April 2019 - Side 12TEMA
BEBOERAMBASSADØRER STYRKER
NABOSKABET OG ØGER TRYGHEDEN
Når et boligområde har frivillige beboerambassadører,
giver det en række positive effekter, men det er også
et par ting, man skal være opmærksom på. Det viser
en rapport, som Center for Boligsocial Udvikling,
CFBU, en selvejende institution under Transport-,
Bygnings- og Boligministeriet, har udgivet i april
2017.
I rapporten, ”Naboambassadører - En resultatmåling
af en boligsocial indsats”, kortlægger forskere ambassadørindsatser landet over og fremlægger en interview- og spørgeskemaundersøgelse i fem udsatte
almene boligområder med helhedsplaner. CFBU har
sideløbende udgivet ”Velkommen til nye beboere –
En håndbog om naboambassadørindsatser”.
Her forstås en naboambassadør/beboerambassadør
som en frivillig beboer i et udsat boligområde, der
besøger tilflyttere og giver dem en introduktion til
området, dets faciliteter og muligheder.
Fra rapporten og håndbogen er her plukket nogle
af de positive effekter og et par punkter, man skal
være opmærksom på.
Positive effekter:
Udvikler naboskabet: I et godt naboskab hersker
der en fælles forståelse blandt beboerne om, at de
hører til det samme sted, og at alle i udgangspunktet vil bidrage positivt til det fælles hele.
CFBU bemærker, at naboskabet i udsatte boligområder ifølge tidligere undersøgelser generelt er
svagere end i resten af Danmark. Men i naboambassadørundersøgelsen har 78 procent af tilflyttere, der
har været i kontakt med en ambassadør, svaret, at
de har tillid til deres naboer, mod kun 70 procent af
dem, der ikke har haft. Og når naboskabet opleves
som godt, kan det være med til at fastholde ressourcestærke beboere i et udsat område
Giver en god start for tilflytterne, så de i højere
grad føler sig velkomne og bliver glade for at bo
i området. Langt størstedelen i CFBU’s undersøgelse er glade for at bo i boligområdet. De, der har
haft besøg af en ambassadør og/eller modtaget
en velkomstmappe, har stort set alle svaret positivt
mod 74 % af dem, som ikke har haft kontakt. Det
samme gør sig gældende i spørgsmålet om, hvorvidt de føler sig velkomne i boligområdet. 94 % af
dem, som har haft kontakt med en ambassadør,
har svaret positivt, mod 87 % af dem, som ikke
har haft kontakt.
Øger nye beboeres deltagelse i fælles
aktiviteter. For en tilflytter kan indsatsen være
et vigtigt skridt ind i fællesskabet. 31 procent
af beboerne, der har haft kontakt med en
naboambassadør, har deltaget i fællesaktiviteter. Til sammenligning er tallet 13 procent for
beboerne, der ikke har modtaget besøg eller
velkomstmappe.
Styrker ejerskabet: For nogle nye beboere
er det nyt at bo i et alment boligområde
12

PaperturnPowered by


Fuld skærm Klik for at læse
Supporteret af Paperturn e-magasin system
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm