April 2019 - Side 3FORMANDENS HJØRNE
Ove Stahl Schmidt, formand for
Kolsltrup Boligforening og for SALUS, skriver:
BEBOERAMBASSADØRER
– NOGET NYMODENS PJAT?
Nej! tværtimod, en sikker succes.
Mange trofaste beboere husker sikkert, hvordan de
i tidernes morgen blev modtaget ved indflytning.
Mange oplevede, at de fik udleveret en kuvert med
nøgler og ordensregler, med formaninger om at
disse regler skulle overholdes, og hvis de ikke blev
overholdt, og der kom klager, ja så! kunne lejemålet
opsiges… basta! Uha! må mange stille ha’ tænkt.
Men det er alt sammen historie.
Jo! regler skal selvfølgelig overholdes, men formidles
på en ordentlig måde.
Det særlige ved at bo alment er, at vi har et fællesskab med fælles faciliteter og indflydelse på egne
boligforhold, mangfoldighed og lokalt engagement.
Og netop det lokale engagement har været medvirkende til skabelsen af beboerambassadørordningen
i mange boligafdelinger. Når boligfolk er sammen,
skabes der værdier med en god snak og erfaringsudveksling. Det var netop ved en sammenkomst, at
beboerambassadørtanken blev skabt.
Det var en god idé, det vil vi også!
Vi vil ta’ godt imod nye beboere og i samarbejde
med udlejningspersonalet fremvise lejligheder på
SALUS udgiver BeboerNyt til
beboerne i de otte boligorganisationer,
som SALUS betjener med alle opgaver
inden for juridiske, tekniske og
økonomiske forhold, der knytter sig
til udleje og administration.
”skæve” tidspunkter. Bidrage til en god velkomst,
svare på mange spørgsmål, introducere aftaler om
fællesskabet og aktiviteter i boligområdet og præsentere vores unikke beboerdemokrati. Vi er af den
opfattelse, at en god modtagelse giver ejerskab og
stolthed ved at bo alment, og vi har plads til alle.
Hvem er vi? Beboerambassadørerne er ildsjæle, med
stor empati, og ofte er det afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der har boet i afdelingen i en årrække. Men
også andre beboere, der vil yde en frivillig indsats
og har et indgående kendskab til boligområdet, er
velkomne som beboerambassadører.
Hvad gør vi så? Jo! når en beboer er flyttet ind, og
de sidste flyttekasser er tømt, ringer ambassadøren
på døren med en hilsen i form af en blomst eller en
æske chokolade, byder velkommen og ønsker tillykke med en nye bolig. Det ender ofte med en god
snak med de nye lejere om områdets kvaliteter, og vi
afleverer en mappe med praktiske oplysninger og et
visitkort til kontaktpersonen.
Der er ingen tvivl om, at netop den personlige
henvendelse fra en kontaktperson er en succes og
medvirker til tryghed.
Boligselskabet Danbo
Ejner Pustelnik
Gråsten Andelsboligforening:
Niels Christiansen
Kolstrup Boligforening:
Ove Stahl Schmidt
Sekretær: Sanne Hansen
Ansvarlig: Jimmy Povlsen
Skærbæk Boligforening:
Mathias Achner
Redaktionschef:
Henriettte Pilegaard
Toftlund Andels Boligforening:
Eva E. Rasmussen
REDAKTIONSUDVALG:
Sønderborg Andelsboligforening:
Frank G. Neidhardt
Aabenraa Andelsboligforening:
Poul Jensen
Ove Stahl Schmidt
Tønder Andelsboligforening:
Børge Rossen
NÆSTE NUMMER:
Indlæg til næste nummer skal sendes
senest onsdag d. 8/5 til bladets
journalist, Henriette Pilegaard
på mail pilegaard.henriette@gmail.com
Bladet udkommer fredag den 6. juni
2019.
Grafisk opsætning og tryk:
Mohrdieck Tryk A/S, Aabenraa
3

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm