Program forår 2019 - Folkeuniversitetet i København - Side 97SUNDHED OG PSYKOLOGI
Livets koder
Hold 1068: 4 mandage kl. 18.15-20
(11/3-1/4)
Ved ph.d., Palle Høy Jakobsen,
CBS og Københavns Universitet
Livets koder og styringsmekanis­
mer virker på mange niveauer. Vo­
res genetiske arvemateriale udgør
et trin i vores koder. Miljøfaktorer,
fx for meget eller for lidt ernæ­
ring i fostertilstanden disponerer
vores stofskifte senere i livet.
Vores celler og organer spiller
sammen, så vi fungerer som en
organisme, men nogle gange går
de deres egne veje og kan udvikle
sig til fx kræft. Vores nervesystem
virker i forskellige kredsløb, og
vores hjerne har udviklet sig til,
at vi har en bevidsthed, og at vi
kan træffe beslutninger. Generelt
ser vi i naturen mange koder og
styringsmekanismer, fx døgnryt­
mer. Vores alderdom er ikke en
styret proces, men resultatet af
nedbrydning af nogle af vores
cellulære systemer. Vores koder og
styringsmekanismer er opbygget
gennem evolutionen på fascine­
rende vis.
1. Vores genetiske kode.
Epigenetik – hvordan miljøet
sætter sine aftryk
2. Cellerne som byggestene.
Nervesystemets sprog og
vores bevidsthed
3. Fysiologiske styrings­
mekanismer og døgnrytmer.
Koder i naturen
4. Alderdomsprocessen.
Evolutionen af vores koder
Sted: City Campus
Pris: 460 kr.
Om
samarbejde
med IDA se
side 112
Hjernen − fundamentet for
vores tanker og væren
Hold 1069: 5 onsdage kl. 18.15-20
(13/3-10/4)
Ved lektor, ph.d. Thomas Alrik
Sørensen, Aalborg Universitet,
postdoc, ph.d. Maria Nordfang,
Rigshospitalet Glostrup og
Københavns Universitet, MD Arne
Møller, Aarhus Universitet og
Aarhus Universitetshospital, lektor,
ph.d. Rune Skovgaard Rasmussen,
Herlev Hospital og Københavns
Universitet og lektor, ph.d.
Hana Mala Rytter, Københavns
Universitet og BispebjergFrederiksberg Hospital
Denne forelæsningsrække belyser
hjernens funktion, som måske er
særligt fremtrædende, når den
fejler. Derfor vil vi se på, hvad
man har lært omkring hjernen
på baggrund af skader, hvordan
skader kan opstå, hvordan vi
undersøger hjernen, og endelig vil
vi berøre hjernens plastiske evne.
Dette er vigtigt i vores daglige
færden, men mulighederne bliver
igen mere fremtrædende, når det
ses i lyset af genopretning efter
hjerneskade.
Forelæsningsrækken med fokus
på hjernen starter op onsdag i
uge 11 som led i den internationa­
le hjerneuge 2019.
1. Hvad kan patienter med hjerne­
skade lære os om hjernen? (TAS)
2. Moduler og netværk i hjernen
– visuel opmærksomhed som
eksempel (MN)
3. Hvad kan vi se, når vi
"kigger i hjernen"? (AM)
4. Hvad er apopleksi, og hvordan
kan sygdommen forebygges?
(RS)
5. Genoptræning efter hjerne­
skade (HMR)
Sted: City Campus
Pris: 575 kr.
Tarmbakterier
Hold 1070: 4 torsdage kl. 18.15-20
(21/2-14/3)
Ved professor, ph.d. Tine Rask
Licht, DTU, postdoc., ph.d. Henrik
Munch Roager, Københavns
Universitet, overlæge, ph.d. Morten
Helms, Hvidovre Hospital og
professor, ph.d. Søren J. Sørensen,
Københavns Universitet
De seneste år har forskning i
tarmbakterier og deres betydning
for vores helbred taget fart. Det
skyldes bl.a., at der er sket en stor
videnskabelig udvikling, som
gør det muligt at beskæftige sig
med tarmbakterierne. Ved hjælp
af nye DNA-metoder har man
nu kortlagt de over 100 billioner
bakterier, som findes i menneske­
lige tarme.
Flere og flere forskningsresulta­
ter peger på, at tarmbakterierne
og deres sammensætning har en
stor indflydelse på vores helbred
og muligvis kan øge eller sænke
risikoen for at udvikle alt fra
fedme og diabetes til autisme
og skizofreni. Vær med, når fire
førende forskere præsenterer
deres nyeste forskning indenfor
tarmbakterier.
1. Hvad kan du gøre for dine
tarmbakterier, og hvad kan de
gøre for dig? (TRL)
2. Tarmbakterier og kost (HMR)
3. Transplantation af tarmflora
som behandlingsform (MH)
4. Vores bakterielle partnere i de
første leveår kan være grundlag
for livslang sundhed (SJS)
Sted: City Campus
Pris: 460 kr.
Om
samarbejde
med IDA se
side 112
Om
samarbejde
med IDA se
side 112
97

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm