Program forår 2019 - Folkeuniversitetet i København - Side 93SUNDHED OG PSYKOLOGI
SUNDHED
OG PSYKOLOGI
PSYKOLOGI
FORELÆSNINGSRÆKKER
Positiv psykologi: Teorier og metoder
Hold 1062: 1 lørdag kl. 10.15-16
(23/3)
Ved ph.d. Louise Tidmand
Hvordan er den positive psy­
kologi opstået, og hvad er det?
Der lægges vægt på de centrale
områder i den positive psykologi
som VIA-styrkerne (værktøj til at
kortlægge styrker) og trivsels­
fremmende faktorer.
Forelæseren introducerer meto­
der til, hvordan teori kan omsæt­
tes til praksis med baggrund i
forskning.
Værdier og autoriteter i
børns opvækst
Hold 1064: 4 tirsdage kl. 19.15-21
(5/3-26/3)
Ved professor em. Per Schulz
Jørgensen, cand.psych., cand.pæd.
John Halse, lektor, ph.d. Anne
Mette Thorhauge, Københavns
Universitet og leder, cand.polit.
Carsten Hjorth Pedersen, Kristent
Pædagogisk Institut
Samspillet mellem børn og foræl­
dre er genstand for både forsk­
ning og debat i disse år. Nogle
mener, at man skaber rammer for
en sund barndom ved at sætte
barnet i centrum, mens andre
mener, at det netop er ved ikke at
blive midtpunkt, men blot at være
en del af en større sammenhæng,
at barnet modnes til fællesskab.
Vi har bedt en række eksper­
ter komme med deres bud fire
tirsdag aftner. Forelæsningsræk­
ken udbydes i samarbejde med
Apostelkirken.
1. Familiens betydning før og nu
(PSJ)
2. Er grænser vigtige og hvorfor?
(JH)
3. Børn og de digitale platforme
(AMT)
4. Børns trosudvikling og foræl­
drenes ansvar (CHP)
Sted: Apostelkirken, Saxogade 13,
1662 København V
Pris: 460 kr.
1. Hvad er positiv psykologi?
2. Styrkerne i fokus
3. Trivselsfremmende faktorer
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 345 kr.
Personlighedspsykologi
Hold 1063: 7 mandage kl. 18.15-20
(4/2-18/3)
Ved ekstern lektor, cand.psych.
Rasmus Lund-Nielsen, Københavns
Universitet
Personlighedspsykologien ud­
forsker teorier om personlighed,
subjektivitet, identitet, selv mv. Og
forskellige metodiske og empiri­
ske måder at studere disse på.
Der introduceres til en bred
vifte af teoretiske og metodiske
retninger og traditioner, bl.a.
omfattende personlighedstræk,
kognitive, humanistiske, psyko­
analytiske, sociokulturelle teorier
og de sættes i forbindelse med
relevante og forskellige temaer og
diskussioner i den videnskabelige
personlighedspsykologi.
Sted: City Campus
Pris: 805 kr.
93

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm