fra PDF til e-bog det, at e-bogen tildeles en række særlige kvaliteter, som gør, at den vil kunne nå ud til flere læsere end i udgangspunktet.

 

Oplevelsen af et egentligt værk

Ofte er ordet e-bog brugt meget bredt, og selvfølgelig kan en samling af sider, der er forenet digitalt, kaldes en "e-bog". Men hvis læserne skal have oplevelsen af et egentligt værk, skal der som regel mere til. Med Paperturn går dit materiale fra PDF til e-bog på en måde, så e-bogens sider præsenteres overskueligt overfor hinanden i en "viewer", hvor siderne i flydende bevægelser "vendes", når der bladres mellem dem. Således faciliteres den nødvendige oplevelse af et egentligt værk, der står i modsætning et anonymt digitalt produkt.

 

Kendskabet til dit værk udbredes

Når dit værk går fra PDF til e-bog med Paperturn, opnås særligt gode vilkår for, at kendskabet til dit værk udbredes. Dette gør sig bl.a. gældende ved, at den "viewer", som din e-bog fremvises i, rummer indbyggede funktioner til deling af e-bogen på de sociale medier. Dels lægges der op til, at dine læsere deler e-bogen som helhed, og ydermere kan enkelte sider let og ubesværet deles. Når en læser støder på en god pointe i din e-bog, kan læseren altså dele dette direkte på de sociale medier, hvormed kendskabet til dit værk udbredes.

 

Endvidere muliggør Paperturn, at e-bogen og dens enkelte sider optimeres til at blive fundet i Google på bestemte søgeord. I processen fra PDF til e-bog skabes rammerne for, at e-bogen placerer sig bedst muligt i Google.

 

Hvis du ikke ønsker, at dit værk skal udbredes med mulighederne beskrevet ovenfor, er det naturligvis muligt at undgå dette.

 

En lukket løsning kan tilvælges

Hvis du ønsker det, kan du vælge, at dit materiale ikke kan tilgås af offentligheden, efter at det er omdannet fra PDF til e-bog. F.eks. kan der vælges en løsning, hvor kun læsere med brugernavn og adgangskode kan få adgang til din e-bog.

 

Det er naturligvis også muligt at kombinere en offentlig tilgængelig løsning med en lukket løsning. Eksempelvis kunne man vælge at have én løsning med nogle få kapitler af e-bogen, som er offentligt tilgængelig, og én løsning, som kun kan tilgås af læsere med brugernavn og adgangskode. Dette kan lade sig gøre vha. to pladser til e-bøger i Paperturn: den ene plads udfyldes af den offentligt tilgængelige version, og den anden plads udfyldes af den lukkede version.

 

 

At konvertere fra PDF til e-bog

Konverteringen fra PDF til e-bog sker automatisk med Paperturn. Således er dit materiales transformation fra PDF til e-bog ikke snørklet med en masse obligatoriske tilpasninger. Prøv systemet gratis, og se dit materiale gå fra PDF til e-bog lynhurtigt.

Create your flipbook now - no strings attached START MY FREE TRIAL