April 2019 - Side 14TEMA
BL-KONSULENT: INDSATSEN FOR AT
MODTAGE NYE NABOER ER MEGET VIGTIG
Det er en ny erkendelse i forhold til beboerdemokratiet, at indsatser som beboerambassadørordninger
er værdifulde. Og for afdelingsbestyrelser er det en
mulighed for at involvere flere.
Det sagde konsulent i BL Søren Madsen, som holdt
oplæg, da en række boligorganisationer under
SALUS, Aabenraa Andelsboligforening, Kolstrup
Boligforening, Tønder Andelsboligforening, Skærbæk Boligforening og Toftlund Andels Boligforening,
midt i marts havde inviteret til seminar på Folkehjem
i Aabenraa. Foruden beboerambassadører stod der
konflikthåndtering på programmet.
Omkring 110 var samlet fra SALUS’ administration,
bestyrelser og afdelingsbestyrelser, hvorfra nogle gav
udtryk for, at man også i deres boligområde kan bo i
mange år uden at kende sin nabo.
”Krøniken” er fortid
Ifølge Søren Madsen er der generelt i samfundet
nogle tendenser, som gør, at vi i stigende grad holder os inden for vores egne vægge. Der er sket en
individualisering, hvor vi i højere grad end tidligere
er optaget af os selv og vores egen udvikling, der
er generelt en forskrækkelse for andre kulturer, og
vi har fået et enormt udbud af tv-kanaler, som vi
bruger tid på.
Søren Madsen sammenlignede med det beboersammenhold, der blev skildret i tv-serien ”Krøniken”,
der foregik i fra 1950’erne og frem. Her var et tæt,
uformelt sammenhold. Man mødtes på bagtrappen.
- Nu om dage er det ikke givet, at folk vil falde naturligt ind i et boligområde, siger Søren Madsen:
- Derfor er der behov for at overveje hvilke muligheder der er for at skabe et godt og trygt bomiljø. Vi er
nødt til at gøre noget andet, end vi plejer. Det kan
godt være, at vi skal tage mere direkte fat i folk
Afdelingsbestyrelser skal tænke nyt
I store boligområder med helhedsplaner opbygges
mange steder strukturer med frivillige beboerambassadører, som får støtte af en ansat koordinator. Men
der er også mange mindre steder rundt omkring,
hvor der er mere uformelle indsatser, typisk ved at
formanden for afdelingen går ud med en blomst og
byder velkommen til nye beboere.
Man skal bare passe på, advarer Søren Madsen:
- Ofte er det ”Tordenskjolds soldater” (altid de
samme få, red.) – og man skal lade være med at tro,
at man kan gøre det hele selv.
Afdelingsbestyrelsen skal sige til sig selv: ”Vi er
gode, og vi knokler, men vi kan ikke alt. Hvordan
kan vi involvere nogle flere?”
Faktisk mener Søren Madsen, at der netop med de
aktiviteter, som beboerambassadører står for, er
mulighed for at tiltrække nogle, som ellers frabeder
sig bestyrelsesarbejdet.
For hvor man i en afdelingsbestyrelse typisk er
meget optaget af budgetter, regnskaber og tekniske
opgaver, er det i højere grad de sociale evner, en
beboerambassadør skal trække på.
- Generelt anbefaler vi i BL, at afdelingsbestyrelser i
højere grad skal have i fokus at gøre området til et
godt sted at bo. De skal altså dreje opfattelsen af sig
selv fra at være en kontrolinstans og mere over på at
komme beboerne i møde. Det kan være med til at,
at folk føler ejerskab og bliver boende i mange år,
og det er i sidste ende sundt for økonomien i afdelingen og organisationen, siger Søren Madsen.
Søren Madsen, konsulent i BL
14

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm