Online magasin

En PDF-fil med et magasin kan automatisk transformeres til et online magasin vha. Paperturn. Således er ingen programmering nødvendig, og du vil lynhurtigt opnå et online magasin, der fremtræder som et gennemført produkt.

 

Emagasin 

Et online magasin, også kendt som et emagasin, er et magasin udviklet til digitale platforme, som samtidig evt. udnytter de digitale platformes muligheder for interaktivitet o.l. Hvis du har en PDF-fil med et magasin, kan du med det samme skabe et online magasin vha. Paperturn. Processen gennemføres automatisk, og dit online magasin vil være fuldt funktionelt øjeblikkeligt.

 

Gør dit magasin tilgængeligt online

Paperturn er specielt udviklet til, at man automatisk skal kunne generere et online magasin blot med udgangspunkt i en PDF-fil. Hvis du f.eks. tidligere har udgivet et fysisk magasin, og som konsekvens deraf ligger inde med en PDF-fil med et magasin, kan du alene med denne PDF-fil skabe et online magasin vha. Paperturn. Dermed undgås programmering o.l., som ofte er den store barriere, når et digitalt produkt som f.eks. et online magasin skal skabes.

 

Paperturn er skabt til at generere et online magasin, som giver læsere oplevelsen af at sidde med et rigtigt magasin. Det vil sige, at magasinet skabes med en struktur, et udseende osv. som et rigtigt magasin, hvormed det digitale magasin får karakter af at være et substantielt produkt og ikke en "digital metervare".

 

Konkret sker der ved transformationen fra PDF-fil til online magasin det, at PDF-filens sider struktureres og opsættes som i et rigtigt magasin, der er sat sammen således, at der kan bladres mellem siderne. Når der bladres mellem siderne i det online magasin, sker der ikke blot det, at en side fører til en anden side; der fremvises derimod en visuel effekt, som på realistisk vis imiterer den fysiske bevægelse af sider, der bladrer. Samlet skabes der således et online magasin, som ultimativt skal give magasinets læsere en righoldig oplevelse af et gennemført magasin.

 

 

Muligheder for særlige tilpasninger er til stede 

Selvom Paperturn er særligt udviklet til at generere et online magasin automatisk og hurtigt, så rummer systemet muligheder udover disse automatiserede processer. F.eks. er det muligt manuelt at tilføje videoer til et online magasin. Hvis der f.eks. er en video fra YouTube, som ønskes integreret i et online magasin, kan dette lade sig gøre via Paperturns indstillinger. Der er tale om en egentlig integration af en video i magasinet, da videoen ikke åbner i et nyt vindue, men afspilles i selve magasinet. Dermed fastholdes læserens fokus på magasinet bedst muligt.

 

 

Publicer dit eget magasin

Hvis du ikke tidligere har publiceret et fysisk magasin el.lign., og du gerne vil publicere dit eget magasin, er det at publicere et online magasin en god måde at gøre det på. Med et online magasin kan et marked entreres uden væsentlige indtrængningsbarrierer. F.eks. skal der ikke gennemgås det tidskrævende og ofte omkostningstunge arbejde med tryk, som der skal med et fysisk magasin.

 

 

Sådan skabes online magasiner 

Paperturn er udviklet med det specifikke formål at automatisere skabelsen af online magasiner. Hvis du blot har en PDF-fil indeholdende et magasin, kan du lynhurtigt skabe et online magasin.

Create your flipbook now - no strings attached START MY FREE TRIAL