April 2019 - Side 13eller bo i Danmark. Ambassadørerne fremviser faciliteterne og forklarer, at det er beboernes ansvar at
passe på boligområdet, og at de skal gøre en aktiv
indsats for at vedligeholde det. For de nye beboere
bidrager introduktionen til at styrke deres praktiske
dannelse og derigennem fremme et ejerskabet til
boligområdet. De nye beboere får kendskab til normer for god opførsel og regler, fx til affaldsregler.
Giver nyttig information: Velkomstmappen, som
indeholder forskellig information om boligområdet,
kontaktinformationer, aktivitetskalender m.m., bliver
kigget på af 82 procent, og 81 procent af dem
synes, at det giver dem information, som kan bruges
i deres hverdag.
Øger også ambassadørernes ejerskab til området, når de tilegner sig praktisk viden om regler og
normer. Ambassadørernes fælles handlingskompetencer og deres demokratiske kompetencer styrkes.
Fremmer trygheden: I udsatte boligområder er det
en tendens, at mødet med en beboerambassadør
bidrager til at øge den grundlæggende tryghed i
boligområdet blandt nye beboere. Det at kende til
et andet menneske i boligområdet, er centralt for
trygheden. Mange ambassadører arbejder samtidig
for at styrke det samlede netværk i boligområdet,
hvilket øger trygheden og tilliden til nye beboere.
Blandt beboere der har haft kontakt med en ambassadør, føler 80 procent, sig grundlæggende trygge,
mens det samme kun er gældende for 61 procent af
dem, der ikke har haft kontakt.
Det skal man være opmærksom på:
Tydelige rammer for ambassadørfunktionen
Det praktiske kompetenceløft, som beboerambassadører får, kan betyde, at nogle ambassadører bliver
en form for ”vagthund”, der holder øje med andre
ambassadører og de nye beboere. Der kan være tale
om, at ambassadøren misforstår opgaven. Man skal
ikke påtage sig ansvar, som man ikke har kompetencer eller myndighed til at løfte. Derfor er det
centralt, at rammerne for ambassadørens arbejdsopgaver udstikkes tydeligt.
Personlige grænser for den frivillige
ambassadør
Indsatsen kan fylde meget for den enkelte ambassadør, som får berøringsflade med mange i sit
eget boligområde og derfor kan blive genkendt og
kontaktet ofte. Ambassadøren skal selv være med
til at afgrænse sin rolle. For eksempel indeholder
velkomstmappen ambassadørens visitkort, men det
kan laves, så ambassadørens telefonnummer ikke er
trykt på forhånd. Så er det op til ambassadøren, om
man vil tilføje sit telefonnummer med håndskrift.
Afliver negative fortællinger og fremmer den
gode historie: Ambassadører arbejder aktivt for
at aflive negative fortællinger om boligområdet,
der kan stamme fra historier om kriminalitet og
utryghed, som har fået meget opmærksomhed i
medierne. I stedet fremmer ambassadørerne ”de
gode historier” om boligområdet. De har ofte
boet mange år i området, kender det og dets
beboere og kan derfor fungere som det velkendte, trygge ansigt og bidrage til at udbrede en
fortælling om, at boligområdet ikke er så utrygt.
Nye beboerne vil ofte opfatte frivillige ambassadører som meget troværdige, mere end fx
ansatte i boligorganisationen. De kan i højere
grad spejle sig i ambassadørernes person, da
de møder en ”nabo”. Det skaber tillid.
13

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm