Program forår 2019 - Folkeuniversitetet i København - Side 77LITTERATUR OG SPROG
og ligheder mellem de forskellige
landes litterære udtryk. Er der et
fælles fodslag, eller kan man må­
ske slet ikke tale om ’en nordisk
litteratur’? Undervejs omtales og
anbefales en række andre nordi­
ske romaner fra nutiden.
1. Rosa Liksom: Kupé nr. 6 (2011),
finsk
2. Dy Plambeck: Gudfar (2011),
dansk
3. Torgny Lindgren: Klingsor (2014),
svensk
4. Linn Ullmann: De urolige (2015),
norsk
5. Bergsveinn Birgisson: Svar på
Helgas brev (2010), islandsk
Sted: Frederiksberg Campus
Pris: 575 kr.
FORELÆSNINGSRÆKKER
Rusland, Danmark og
det moderne gennembrud
Hold 1039: 7 torsdage kl. 10.15-12
(28/2-11/4)
Ved cand.phil., dramaturg Birgitte
Hesselaa
Også i Rusland oplevede man
i 1800-tallets anden halvdel
et moderne gennembrud, en
dybtgående ide- og værdikamp,
som førtes ikke mindst igennem
skønlitteraturen.
I Rusland opstod nye, radikale
samfundstænkere. Man talte om
’de nye ideer’ og ’det nye menne­
ske’. I romaner af Turgenev, Tolstoj
og Dostojevskij kan man finde en
brændende idediskussion, som
får kød og blod igennem roman­
karakterernes kampe, illusioner,
sejre og nederlag.
Gennem stikprøver belyser vi,
hvordan romankunsten (og en
enkelt dramatiker) i Norden og
i Rusland svarede forskelligt på
modernitetens udfordringer. Det
gælder ikke mindst forholdet
mellem religion og videnskab.
Hovedforfatterne er: J.P. Jacobsen,
Henrik Pontoppidan, Henrik Ibsen,
Turgenev, Tolstoj og Dostojevskij.
1. Rusland. Baggrunden og
gennembruddet. Tekst: Ivan Tur­
genev Fædre og sønner (1862)
2. Norden: Ibsens naturalistiske
idedrama. Tekster: Et Dukkehjem
(1879), Gengangere (1881)
3. Danmark. Mellem det gamle og
det nye. Tekst: J.P. Jacobsen Niels
Lyhne (1880)
4. Rusland. Den store ideroman:
Dostojevskij. Tekst: Forbrydelse
og straf (1866)
5. Danmark: Idealisme og illusion.
Henrik Pontoppidan. Tekst: Det
forjættede Land (1891-1895)
6. Et særrussisk kompromis? Tol­
stoj. Tekst: Anna Karenina (1878)
7. Opsummering og overblik
Sted: Læderstræde 34, 2. sal
Pris: 805 kr.
Broderlande eller bare naboer?
Om moderne nordisk litteratur
Hold 1040: 5 tirsdage kl. 14.15-16
(30/4-28/5)
Ved mag.art. Frantz Leander
Hansen
Forelæsningsrækken går i dybden
med, hvad der rører sig i den
aktuelle litteratur i de nordiske
lande. Gennem fem forelæsninger
om repræsentative romaner fra
Norden skal vi diskutere forskelle
Skæbnespillet hos Karen Blixen
Hold 1041: 5 onsdage kl. 14.15-16
(1/5-29/5)
Ved mag.art. Frantz Leander
Hansen
Om man lader sig drive rundt i
manegen af skæbnen eller tager
den i egen hånd – dét er spørgs­
målet hos Karen Blixen. Dog kan
skæbnen spille alle et gevaldigt
puds, og det skorter ikke på
hverken lumske faldgruber eller
Aladdin-huler i hendes fortællin­
ger, som gerne tager fantastiske
virkemidler i brug. Karen Blixen
er mester i at sætte snarer op
for sine personer og spinde dem
ind i et net, hvor det ofte er helt
op til læseren at afgøre, hvorvidt
de kommer fri. Vi skal følge disse
forviklinger i fem fortællinger
og forsøge at udrede, hvad der er
skæbnesvangert hos Karen Blixen.
1. Karneval (Karneval og andre
fortællinger)
2. Vejene omkring Pisa
(Syv fantastiske Fortællinger)
3. Den unge Mand med Nelliken
(Vinter-Eventyr)
4. Karyatiderne
(Sidste Fortællinger)
5. Ib og Adelaide
(Sidste Fortællinger)
Sted: Frederiksberg Campus
Pris: 575 kr.
77

Powered by


Fuld skærm Klik for at læse
Paperturn bladre katalog fremviser
Søg
Oversigt
Download som PDF
Udskriv
Indkøbskurv
Fuld skærm
Afslut fuld skærm