Program forår 2019 - Folkeuniversitetet i København - Side 80NATUR OG UNIVERS
NATUR OG
UNIVERS
BIOLOGI
FORELÆSNINGSRÆKKER
Botanik for begyndere
Hold 1046: 10 torsdage kl. 18.15-20
(7/2-11/4)
Ved lektor, ph.d. Conny Bruun
Asmussen Lange, Københavns
Universitet og ph.d. Henrik
Ærenlund Pedersen
Det overordnede formål med fore­
læsningsrækken er at forstå de
botaniske begreber, der er vigtige
for at kunne identificere vilde,
danske planter. Vores bestemmel­
80
sesværktøj er Dansk Flora, og her
”nøgler” vi planter, dvs. vi finder
frem til plantens artsnavn og hvil­
ken familie planten tilhører.
Hver gang vil starte med en
forelæsning, hvor vi teoretisk
gennemgår dagens emne. Heref­
ter arbejder kursisterne med det
teoretiske stof på levende planter
eller billeder af planter.
Dette er en forelæsningsrække
med forventet aktiv deltagelse.
Kursisterne får en lille lektie for til
hver gang. Medbring Dansk Flora,
en håndholdt lup samt de planter
og plantedele, som vi skal bruge. Vi
specificerer, hvilke typer planter el­
ler plantedele, der skal medbringes.
Se flere informationer om denne
forelæsningsrække på vores hjemmeside.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Introduktion
Blad-morfologi
Stængel og rod
Blomstermorfologi
Blomstermorfologi fortsat
og blomsterstande
Frø og frugter
Repetition af 1-6
Nøgling på egen hånd af flere
forårsplanter
Gennemgang af morfologi på
havens første planter
Nøgling af vilde planter.
Opsamling og afslutning
Sted: Søndre Campus
Pris: 1150 kr.
Om
samarbejde
med IDA se
side 112

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm