Software til en digital brochure

Med denne software til en digital brochure kan der genereres en digital brochure blot ud fra en PDF-fil. PDF-filen bearbejdes simpelthen vha. denne software til en digital brochure, og der opnås således en digital brochure med et udtryk som en fysisk brochure. Ydermere bidrager denne software til en digital brochure til en særlig gennemslagskraft online.

 

Gratis software til en digital brochure

Helt gratis kan du komme i gang med at benytte Paperturns software til en digital brochure. Denne software til en digital brochure fungerer på den måde, at en PDF-fil anvendes som "råmateriale", der bearbejdes af softwaren og som resultat deraf bliver en digital brochure. Det vil sige, at du kan skabe en digital brochure helt uden programmering el.lign, hvis blot du har en PDF-fil med det materiale, der skal udgøre brochuren.

 

Når der skabes en digital brochure med denne software til en digital brochure, så vil det sige, at der skabes en oplevelse af, at man som bruger har at gøre med en virkelig brochure og ikke en fil. F.eks. bliver den digitale brochures sider sat op som i en virkelig brochure, og der kan tilmed bladres mellem disse sider på en måde, som er særdeles virkelighedsnær. Dette er løsningen på det problem, at en PDF-fil efter manges opfattelse ikke tager sig godt nok ud online.

 

Samtidig med, at den digitale brochure opnår et udtryk som en virkelig brochure, tillægges den også vha. Paperturns software til en digital brochure en lang række kvaliteter, som bidrager til at udnytte de muligheder, som den digitale verden byder på.

 

Direkte kontakt med interesserede kunder 

Den digitale verden rummer særlige muligheder, som udnyttes med denne software til en digital brochure. Denne software til en digital brochure danner på en særlig måde fordelagtige vilkår for, at den digitale brochure bliver fundet bl.a. i Google af de brugere, der igennem deres søgning udviser interesse for den digitale brochure. Dermed kan den digitale brochure på en direkte måde nå ud til flere og mere interesserede kunder end en fysisk brochure.

 

Almindeligvis, når fysiske brochurer omdeles, når de kun ud til de personer, der fysisk gives en brochure i hånden. Dette sætter naturligvis store begrænsninger for distributionens omfang, idet man i sagens natur kun kan opholde sig et begrænset antal steder fysisk. Derudover uddeles brochurerne som regel til mennesker, der ikke selv har spurgt efter dem, og det kan være ekstremt vanskeligt at vurdere, hvem der er en del af målgruppen. Disse forhold gør sig ikke gældende, når Paperturns software til en digital brochure anvendes.

 

En digital brochure, der er skabt med Paperturns software til en digital brochure, omgår de problemer, der traditionelt er forbundet med distribution af brochurer. Ikke alene sker det ved, at den digitale brochure indrettes til at blive fundet i Google, det sker også ved, at den digitale brochure kan lægges ud på f.eks. din virksomheds website, Facebook-side, LinkedIn-side osv., hvor mange med interesse for virksomheden kommer. Altså omgås det traditionelle problem med, at der bliver delt alt for mange brochurer ud til personer, der egentlig ikke er interesseret i dem.

 

Besparelse vha. denne software til en digital brochure

Hver gang, en brochure uddeles til en person uden egentlig interesse for brochuren, afholdes der i princippet en unødvendig omkostning. Det gælder ikke for en digital brochure, som kan nå ud til flere med interesse for den, og som i princippet kan uddeles til et ubegrænset antal personer uden meromkostninger. Derfor kan en stor økonomisk besparelse opnås ved at anvende den online software til en digital brochure sammenlignet med tryk og distribution af traditionelle brochurer.

 

 

Sådan skabes en brochure

Det er utroligt hurtigt at skabe en digital brochure med denne software til en digital brochure. Efterfølgende er det muligt at tage den digitale brochure i anvendelse og tilføje den på de forskellige platforme, hvorfra man kommunikerer som virksomhed, f.eks. sociale medier og et website. Og ikke mindst er denne software til en digital brochure udviklet til at styrke den digitale brochures fremtræden i Google.

 

Denne software til en digital brochure er naturligvis ikke begrænset til kun at kunne generere en enkelt digital brochure. Der kan genereres et særdeles højt antal digitale brochure med denne software til en digital brochure, såfremt det ønskes. Men det begynder i sagens natur med én brochure, og denne kan gratis oprettes og vil derefter være tilgængelig indtil prøvetidens udløb for denne software til en digital brochure.

Create your flipbook now - no strings attached START MY FREE TRIAL