Program forår 2019 - Folkeuniversitetet i København - Side 78LITTERATUR OG SPROG
Gensyn med Inger Christensen
Hold 1042: 4 onsdage kl. 18.15-20
(6/3-27/3)
Ved lektor, mag.art. Marianne
Stidsen, Københavns Universitet,
cand.mag. Lars Tonnesen,
lektor, ph.d. Lilian Munk Rösing,
Københavns Universitet og lektor,
mag.art. Erik Skyum Nielsen,
Københavns Universitet
Tilrettelægger: Cand.phil. Birgitte
Hesselaa
I foråret 2018 udkom et generøst
udvalg af Inger Christensens
efterladte manuskripter under tit­
len Verden ønsker at se sig selv, en
bog som indeholdt hidtil ukendte
digte, prosatekster, dagbogsnota­
ter med meget mere. Bogen blev
modtaget med begejstring og
stor opmærksomhed og frem­
stod hurtigt som et posthumt
hovedværk i Inger Christensens
forfatterskab.
Med baggrund i denne nye
udgivelse inviterer vi til et gensyn
med Inger Christensens forfatter­
skab gennem fire forelæsninger,
som både genlæser hovedværker i
forfatterskabet og inddrager hidtil
ukendte tekster fra de efterladte
papirer.
1. Det uudryddelige menneske. Om
gennembrudsværket det (MS)
2. Mellem bogstav og tal. Inger
Christensens Alfabet (LT)
3. Verden ønsker at se sig selv
(LMR)
4. Sonetkransen Sommerfugledalen. Metrum, mysterium og
metafor (ESN)
Sted: City Campus
Pris: 460 kr.
Fra sprog til sprog
− om at oversætte stor litteratur
Hold 1043: 4 onsdage kl. 18.15-20
(6/3-27/3)
Ved cand.mag. Mette Holm, cand.
mag. Thomas Harder, professor
em., dr.phil. Per Øhrgaard, CBS og
forfatter og oversætter Niels Brunse
Oversættelse er en kunst og ikke
mindst en fortolkning. Hvordan
oversætter man nogle af de
allerstørste forfatteres berømte
værker? Hvordan oversætter man
78
faste vendinger, ordspil, vitser og
lignende?
Mød fire oversættere, der
arbejder med litteratur på fire for­
skellige sprog, som de oversætter
til dansk.
1. Japansk: Murakami (MH)
2. Italiensk: Umberto Eco og
Antonio Pennacchi (TH)
3. Tysk: Günter Grass (PØ)
4. Engelsk: Shakespeare (NB)
Sted: Søndre Campus
Pris: 460 kr.

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm