Program forår 2019 - Folkeuniversitetet i København - Side 99TRO OG RELIGION
EMNEKURSER
Magi: Trylleformler, talismaner og
okkult videnskab
Hold 5086: Lør-søn kl. 10.15-16
(9/3-10/3)
Ved lektor em., mag.art. Jørgen
Podemann Sørensen, Københavns
Universitet og lektor, ph.d. Tim
Rudbøg, Københavns Universitet
Fra de gamle kulturer i Mesopo­
tamien, Ægypten, Grækenland og
Rom er der bevaret genstande og
tekster, der har været brugt til at
trylle med. Der er også fantasti­
ske fortællinger om magikeres
utrolige bedrifter. For det meste
var formålet med trylleformler og
magiske genstande at helbrede,
beskytte og opnå viden. I nogle
religioner, bl.a. kristendommen
og islam, har præsteskabet ofte
bekæmpet magi som en ugudelig
praksis.
Brugen af trylleformler og
talismaner fortsatte dog, bl.a. i
renæssancens Europa, hvor lærde
udviklede magien til okkulte
videnskaber, der bidrog til udvik­
lingen af moderne fysik, kemi og
lægevidenskab. I dag lever magien
videre i hemmelige selskaber, men
også i film og fantasy, fx Harry
Potter og Ringenes Herre.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 594 kr.
Jødedom, kristendom og islam:
Kærlighed, hævn eller tilgivelse
Hold 5087: 10 onsdage kl. 14.15-16
(30/1-3/4)
Ved ph.d. Søren Christian Lassen
og cand.theol. et exam.art. Karin
Weinholt
Er Gud kærlig eller hævnende,
skal man elske eller frygte Ham?
Begge sider kan findes i de tre
religioners gudsbillede og deres
praksis. I jødedommen er Gud
vældig og ophøjet. Han griber ind
og handler i menneskers liv, og
Han har sluttet pagt med folket
Israel, af hvem der derfor kræves
meget. Gud er både retfærdig
dommer og barmhjertig frelser.
Gudsforestillingen er grund­
læggende den samme i kristen­
dommen, idet den barmhjertige
og frelsende karakter er frem­
hævet i tolkningen af Jesus som
Kristus og Guds søn. Men også
her mødes mennesket af krav.
Koranen fremstiller Gud som
både tilgivende og hævnende.
Dette afspejles hos muslimer, før
og nu, og islams historie har budt
på en kamp om fortolkning af de
religiøse tekster. Også i nutiden
spænder denne store religion over
begge opfattelser.
Et kompendium sælges på
holdet.
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 990 kr.
Islam og islamisme
Hold 5088: 10 tirsdage kl. 12.15-14
(5/2-9/4)
Ved cand.mag. Svend Lindhardt
Islamisme er mange ting, men
ifølge muslimske retslærde er
der kun islam. På trods heraf vil
kurset med udgangspunkt i en
introduktion til klassisk islam give
deltagerne et bud på, hvor islam
slutter, og islamismen begynder.
Kurset vil opstille islamismens
tre hovedskoler, der er vidt for­
skellige i deres holdning til fx det
islamiske kalifat, magthaverne,
demokrati, jihad og samarbej­
det med Vesten. Det vil som en
sidegevinst give en indføring
i Mellemøstens historie, hvor
situationen i Syrien synes at have
skabt nye magtkonstellationer i
Mellemøsten.
Sted: Nørre Voldgade 11, 3. sal
Pris: 990 kr.
99

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm