Produktpræsentation 

Hvis du har en PDF-fil, hvori dine produkter er præsenteret, kan du vha. Paperturn skabe en online produktpræsentation, hvormed dine produkter bliver præsenteret på bedste vis. Ydermere kan den online produktpræsentation effektivt nå ud til potentielle kunder online.


Online produktpræsentation

Selvom mange har godt materiale liggende som PDF-filer (f.eks. indeholdende præsentationer af produkter), bliver dette materiale ofte ikke publiceret online, fordi en PDF-fil efter manges opfattelse ikke fremtræder godt nok online. Af den årsag har Paperturn udviklet en online software, der på få minutter kan omdanne en PDF-fil med en produktpræsentation til en online produktpræsentation, som fremtræder elegant og gennemført.

 

Den omdannelse, der foretages med Paperturn, består grundlæggende i, at PDF-filens indhold sættes op som i et fysisk katalog, så den online produktpræsentation fremstår som et egentligt samlet værk med en vis tyngde. Denne fremtræden styrkes ved, at der viser sig en visuelt fængende "bladre-effekt", når der bladres mellem siderne, således at indholdet præsenteres elegant og gennemført. Alt i alt skabes en produktpræsentation med en særlig iscenesættelse, hvormed dine produkter præsenteres på det niveau, de fortjener.

 

Typisk lægges der en særligt stor indsats i produktpræsentationer, som foregår fysisk på messer, udstillinger, til salgsmøder m.v. I forlængelse deraf vil det være yderst nyttigt også at være stærkt repræsenteret online, således at man som virksomhed også afdækker denne enorme sfære på effektiv vis.

 

Få din produktpræsentation set online

Vha. Paperturn skabes en online produktpræsentaiton, som effektivt kan nå ud til potentielle kunder online. I modsætning til produktpræsentationer ved et fysisk møde, kan denne online produktpræsentation nå ud til et enormt stort publikum. Det sikres bl.a. ved, at den online produktpræsentation vha. Paperturn optimeres til at blive fundet i Google.

 

At produktpræsentationen optimeres ift. Google betyder bl.a., at indholdet teknisk bliver afgrænset således, at det kan blive fundet med specifikke søgninger. Det vil sige, at brugeres Google-søgninger efter bestemt indhold leder hen til de bestemte sider, hvoraf indholdet fremgår - brugere lander ikke i én lang fil, som de skal scrolle igennem for at finde det ønskede indhold. Derudover rummer Paperturn forskellige muligheder for bl.a. at tildele den online produktpræsentation nøgleord, beskrivelser o.lign., som den online produktpræsentation ønskes repræsenteret med i Google. Således vil der være en øget sandsynlighed for, at din online produktpræsentation bliver fundet, når brugere søger efter den, eller når brugere søger efter områder, som den online produktpræsentation er en del af.

 

Lad kunderne blive mødt af dit specifikke indhold

Hvis du f.eks. har en online produktpræsentation, der inspirerer til anvendelse af et produkt igennem stemningsbilleder o.lign., og som samtidig vejleder i den konkrete anvendelse af et produkt, så kan brugere nå frem til lige netop den del af indholdet, som de søger efter i Google.

 

Personer, der finder din online produktpræsentation i Google, har proaktivt opsøgt indholdet på eget initiativ - ofte i modsætning til de personer, der overværer en fysisk produktpræsentation. Og først og fremmest kan de personer, der finder din online produktpræsentation i Google, selvfølgelig være helt nye, potentielle kunder. Men der kan også være tale om kunder, der har overværet en fysisk produktpræsentation og ønsker at følge op på denne, og som derfor søger efter materiale online. I hvert tilfælde er det afgørende, at der er en god produktpræsentation tilgængelig online, som imødekommer efterspørgslen og præsenterer produkterne på det niveau, de fortjener. I modsat fald ville brugerne f.eks. blot finde frem til simple beskrivelser af produkterne på tilfældige webshops el.lign.

 

 

Skab et produktkatalog

Forløbet er gennemført lynhurtigt, når der vha. Paperturn skabes en online produktpræsentation, som fremtræder som et fysisk katalog, og som effektivt når ud til (nye) kunder online. Forløbet afvikles online og fungerer vha. automatiserede processer.

 

Paperturn er naturligvis ikke begrænset til kun at kunne håndtere en enkelt produktpræsentation pr. konto; det er muligt at generere adskillige online produktpræsentationer, såfremt det ønskes.

Create your flipbook now - no strings attached START MY FREE TRIAL