Program forår 2019 - Folkeuniversitetet i København - Side 85NATUR OG UNIVERS
Grøn energi og energipolitik
Hold 1051: 3 onsdage kl. 17.15-19
(13/2-27/2)
Klimaændringer i fortid og nutid
Hold 1052: 3 mandage kl. 18.15-20
(18/3-1/4)
Ved partner, ph.d. Mikael Togeby,
EA Energianalyse
Ved ph.d. Ole Bennike, GEUS
Det begyndte med bilfrie søndage
efter den første oliekrise og
formulering af en dansk energi­
politik efterfulgt af et vindmøl­
leeventyr. Hvad bliver det næste?
Danmark påvirkes dagligt af
globale energi- og klimaforhold.
Hvordan sætter det sig spor i
vores energipolitik? Og kan en
dansk indsats gøre en forskel i
den anden ende af verden?
1. Kampen om at begrænse den
globale opvarmning: Hvad
ligger der i Paris-aftalen, og
hvad kan gøres for at nå de
ambitiøse mål?
2. Det er blevet billigere at blive
grøn! Historien om prisfald på
vindkraft og solceller. Hvordan
kan man bedst få glæde af de
varierende energikilder?
3. Danmarks rolle i en global om­
stilling: Eksempler fra Mexico,
Indonesien, Vietnam og Kina
Sted: EA Energianalyse, Gammel­
torv 8, 6. sal, 1457 København K
Pris: 345 kr.
Klimaet har altid ændret sig, men
i dag er der grund til bekymring,
fordi mennesket for alvor er be­
gyndt at påvirke klimaet. I denne
forelæsningsrække gennemgår vi
nogle eksempler på, at klimaet i
fortiden har været både varmere
og koldere end i dag. Derefter ser
vi på klimaudviklingen gennem
de senere årtier, hvor opvarmnin­
gen har ført til, at både havis og
gletscheris er smeltet alarme­
rende hurtigt. Endelig ser vi kort
på, hvad klimamodeller siger om
fremtidens klima.
De globale klimaændringer og
den voldsomme vækst i jordens
befolkning sætter naturen
under voldsomt pres og fører til
knaphed på fødevarer og andre
ressourcer. Blandt de emner, vi
vil berøre, er strandforskydning,
bratte klimaændringer, Indlands­
isen, Arktis og Antarktis, flydende
gletschere og havis.
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 345 kr.
Om
samarbejde
med IDA se
side 112
Teknologi til verdens tog på
tre kontinenter
Hold 1053: 3 onsdage kl. 16.15-18
(20/2-6/3)
Ved cand.scient. Poul Kattler
Jernbanerne er fyldt med sjove
og mærkelige tekniske løsninger.
Sporene efter de iderige inge­
niører fra jernbanernes start i
1800-tallet findes stadig overalt
og er suppleret med en masse
nyt. Nogle løsninger er meget
vellykkede, andre mere specielle
end udbredte.
I denne forelæsningsrække
skal vi give os lov til at stoppe op
en masse interessante steder i
Europa, Nordamerika og Asien.
Der vil være mulighed for, at
deltagerne kan bidrage med viden
og eksempler.
1. Bjergbanerne giver et myl­
der af spændende løsninger
med smalspor, skarpe kurver,
vilde gradienter, tandhjul og
tandstænger, specielle skifte­
spor og de helt forunderlige
Funicular-baner
2. Kampen mod vind, sne og vand
giver anledning til besynderlige
konstruktioner. Lavinegallerier,
sikring mod bjergskred, underli­
ge små og store broer og sikker­
hed mod at tippe i sidevind
3. Trækkraften kan være meget
forskellig. Skal der bruges loko­
motiver eller togsæt, og skal der
bruges forskellige el-systemer
og signalsystemer? Og hvor
ligger grænserne for hastighe­
den? Hvad med magnettog og
hyperloops?
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 345 kr.
85

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm