Online software til præsentationer 

Denne online software til præsentationer tillader, at en PDF-fil omdannes til præsentationsmateriale, som danner grundlag for en præsentation ved et møde, et foredrag el.lign. Efter præsentationen vil præsentationsmaterialet kunne ses af din målgruppe online.

 

Fremstilling af online præsentationer 

Med denne online software til præsentationer er det muligt at få en PDF-fil omdannet til præsentationsmateriale, som kan bruges til fremvisning ved et møde, et foredrag el.lign. At din PDF-fil bliver omdannet til præsentationsmateriale vil sige, at PDF-filens sider sættes overskueligt op som i et katalog, og når der bladres mellem siderne, viser der sig en elegant "bladre-effekt"; visuelt fremstår det som om, at der bladres mellem siderne i flydende bevægelser. Denne effekt er elegant og iøjespringende, således at dit publikums opmærksomhed vækkes, når der bladres fra én side til en anden.

 

Ydermere muliggør den online software til præsentationer, at der hurtigt kan navigeres i præsentationsmaterialets sider ud fra en oversigt. Ønsker man f.eks. at gå fra side 5 til side 20, behøver man ikke bladre frem til denne side - man kan blot klikke sig direkte ind på siden fra en oversigt.

 

Med udgangspunkt i en eksisterende PDF-fil

Som nævnt fungerer denne online software til præsentationer ved at omdanne allerede eksisterende materiale i form af en PDF-fil. Dette kan f.eks. være en brochure, et manuskript eller en stikordsliste. Hvis du har materiale liggende som et Word-dokument el.lign., kan dette lynhurtigt konverteres til PDF-format, hvorefter det kan bruges i denne online software til præsentationer.

 

Væsentligt styrket gennemslagskraft

Den store fordel ved denne online software til præsentationer er, at der med softwaren genereres præsentationsmateriale, som er online og kan tilgås længe efter en præsentations afslutning. Således kan tilhørerne til en præsentation selv tilgå præsentationsmaterialet efter, at de første gang er blevet præsenteret for det ved et møde el.lign. Og det er vel at mærke helt uden, at speciel software til præsentationer kræves installeret. Dermed bliver dine tilhørere eksponeret for dine budskaber flere gange, hvorved din gennemslagskraft styrkes væsentligt. Naturligvis er det også muligt at fravælge denne mulighed, hvis det ønskes. F.eks. kan den online software til præsentationer indstilles til, at præsentationsmaterialet kun kan tilgås af dig selv eller f.eks. af personer med brugernavn og password.

 

 

Online software til præsentationer 

Du kan helt undgå at udarbejde nyt materiale til din præsentation, eftersom denne online software til præsentationer fungerer ved at give "nyt liv" til allerede eksisterende materiale. Når det eksisterende materiale er omdannet til præsentationsmateriale ved hjælp af den online software til præsentationer, vil det være velegnet til at fremvise på en stor skærm for dine tilhørere.

 

Problemfri fremvisning

Efter omdannelsen af PDF-filen med den online software til præsentationer, er præsentationsmaterialet automatisk tilgængeligt online. Derfor kræves der ingen speciel software installeret på den computer, du skal præsentere fra, og du skal ikke huske på at medbringe en fil. Når du skal bruge præsentationsmaterialet til en præsentation (ved et møde, et foredrag el.lign.), indtaster du blot den internetadresse (URL), der automatisk er genereret af den online software til præsentationer. Efter præsentationen kan du give dine tilhørere adressen (URL'en) til dit præsentationsmateriale, så de også kan tilgå det, hvorved gennemslagskraften af dine budskaber styrkes.

 

Gratis online software til præsentationer 

Du kan prøve den online software til præsentationer gratis i en tidsbegrænset periode, så du kan se, hvordan dit præsentationsmateriale kommer til at fremstå, når det bliver skabt ud fra din PDF-fil. Den online software til præsentationer frembringer resultatet lynhurtigt.

 

 

Online værktøj til præsentationer

Den online software til præsentationer kan også bruges som et værktøj i en sammenhæng med andet materiale. Hvis du f.eks. allerede har udarbejdet præsentationsmateriale med PowerPoint, som skal fremvises ved et møde, et foredrag el.lign, kan du udnytte den online software til præsentationer til at fremstille materiale, som dine tilhørere kan hente efter præsentationens afslutning. Hvis du har en PDF-fil med f.eks. et katalog, hvor dine budskaber er præsenteret, kan du omdanne dette til online præsentationsmateriale, som vil være let tilgængeligt for dine tilhørere. Således vil du opnå langt større gennemslagskraft, når den præsentation, du holder, suppleres af opfølgende materiale. På den måde bliver den online software til præsentationer et værktøj, der indgår i en større sammenhæng af din præsentation.

 

Online værktøj til præsentationer med lyd

Den online software til præsentationer muliggør, at der tilføres ekstra dimensioner til dit præsentationsmateriale. F.eks. kan der tilføres lyd ved, at der indsættes YouTube-videoer via indstillingerne i den online software til præsentationer.

 

Gratis online værktøj til præsentationer 

Du behøver ikke at tage købsbeslutningen med det samme - den online software til præsentationer kan prøves gratis i en tidsbegrænset periode. Du kan på den måde afprøve, hvordan den online software til præsentationer kan fungere som et værktøj i sammenhæng med hele din præsentation. Selve processen med den online software til præsentationer er klaret på få minutter.

Create your flipbook now - no strings attached START MY FREE TRIAL