Skab et online menukort 

Hvis du har en PDF-fil med et menukort, kan du skabe et online menukort vha. Paperturns online software. Denne online software er specielt udviklet til at skabe et online menukort, som fremtræder indbydende og professionelt, og som kan fungere som et effektivt led i salgsprocessen, hvormed der skaffes (nye) kunder.

 

Online software til menukort

Mange virksomheder har et menukort liggende som PDF-fil, som f.eks. er blevet brugt til tryk af et fysisk menukort. Og ofte er der er tale om godt, gennemarbejdet materiale, som imidlertid ikke bliver publiceret online, fordi det ikke tager sig godt nok ud online; mange er af den opfattelse, et en PDF-fil forekommer forfladiget online. Som en løsning til den problemstilling har Paperturn udviklet en online software, med hvilken man ud fra en PDF fil kan skabe et online menukort, som fremstår professionelt og indbydende. Ydermere tildeles det online menukort en dimension af liv og dynamik i form af en visuel effekt, som får dets sider til at se ud som om, at de fysisk vendes, når der bladres mellem dem. Det er således muligt at skabe et online menukort, som er et stærkt online produkt og ikke blot en "forfladiget" fil.

 

At skabe et online menukort af rette kvalitet kan være af afgørende betydning for, om potentielle kunder vælger dig eller din konkurrent, eftersom internettet - og det online menukort her - ofte er det første sted, som potentielle kunder stifter bekendtskab med de restauranter, de overvejer at besøge. Således er det at skabe et online menukort et effektivt led i salgsprocessen, hvormed der skaffes (nye) kunder.

 

At skabe et online menukort 

Der findes forskellige online platforme, hvor interesserede henvender sig, og hvor der derfor konkurreres om at skaffe (nye) kunder. Ved at skabe et online menukort med Paperturn, opnår du at være repræsenteret bredt på disse platforme. Bl.a. faciliterer Paperturn, at dit online menukort bliver synligt i Google, når der søges efter din restaurant eller den type restaurant, du har. Således vil det at skabe et online menukort hjælpe din restaurant på vej til at blive repræsenteret lige dér, hvor (nye) kunder afsøger markedet.

 

Interesseren for at undersøge og vurdere restauranter vækkes ofte impulsivt i en social sammenhæng med andre mennesker, hvor en mobil enhed (smartphone, tablet el.lign.) ofte er det mest praktiske at benytte i situationen. Derfor opnås der ved at skabe et online menukort med Paperturn den kvalitet, at det online menukort vises optimalt på mobile enheder. Ved visning af det online menukort på en mobil enhed gælder f.eks. det forhold, at navigationen i menukortet sker med slide-bevægelser, som det kendes fra apps o.lign.; med få bevægelser navigeres der i det online menukort med samtidigt stort overblik.

 

For at forøge chancen for, at dit online menukort bliver fundet, kan det tilføjes til flere af dine online platforme, f.eks. din Facebook-side og dit website.

 

At skabe et online menukort til dit website

Eftersom en restaurants website kan være det første sted, hvor potentielle kunder stifter bekendtskab med en restaurant, er det afgørende at websitets indhold signalerer samme (høje) kvalitet som restauranten. Det at skabe et online menukort, som er et stærkt online produkt, er medvirkende til at sikre dette.


 

Sådan skabes en online menu 

Du kan let skabe et online menukort. I Paperturn er det at skabe et online menukort ikke betinget af, at der aktivt foretages komplekse tilpasninger, derimod er det at skabe et online menukort gjort intuitivt forståeligt, så enhver uden besvær kan skabe et online menukort.

 

Det at skabe et online menukort er blot betinget af, at du har en PDF-fil med et menukort. Paperturn bruger denne PDF-fil til - via automatiserede processer - at skabe et online menukort, som er et stærkt online produkt.

 

Læs mere her

Create your flipbook now - no strings attached START MY FREE TRIAL