Skab en online brugermanual 

Med Paperturn kan en PDF-fil med en brugermanual automatisk omdannes til en online brugermanual. Denne online brugermanual får et udtryk som en "rigtig" (fysisk) brugermanual, og vil samtidigt indeholde kvaliteter, som vil styrke din aktivitet online.

 

Skab en online brugermanual

Når en PDF-fil omdannes til en online brugermanual vha. Paperturn, indebærer det bl.a., at brugermanualens sider sættes op over for hinanden, så de let overskues som i en "rigtig" (fysisk) brugermanual. Dermed vil den online brugermanual opleves som mere vedkommende og tilgængelig end én lang fil, der skal scrolles igennem. Yderligere styrkes oplevelsen af en "rigtig" (fysisk) brugermanual ved, at der vises en virkelighedsnær "bladre-effekt", når der navigeres fra en side til en anden.

 

Det vedkommende udtryk og den høje grad af tilgængelighed, som den online brugermanual tildeles, er afgørende for at engagere brugerne. Og jo mere, brugerne kan engageres ved anvendelsen af brugermanualen, desto færre penge skal der bruges på support m.v. 


Reducer dine omkostninger til support 

Én ting er, at brugerne engageres til at anvende den online brugermanual - dette giver naturligt færre omkostninger til bl.a. support. Derudover optimeres den online brugermanual til, at support-medarbejdere kan henvise kunder direkte til indhold på specifikke sider i brugermanualen. Dette lader sig gøre ved, at de enkelte sider i den online brugermanual tildeles specifikke adresser (URL'er) - i modsætning til én lang fil med én adresse (URL). Der kan drages fordel af disse specifikke adresser (URL'er), når support-medarbejdere modtager henvendelser fra kunder. Hvis en kunde f.eks. henvender sig med et problem vedr. anvendelsen af et produkt, og løsningen på dette problem fremgår på f.eks. side 5 i brugermanualen, tilsendes kunden blot et link direkte til denne side. Dermed skal support-medarbejdere i et sådant tilfælde ikke bruge tid på at udfærdige et nyt dækkende svar.

 

Ydermere vil der være en større sandsynlighed for, at kunder m.v. selv finder de (enkle) løsninger, som support-medarbejdere ellers skulle have fundet frem for dem. Det skyldes, at Paperturn optimerer den online brugermanual til, at den bliver fundet i Google, når der søges efter dens indhold.

 

Din aktivitet online styrkes 

Den online brugermanual giver nyt, værdifuldt indhold, der kan tilføres forskellige online platforme (website, Facebook m.v.). Denne online brugermanual vil konstant være tilgængelig netop dér, hvor kunderne har behov for den - i modsætning til en fysisk brugermanual, der let bliver væk.

 

Den online brugermanual vil danne grundlag for, at den nyeste information hele tiden er tilgængelig online. Det skyldes, at den online brugermanual let kan overskrives, uden at dens eksisterende egenskaber og indstillinger går tabt. Hvis der f.eks. opdages en fejl i brugermanualen, og der bliver lavet en PDF-fil med en rettelse af denne fejl, så overskrives den oprindelige PDF-fil blot med den nye. Automatisk vil de eksisterende egenskaber og indstillinger opretholdes: den online brugermanuals adresse (URL), indstillinger lavet mhp. søgemaskineoptimering m.v.

 

Som konsekvens af, at aktiviteten online styrkes med den online brugermanual, bliver en fysisk brugermanual ofte overflødiggjort. Det betyder naturligvis, at der spares omkostninger til tryk af fysiske brugermanualer. Men det betyder også, at der spares penge og tid ved, at der ikke skal gennemføres et omkostningstungt og omstændeligt stykke arbejde, som er forbundet med at foretage ændringer i en fysisk brugermanual. Opdages der fejl i den online brugermanual, skal der ikke trykkes og distribueres nyt materiale - ændringerne foretages online.

 

Sådan skabes en online brugermanual 

Skabelsen af en online brugermanual forudsætter blot, at du har en PDF-fil med en brugermanual. På få minutter vil din PDF-fil omdannes til en online brugermanual.

 

 

Online brugerinstruktioner

En brugermanual er ofte omfattende, idet den behandler mange forhold - bl.a. krav, opsætning, brugerinstruktioner, juridiske forbehold m.v. Hvis der ikke er behov for at afdække alle disse forhold, men der blot ønskes at skabe online brugerinstruktioner, kan dette også sagtens lade sig gøre med Paperturn.

 

Skab online brugerinstruktioner

En PDF-fil med brugerinstruktioner kan vha. Paperturn omdannes til online brugerinstruktioner. I modsætning til traditionelle brugerinstruktioner (trykt som et fysisk katalog el.lign.), er det muligt at integrere en video i de online brugerinstruktioner. Hvis der f.eks. findes en video på YouTube, der instruerer i brugen af et bestemt produkt, kan denne video forenes med online brugerinstruktioner vedr. det samme produkt. Dette gøres vha. indstillingerne i Paperturn.

 

Sådan skabes online brugerinstruktioner

Paperturn kan anvendes til at skabe online brugerinstruktioner vedrørende såvel digitale som fysiske produkter. Den eneste forudsætning er, at du har en PDF-fil med brugerinstruktioner.

Create your flipbook now - no strings attached START MY FREE TRIAL