Program forår 2019 - Folkeuniversitetet i København - Side 81NATUR OG UNIVERS
Retsmedicinernes arbejde
Hold 1048: 5 onsdage kl. 18.15-20
(6/3-3/4)
Ved statsobducent, professor,
ph.d. Jytte Banner, Københavns
Universitet, afdelingsleder,
ph.d. Bo Simonsen, Københavns
Universitet, professor, ph.d.
Niels Lynnerup, Københavns
Universitet, retskemiker Lotte Ask
Reitzel, Københavns Universitet
og retsodontolog Niels Dyrgaard,
Københavns Universitet
Trækfuglenes fantastiske bedrifter
Hold 1047: 3 tirsdage kl. 18.15-20
(12/3-26/3)
Ved ph.d. Mikkel Willemoes,
Statens Naturhistoriske Museum
og Lunds Universitet
Hvert år trækker milliarder af
fugle mange tusinde kilometer
mellem deres yngleområde og
deres vinterkvarter. Disse rejser
inkluderer ofte lange stræk med
åbent hav eller bar ørken og
kræver derfor flere dages flyvning
uden stop. Disse komplicere­
de, artsspecifikke trækruter er
genetisk nedarvede, men hvordan
kan en trækrute være genetisk
nedarvet?
Hvordan kan en lille fugl, der
aldrig har fløjet mere end nogle
få kilometer, finde vej til bestemte
områder på den anden side af
jorden? Og hvorfor har mange af
vores almindelige trækfugle været
i tilbagegang i de senere år?
Dette er nogle af de mysterier,
der vil blive berørt igennem
tre forelæsninger krydret med
naturhistoriske fortællinger om
nogle af de imponerende træk, vi
begynder at få kortlagt ved hjælp
af moderne teknologi.
Retspatologiens væsentlige
arbejdsredskab er obduktionen
og den objektive undersøgelse af
ofre eller gerningsmænd – ofte
suppleret med findestedsunder­
søgelsen i forbindelse med mis­
tænkelige dødsfald. Retsgenetik
omfatter undersøgelser i straffe-,
faderskabs- og familiesammen­
føringssager – overvejende med
anvendelse af følsom DNA-tek­
nik. Retstoksikologien drejer sig
om undersøgelser for narko- og
medicinindtagelse og -forgift­
ning samt alkoholbestemmelse i
trafiksager.
Retstandlægelige undersøgel­
ser foretages mest for at identi­
ficere, især ud fra de optegnelser
alle tandlæger har af alle deres
patienter. Retsantropologien
bygger på anatomiske undersø­
gelser af knogler for at identifi­
cere menneskerester. Senest har
vi også inddraget modellering af
gangarter som led i opklaring af
forbrydelser.
1. Hvad laver lægen
som retsmediciner? (JB)
2. Hvad laver genetikeren
som retsmediciner? (BS)
3. Hvad laver antropologen
som retsmediciner? (NL)
4. Hvad laver kemikeren
som retsmediciner? (LAR)
5. Hvad laver tandlægen
som retsmediciner? (ND)
Sted: City Campus
Pris: 575 kr.
Om
samarbejde
med IDA se
side 112
1. Fuglenes fantastiske rejser
2. Hvordan finder fuglene vej?
3. Hvorfor er mange trækfugle i
tilbagegang?
Sted: City Campus
Pris: 345 kr.
81

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm